Hide Articles List

12 articles on this Page

-, Mr. Samuel Smith AS.

-1oi--Cymaafa yr Arnilbynwyr…

Colog Bodyddwyr Gogledd Cymru.

(O) Cymanfa Annibynwyr Meirion.

News
Cite
Share

(O) Cymanfa Annibynwyr Meirion. DDYDDIACJ Mercher a Iau diweddaf, cynaliwyd Cy- manfa flynyddol Undeb Annibynwyr Meirion yn Ffestiniog, dan lywyddiaeth Mr D Lloyd, Llan- egryn. Penderfynwyd cynaly Cyfarfod Chwarterol nesaf yn Aberllefeni; a phenodwyd y Parch LI Morgan, Harlech, i draddodi y bregeth arbenig, a'r Parchn R E Davies, Dinas Mawddwy W Parri Huws, Dolgellau H W Parry, Aberllefeni, a Rhys Davies, Corris, i wneud y trefniadau ar gyfer y gynadledd. Etholwyd y swyddogion canlynol am y flwyddyn nesaf :-Cadeirydd, Parch J Pritchard, Cynwyd trysorydd, Mr W Foulkes Jones, Corwen; ysgrifenydd, Parch W Parri Huws, Dolgellau. Dewiswyd y Parch R T Phillips, Ffestiniog, i ym- weled a'r eglwysi dros Gymdeithas Genadol Llun- dain, yn lie y Parch D Davies, Hyfrydfa. Cyf- lwynodd y Parch J Pritchard, yr ystadegydd, ei adroddiad, yn dangos mai rhif y capelau a'r ysgol- dai ydyw 72 eglwysi, 59 gweinidogion gyda go- fal eglwysig 25; eto heb ofal eglwysig, 5; cymunwyr, 5,562, cynydd o 80; diaconiaid, 242; aelodau yr Ysgol Sul, 0,435; athrawon, 781 pre- gethwyr, 20. Cyfanswm y casgliadau am y flwydd- yn, 5,691p. 6s. 2c. talwyd o ddyled y capeli, 995p. 4s. Ole. dyled yn aros, 11,841p. 16s. 10c. Dewiswyd y Parchn J Hughes, Tanygrisiau, a R T Phillips, Ffestiniog, i gynrychioli yr Undeb yn nghyfarfodydd Cymanfa Ddirwestol Gwynedd. Traddodwyd anerchiadau ar y Mudiad Ymosodol gan Mri J Parry, Bala W Foulkes Jones, Cor- wen Parchn J Hughes, Tanygrisiau, ac Elfed Lewis, Llundain. Penodwyd nifer o weinidogion a diaconiaid i ymweled a'r eglwysi ar ran y mudiad. Yn y cyfarfodydd cyhoeddus pregethwyd gan y Parchn Elfed Lewis; 0 R Owen, Glandwr; G P Griffiths, Pentre Estyll a J Thomas, Merthyr.

--0--8 Ddyffryn Nantlle

----------.-IL'ythyr o Caflffornia.

-,)-Ar Flnlon y Odyfrdwy.

--0--Hodion o Uwohaled.

[No title]

------._ Newyddton Cymrefg.

COLLI AC ENILL.

Advertising