Hide Articles List

12 articles on this Page

-, Mr. Samuel Smith AS.

-1oi--Cymaafa yr Arnilbynwyr…

Colog Bodyddwyr Gogledd Cymru.

News
Cite
Share

Colog Bodyddwyr Gogledd Cymru. YN nghapel Pennal, Bangor, ddydd Mercher, cyn- aliwyd cyfarfod blynyddol tanysgrifwyr Coleg Bed- yddwyr Gogledd Cymru, dan lywyddiaeth Mr W. Phillips, Amanford. Cyflwynodd y Prifathraw Morris adroddiad y pwyllgor cyffredinol. Nifer y myfyrwyr y tymhor presenol ydoedd 18. O'r rhai hyn yr oedd dau newydd eu derbyn cyn y cyfarfod blynyddol, a derbyniwyd dau o Goleg y Bedyddwyr yn Aberys- twyth. Yr oedd Mr J Griffiths, yntau o Aberys- twyth, wedi derbyn galwad i fugeilio eglwys Felin- gwm, ac wedi dechreu ar ei waith yno cyn agor y tymhor hwn. Cynaliwyd arholiad am fynediad i mewn y Pasg diweddaf, dipyn yn gynarach nag ar- fer oherwydd amgylchiadau neillduol. Trodd 18 o ymgeiswyr i fynu, a dangosai eu papyrau fod y saf- on yn graddol godi. Bydd y rhai canlynol yn cychwyn ar eu gwaith yn y Coleg fis Hydref nesaf :—J C Hughes, Colwyn Bay; J C Evans, Pontygwaith Morgan Jones, Craig-cefn-parc W R Lewis, Bryn- hyfryd, Abertawe; John Watkins, Glaudwr; D J Morris, Ffestiniog; a W S Evans, Ton, Rhondda. Ni ymadawodd un myfyriwr cyn ei amser yn ystod y flwyddyn, ond yn mis Gorphenaf fe gychwyna Mr D W Lewis ar ei waith gweinidogaethol yn Nefyn; Mr N R Williams yn Calfaria, Maesteg a Mr T Williams, A.T.S., yn Pennar, Pembroke Dock. Symudodd Mr David Hopkins i Goleg Prifysgol Aberystwyth yu ystod y flwyddyn, a pharha i ddod yn mlaen yn Ilwyddianus. l'asiodd Mr Myles Griffiths ei A.T.S. yn Mehefin diweddaf, a bydd yn fuan yn eistedd am ei F.T.S. Y mae PUIll myfyr- iwr yn dilyn eu cwrs yn y prifysgolion. Cydweith- iah: athrawon &g athrawoa Coleg yr Annibynwyr. Penodwyd y Parch 0 Powell i draddodi cyfres o ddarlithiau duwinyddol, a'r testyn a gymerodd yd- oedd Athrawiaeth y Cristion am Dduw." Der- byniadau ariaisol y flwyddyn a ddaugosent gynydd o 150p. ar y blynyddau o'r blaen, a chredir y cynydd- ent 500p. yn flynyddol yn ystod yr ychydig flyn- yddau nesaf, gan fod symiau i ddyfod o wahanol ffynonellau; a chan fod Athrofa Aberystwyth wedi ei chau, disgwylir nifer ychwanegol o fyfyrwyr yn y dyfodol. Cymerodd trafodaeth le ar yr adroddiad, derbyn- iwyd adroddiadau y gwahaool bwyllgorau, a chym- eradwywyd amryw faterion yn nglyn a'r Coleg. Yn yr hwyr traddodwyd pregeth gan y Parch E T Jones, Llwynpia.

(O) Cymanfa Annibynwyr Meirion.

--0--8 Ddyffryn Nantlle

----------.-IL'ythyr o Caflffornia.

-,)-Ar Flnlon y Odyfrdwy.

--0--Hodion o Uwohaled.

[No title]

------._ Newyddton Cymrefg.

COLLI AC ENILL.

Advertising