Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

-, Mr. Samuel Smith AS.

-1oi--Cymaafa yr Arnilbynwyr…

News
Cite
Share

1 oi Cymaafa yr Arnilbynwyr yn Abergele CTNALIWYD cyfarfodydd blynyddol Undeb Antii- bynwyr siroedd Dinbych a Fflint yn Abergele, ddydd Iau. Llywyddwyd y cynadleddau gan y arch J Charles, Dinbych. Dewiswyd y Parch Dr E Pan Jones, Mostyn, yn llywydd am y flwyddyn nasal, a'r Parch T Roberts, Wyddgrug, yn ysgrif- enydd. Gwnaeth y Parch T E Thomas, Coedpoeth, g&ia am i'r Gymanfa nesaf gael ei chynal yno, a f,Munwyd a hyny. Hysbysodd y Parch T E ihonaas, ysgrifenydd y Mudiad Ymosodol, fod 850p edl eu haddaw at y drysorfa, a 550p wedi eu talu eisoes. Pasiwyd penderfyniad yn ymrwymo yr Un- deb i gef jaogi y mudiad. Ar ran eglwys Ffynon groew, gwnaeth Dr Pan Jones gais am fenthyg arian 0 drysorfa y Mudiad Ymosodol i helpu talu dyled y capel newydd, a chaniatawyd hyny. Wedi hyny, cyHwynodd yr ysgrifenydd i'r Gymanfa ddirprwy- aeth oddiwrth Gynghor yr Eglwysi Rhyddion, yn s Mri Herbert Roberts, A.S., E H Millward, C liughes, E Ellis, a J Jones, a'r Parchn J Roberts, ..8. 1) Thomas. Croesawyd yr Undeb i'r dref gan atatyw aelodau o'r ddirprwyaeth, a chaed anerchiad P^rpasol a gwresog gan Mr Herbert Roberts. Da /"Oedd ganddo weled yr undeb cynyddol rhwng y BWahanol enwadau. Diolchai am y gwaith wnaeth Yr -An7aibynwyr yn Nghymru yn y gorphenol, a theimlai yn falch o'r enwogion a godasant. Diolch- "yd i'r ddirprwyaeth ar ran y Gymanfa gan y Parch Charles, a gobeithiai y ceid mwy o undeb eto v ng yr enwadau. Brwydr fawr y dyfodol fyddai £ 5. Uq yn erbyn Defodaeth, a'r Annghydffurfwyr ld ei hymladd. n Penderfynwyd cynal y cyfarfodydd chwarterol esaf yn Graigfechan yn mis Hydref. Pregethwyd N Yr hwyr a dydd Gwener gan y Parchn W J icholson, Elved Lewis, O R Owen, yn nghyda regethwyr perthynol i'r Undeb. ed, Mae Mr 0 B Edwards, o Ysgol Croesoswallt, 5dl derbyn ysgoloriaeth mewn clasuron gwerth AfPk Y flwyddyn, yn Ngholeg yr Iesu, Rhydychain. 5ybi Mr R J Edwards, Bryngoleu, Caer- -0- YR HYN A DDYWED PAWB." «*E yn hen ddywediad gan y Cymry a'r Saeson fod (" a ddywed pawb yn rhwym o fod yn w'r" s7dd men say mu-t be true "). Cyduna pawb PhwvWe- r^o^di prawf ar Bitters Gwilym Evans—a feddv a- ^yr yn we>11 na bwy ddw0yd mai dyma y cylla oreu at bob mabh o anhwylderau yn y fyui^r a^u y g^au a'r Swaed- Wele ychydig ddy- °1 fan 0 dystoolaeth peraonau cyfrifol yn ngwahan- q Au yn Lloegr a Chymru:—O Manchester tQ0(jd^1S ym°sodiad trwm o Influenza, nid oedd y ond Wed. a's gan y meddyg yn gwneud lies i mi, EVac„ eymeryd potelaid 2s 9° o Bitters Gwilym OgWa-t7r ^yf yn gwella, ac wedi ail ymaflyd yn ly ..Bitfcer„ l byth ganmol gormod ar y Quinine o a,,r hn, gan ei fod wedi tod yn werth ei bwysau yiu p.Tini:i' O Liverpool: '• Ystyriaf Bitters Gwil- ^dvlai aES yn feddyginiaeth deuluaidd ragorol, ac na B]rtninu? teulu'fod heb botelaid ohono yn y ty." O nesg a o aij-: ^um >u dyoddef yn hir gan nervous- ddefm?,^11^ mavvr> ond derbyniais lawer oles wrth ''DvnrU*0- ters Evans." O Fangor: Bittern n ,8 am Aynyddaugan Bronchitis ond mae eraill -ym Evans wedi fy ngwella o ddoluriau iaie iW i 61 ddefnyd(li0-" O Lanrwst; Derbyn- 0ddiwr+K° oddiwrth Bitters Gwilym Evans nag feddyginiaeth a gymerais erioed, e^'s blD« IJ telai10 yn well ac yn gryfach nag y bam Qwe- dau- Canoedd o dystiolaethau cyffelyb. ?r Un «r san„^°b fferyilydd mewn pot el i 2s 9c a 4s 6c eheU(' •eu Selhr ei gael trwy y post oddiwrth y per- .it biaoglon-Quiniine Bitters Manufacturing Co., Lim- S Llanelly, S. Wales.

Colog Bodyddwyr Gogledd Cymru.

(O) Cymanfa Annibynwyr Meirion.

--0--8 Ddyffryn Nantlle

----------.-IL'ythyr o Caflffornia.

-,)-Ar Flnlon y Odyfrdwy.

--0--Hodion o Uwohaled.

[No title]

------._ Newyddton Cymrefg.

COLLI AC ENILL.

Advertising