Hide Articles List

8 articles on this Page

Helynt yn Mwrdd CwarohaldwaicJ…

-:°:-Nodion o Fon.

Marwolaath Dr Ryle, cyn-Etgcb…

Colofn Olrwoet

-0---DyfTry/i Clwyd.

Dail T8 (Hen a Newydd).

News
Cite
Share

Dail T8 (Hen a Newydd). Yar NGHYLCH PBEGKTHWrB A BLAENOKIAID. Ebe John Evans, New Inn, Yr wi'n gwaelu-lr odd y Itailor yn y mesur i pw ddwrnod ac yn gweud mod i'n llawer llai." Mae'ch gwyneb chi'n edrych yc dda," maddat un wrtho. "My dear sir," ebe'r hen Lwynffortyn ffraetb, nid mesur fy ngwyneb i ddarfu'r tailor." Pan yn derbyn Owen Williams, Towyn, wedi iddo gael ei alal o bregethu am iddo fyn'd i ddyled gyda rhyw waith plwm yr oedd yn treio am dano tua Thyddewi, Bermo, dywedai Richard Hum- phreys, Dyffryn, wrtho, Paid di myn'd i'r ddaear, Owen pan y bydd eisiau i ti fyn'd i'r ddaear, mi rhown i di yn y ddaear, Owen." Adroddai Mr Humphreys am yr ateb a gafodd gan Shian, hen wraig ty capel, pan oedd hi yn hwylio brecwest iddo. Dywedai wrthi, Peidiwch a myn'd i drafferth i wneud wy i mi, Shian." Dydw i ddim," meddai hithau yr iar dydwodd o." Y diweddar Barch John Jones, Treffynon, ar er daith a ddaeth at y capel lie yr oedd i bregethu ganol dydd ac wedi troi y ferlen i'r erw wrth y capel, ac yr oedd hono yn bur lom, a ddywedodd wrth y wraig, Gwnewch nol y mochyn i mewn o'r erw yna." Gofynodd hithau, Wneiff eich merlen chwi ei gicio fo?" O," meddai yntau, na wneiff, rhag ofn iddi ei fwyta, oblegyd 'does yna- ddim byd arall iddi gael." Dau ddyn ieuanc wedi eu hanfon i'r Cyfarfod Ysgolion i Maes y Droell, ac yr oedd un ohonynt yn nai i'r hen flaenor David Jones y Teiliwr; ac aeth y ddau yno erbyn diwedd yr ysgol y pryd- nawn. Gofynodd D. Jones, "Wel, Thomas, a oes genych rywbeth i'w ddweyd o'r cyfarfod?" "Nac oes," meddai Thomas, "cyfarfod gwael iawn oedd yno." Jones," meddai'r hea flaenor, a oe,1 genych chwi ddim ?" Nac oes," meddai, yr wyf yr un farn a Thomas Joaes." Wei," meddai'r hen flaenor, os anfonodd pawb genadon mor wael a ni, nid oes ryfedd fod yno gyfarfod gwael." Deilen sydd wedi ei mwydo ganwaith yw hono, mai y gwahaniaeth rhwng teithiwr dilys a'r edlych hwnw a gamenwir Mr Bona Fide ydyw fod y cyn- taf yn sychedig oblegyd iddo deithio, tra'r olaf yn teithio oblegyd iddo sychedu. Y mae yn Birkenhead un duwinydd gywreinied fel ymresymwr, fel y creda ei ddosbarth, os ceiff o nefoedd, mai yn ei ffordd neillduol ei hun, megys gyda latch-key, yr aiff yno. Y mae rhy wreiddiol a thradwfn i fyned yno fel poblach gyffredin. Ceisiodd faglu ei ddysgyblion un Sabboth gyda- gofyn beth ydoedd enw gwraig Heber, taid Abra- ham. Ynd Mrs Heber," cipiai brigyn direidus,, nes pwdu o'i athraw. Ebe un o gwmni gwragedd y dydd o'r blaen, newydd ddarllen papyr Saesneg, Yn wir, 'does dim terfyn ar y rhyfela ma, ma gin i ofn. Gyda bod y, Saeson wedi trechu'r Boers, dyma'r gorillas yn codi i'w herbyn eto." Wedi gweled y gair guerilla war, yr oedd yr hen Gymreigen.

--0--IAddysg Grefftwrol yn…

--().---Barddoniaeth.