Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

,PWLPUDAU CYMREIG. Mehefin…

[No title]

IFfestiniog.

-.0;---Llythyr Lerpwl

News
Cite
Share

-.0; Llythyr Lerpwl [Gan STLLDBBM.J BYR A CHWTA. p,^ hysbysu fod y Parch John Williams Chad wick Mount, yn gwella o'i waeledd. Disgwvhr ei weled oto'a fuan yn y pwlpud. K y Dy wedaia bythefnos yn ol fod Cor Meibion yr Ervri fhvHH? de^°01 ? dd "» b"' ddjsta" i ofS 7 byddai ra:d canu ei farwnad. Lion eeavf ddeall &r fnei °d/af/fffyn adnewyddu ei nerth. Hyderaf y oaf gufnodi ei Iwyddiant ar fyrder. Gweinyddai pedwar o weinidogioa y ddinas yn Nghymanfa Methodistiaid Bethesda y SaUwyn. w2S^°7hmro °'r e?wJMr Robert Hughes a dam- warn led do36 yn un o lerdydd coed Bootle rai dydd- iMyn ol. Ymddengys i lwyth o goed d-lisgyn arno, vdd laft °lhr a>1 g;jeSAU- Brodor o Eifion- a Jin Hughes; ymhoffa mewn barddoniaeth, a gall nyddu penillioa pert; ac y mie'n bur hysbys i fynychwyr cyrddau oystadlu y ddinas fel ymgeisydd tra llwyddianus am areithio'n ddifyfyr. Caffed y adferiad buan. Aeth amryw o ddirwestwyr y ddinas i Aberystwyth l dreulio gwyhau y Sulgwyn. Yno eleni y cynelid cyrddau blynyddol Uwch Demi Cymru. Llonwyd hwy yn fawr wrth ganfod cymaint o ddw'r yno, ond gresyn ei fod mor hallt. Ond yr oedd rhai o'r cyfeillion wedi meddwi cy. maint ar ddirwest wrth ddychwelyd erbyn cyrhaedd Oroesoswail nes colli nabod ar au cobau uchaf. Dywedir fod Coleg y Brifysgol yma yn myaed i golli gwasanaeth Proff. Oliver Ladge-un o ddvser- awdwyr blaenaf y deyrnas. Braiddjyn fflafc y disgynai'r cyfeiriadau as y Gronfa Ixanmil yn y Saiat Fawr. Mae swu casgliad yn tori at felusder llawer cwrdd. Nid gwiw gwadu nad lleihau y mae poblogrwydd ». asiwn y Sulgwyn. Gwir fod cynulliadau mawrion yn y cyrddau, ond nid cymaint ag a welwyd, Cwes. tiwn eithaf amserol ond tra dyrys i'w ateb fyddai, Ai ni ellid cael cynulliad mwy wrth newid dyddiad v Sasiwn ? lawn o beth fyddai i'r Oyfarfod MisoI gy. meryd llais yr eglwysi ar hyn. Dyma fara hynafgwr am y Gymanfa-" Caed pre. gethu rhagorol o'r fatti ag ydoadd ond i'r eilwys v pregethid y cwbl bron, a gallesid tybio fod pscliadur. laid wedi darfod o'r tir gan mor ddifachau oedd am- bell bregeth." Clywais droion mai yr eglwysi lloiaf gafodd y pre. gethwyr goreu eleni. Gobeithio na rwcbnechir am hyny. Mae n iawn i eglwys fach gael bwyd cryf un- waith mewn blwyddyn o leiaf. Dyma dymhor y pionicydda wedi dechrea, a lluaw8 yn manteisio ar y cyfleusderau i dreulio dyddiau difyr ar lwybrau blodeuog y wlad. Bwriedir gwneud cofeb i'r diweddar Syr Arthur Forwood, arweinydd y Toriaid yn Lerpwl. Y mae Rhaith Dosbarth Wallasey wedi dyfod i gvt. undeb a Chorphoraeth Lerpwl, a diwellir pobl''tu arall l r afon o hyn allan a dwfr grisialaidd o Lyn v Vyrnwy, Llanwddyn, Deallaf fod y canwr gwych, Mr Ted Williams, gynt o Penrhyndeudraeth, wedi ymsefydlu yn y ddinas. Bydd yn gaffaeliad i gylchoedd cerddorol. Gorlanwyd capel Pembroke y Sul cyn y diweddaf gan bobl awyddus i wrandaw y Parch C M Sheldon. Yr oedd brwdfrydedd y dorf gymaint fel y bu iddynt guro dwylaw droion yn yatod yr oedfaon er amlygu eu cymeradwyaeth isw eiriau. Sadwrn yr Yspyttai oedd y diweddaf, a mawr oedd diwydrwydd lluaws o ferched yn cynull arian i'w oolfrau tuag at yr amcan teilwng. Sylwais ar ami Gymraea yn eu plith. Er nad oedd yr hiu mor haf- aidd ag y dymunid, tybir iddynt gasglu cyfanswm rhagorol. Un o'r pethau mwyaf effeithiol a glpwais ya ystol y Sasiwn ydoedd cyfeiriad yn mhregeth. y Paroh Wm Thomas, Llanrwst, at gan dlos-dyaer CairlOJ, 'Pa le mae fy nhad ? Yr oedd clywei yr efeagylydd melus yn adrodd y ddwy linell olaf- Ni fedd yr boll gread un p'entyn a wad Fod byd anweledig os collodd ei dad," yn cyffwrdd taaau earaidd tynerwch" y dorf i gyd. Dywedir fod un os nad dau o gorau y ddinas yo parotoi at frwydrau Eisteddfodol Llun cyntaf Awst.

[No title]

Advertising

--LLYTHURAU