Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

-.::-,--------.Ffestiniog

News
Cite
Share

Ffestiniog Bu vr ardal mor lawn o ferw a brwdfrydedd ar hyd yr wvthuos ddiweddaf a pho'o diwrnod yu "gyforiog o fawredd" yr ysbryd Cymreig, fel mai auhawddyw gwybod beth i'w groniclo a beth adewir allau. Ctkgiibbdd Nos Fawrth y cynaliwyd yr uchod yn y Neuadd Gyhoeddus G wasanaethwyd fel cadeirydu ac ar- weinydd gan Mr J Parry Jones, Y.H a gwnaeth ei waith yn bapus Cymerwyd rh*u mewn dat^auu gan Llinos Gwaiia a'i phriod, Ap Llew Ystradau, Miss Eames, Mr Hugh Roberts, a Miss Kate Ellen Jonem. Cymerodd dwy gystadlenaeth ddyddorol te hefyd mevrn datganu. Yn T gyita-dleuaeth i rai heb enill 7s 6c li flaeuorol, enillodd Mr Rd Lloyd Humphreys, Mauod Road a rhanwyd y wobr ar yr her-uuawd rhwng Llinos Gwalia a Mr Evan Morris. Gwasaoaethwrd fel beirniaid gan Mri Morgan Phillips, Ysgol Uwchraddol y Bechgyn, a William Stephen, Llan. Cyfeiliwyd yn ddeheuig gan Miss A E Owen, Benar View. Elai yr elw i sirioli amgylchiadau Mr John Ellis, Incline Terrace, yr hwn sydd yn wael er's hir amser. Damwai*. Dydd Mawrth hefyd, cymerodd dam wain dost le yn chwarel Ganol Oakeley. Yr anffodus oedd Mr Hugh Jones, Caeclyd, yr hwn a gafodd gvvyrnp o gan' troedfedd, a'r rhai hyny braidd yn uuiousyth, gan daisgyu i ganol tomen o rwbel ar waelod ei fargen. Gwelwyd ar un waith ei fod wedi ei anafu yu drwm, ac mai gobaith gwan oedd am ei adferiad. Prysurwyd ag ef i'r ysbytty, lley gwainvddwyd arno gau Dr Evans, mewn ymgynghoriad a Dr Griffith, Porthmadog, a Dr Hughes, Peorhyndeudraeth. Gwelwyd fod asgwro ei ben wedi ei dori, a'i goes dde wedi ei malu yn chwilfriw. Yr oedd y truan erbyn hyn yu rhy wan i ddal unrhyw drioiaeth feddygol, abu farw dri o'rgloch bryduawn Mercher, yn 48 mlwydd oed. Ni fu gweithiwr gonestach na chymeriad siriolach mewn chwarel erioed, ac anaml T gwelwyd mwy o gydymdeimlad yn meddiauu pob dosbarth. Deallwn fod ei gydweithwyr yn y bone bono, a'i ddosbarth yn Ysgol Sul l'apel Bethesda, wedi casglu i gael blodeudyrch ar ei arch Bydd blodeu ei gymeriad prydferth yn perarogli yn hir rhwng bryniau yr ardal hon. Pen BLWYDD El MAWRHYDI. Mae yr Hen Fodryb wedi gweled llawer dydd pen blwJdd o'r blaen, ond ni bu Ffestiniog erioed mor fyw i'r ffaith a dydd lau diweddaf. Yr oedd Cym- deithas y Masnachwyr wedi penderfynugorymdeith- io, gao wahodd pob corph cyhoeddus, yn nghyda phlant yr ysgoliou a Seindorf Arian Oakeley, i ym- uno. Ni fu ffasiwn orymdaith er pan aeth y cread- uriaid wrth eu rhywogaeth i Arch Noa er's llawer dydd. Yr oedd pawb a phobpeth yn cael eu cyn- ljchioli yn yr orymdaith fythgoliadwy hon. Yr oedd yr holl wl&d wedi codi allan, a phawb yn gwneud ei ran yu ardderchog i ddathlu y dydd. Nid ydym am fod yn ol i neb yn ein parch i'r Frenhines ond yn sicr ni buasai- y dydd yn cael ei ddathlu gyda chymaint o rwysgymaonibai am rydd- had Mafeking yr wythno3 gynt. Yr oedd y brwd- frydedd hwu yn angerddoli yn barbaus, ac yn cario pobpeth o'i flaen. Cafodd y gweithwyr ryddid i ymuno yn y gorfoledd gaiiol y prydnawn, a mawr oedd eu helynt wrth lamu y bryniau, a'r tomenydd iel yn sythu eu penau i edrych arnyut yn myned bawb i'w gyfeiriad ei hun. Gresyn na buasai Cymdeithas y Masnachwyr wedi darparu rhywbeth ar gyfer y plant hefyd, yn lie eu troi adref yn lluddedig ac ar eu cythlwng. Beth fuasai tipyn o de a bara brith ac aurafalau rhwng cynifer o wyr cefnog ? Bydd llawer mam drafferth- us yn fwy ymarhous i'w dilladu a'u cychwyn y tro nesaf j gwaboddir hwynt. DAY T LLAWITTF. Ie, dan y llawryf y daeth Cor Meibion y Moelwyn alref o Landudno nos Sadwrn, er aurhydedd i'r ardal a chlod ychwanegol i'r arweinydd llwyddiauus, Mr Cadwaladr Roberts. Heblaw gwobr ariaiiol o 15p, cavvsant gwpan arianaoferthol o faint-gyniailit a chuuog laeth o leiaf, ac at hyny cawsant feirniad- aeth ganmoladwy. I Eaillodd eiu cyfeilliou cerddgar, Mri Evan Morris a Hugh Roberts, hefyd ar y ddeuawd Excelsior," gan lorio prif ddatganwyr y wlad. Camp us yn wir, I echgyn. Manioh. Crya orchwyl gafodd yr Alltwen i fyned ar gefn ei farch cyn cychwyn yr orymdaith. Ceisiwyd per- swadio y march i fyued ar ei liniau, ond wnai o ddim, gan awgrymu fod yn llawer rheitiach i'r Allt- wen fyued ac yn y diwedd bu raid symud i le mwy cyfleus, pryd y marchogodd Clerc y Cynghor gyda chymeradwyaeth y miloedd. Mae yma son am gael Stipendiary Magistrate, a dywedir fod yr awdurdodau a'u llygaid ar wr cymhwys. Dywedir y bydd yma le ciaidd iawn y Llungwyn, gan fod holl gsvn y wlad yn dyfod i'r Arddangosfa. Bu y Parch Griffith Ellis, M.A., Bootle, yma y Sul diweddaf, ac nid ar fyrder yr aruighofir ei sylw- adau ar gasgliad mawr diwedd y ganrii. Sulgwyn a JAnngwyn i chwi ar lanau y Ferswy I vna. Cymerwch oral Ariander ei hen arfer ef yw dyfod gyda'r saint i'r wyl. PRYDERI. CYFARFOD LLE, NYDDOL, &c, BOWYDD (M.C.) Nos lau.-Ctdcii-ydd, Mr W. Owen, Plaswaenydd. Arweinyddion, Bariwydon ac R Meirion Jones. Dechreu- )"in -%Vy(ltr,vyg, u Hen Wlad fy Nhadau,' a dyfarnwyd y gwobrwyoh fel y canlyn Unawd alto, I Canwyll fy llygaid wvt ti' (D Parry), Sarah A Morris, Dorvil Street. Chwareu v bei-done", Laura llowlands, Lleehwedd. Unawd tenor, Merch y Gadben,' E Morris Geufron. Englyn, Y Tafod," J l'ritchard, Leeds Street.. Ateb y cwestiynau ar yr Hyfforddwr, J Thomas, Taliesyn Terrace. Unawd baritone, J Owen Davies, Bethania. Ateb cwestiynau oddiar lago, Miss M E Williams, Oxford Street. Unawd soprano, Yr Eneth yn marw (R S Hughes), Llinos Gwaiia. Penillion, Y Mynyddoeddtywyll,' Barlwydon. Yr anthem, Yn y declireuad' (J Osborne Williams), Cor Tanygrisiau yn oreu. Trif Draithawd, J Thomas, Taliesyn Terrace. Teneu oedd y cynulliad nos Iau, a phrin oedd y cystadleu- wYi- Nos Wener, parhawyd y cyfarfod; a dyfarnwyd lluaws o wobrau, yn benaf i'r plant. Y beirniad cerddorol oedd Mr J Lloyd Williams, U.C. W., Bangor, a gwnaeth ei waith hyd foddlonrwydd cyffredinol. _(\ Ddydd Gwener, cynaliodd Methodistiaid dosbarth Gwaleninai, gymanfa ganu flynyddol y plant yn nghapei Bethel, Budorgan. Yr oedd rhai canoedd o blant yn bresenol o Langefni, Gad Cana, Bethel, Llaogristioius, Sard,s, Aberffraw, Boulah, Dothan, Soar a Gwalchmai. Y llywyddion yn y ddau gyfar- fod oeddynt Mri A J Williams, Liangefni, a L'oyd, Bethel. Holwyd y plant mewn rhanau o'r Ysgryth- yr gan'y Parch G Jones, Llangristioius, a Mr J R Williams, Llaug^fni. Arweinid y canu gan y Mri J Hughe- Gad, a J H Thomas, Aberffraw a chyfeil- iwyd gan Misses Williams, Bethel, a L A Thomas, Soar.

Cwilaion.

Cardd y Corridor.

--0-Ethotlftdau.

Hyfforddi Dysgybl Athrawon.

--()-PURWCH Y GWAED.

T A BERN ACL, NETHERFIELD…

CAPEL (A) GREAT MERSEY STREET

[No title]

PWLPUOAU CYMREIG, Mehefin…