Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Cystadleuaeth y 1 Cymro.'

News
Cite
Share

Cystadleuaeth y 1 Cymro.' YFIEITHU y darn canlynol o waith JOHN RUSKIN. Gwobr, cyfrol Gymraeg o werth 8s. 6ch. WE rob on credit, by requisition, with ingenious mer- cantile prolongations of claim and we improve con- tention of arms with contention of tongues, and are able to multiply the rancor of cowardice, and mischief of lying, in universal and permanent print; and so we lose our tempers as well as our money, and be- come indecent in behavior as in raggedness for, whereas in old times two nations separated by a little pebbly stream like the Tweed would go on pillaging and killing each other century after .century, without the slightest ill-feeling towards, or disrespect for, one another, WE can neither give any- body a beating courteously, nor take one in good part, or without screaming and lying about it; and, finally, we add to these perfected Follies of Action more flnely:pgrfected Follies of Inaction. Daeth 11 o gyfieithiadau i law yn dwyn y ffug- finwau Cymro, Wil Bryan, Min Afon, Sarah, Fors Clavigera, Ein Kind, Don Pedro, Iolo, Rusk, Un mewn poen yn pwnio pen, ac Edmygydd o Ruskin. Rhaid cydnabod mai dernyn anhawdd i'w droi i'r .Gymraeg ydyw'r gwreiddiol, a dyna un achos o'i .ddewis. Ond y frawddeg olaf ynddo feallai ydyw'r anhawddaf; ac felly cymerir ei chyfieithiad hi yn benaf fel prawf o allu a medr y cyfieithydd. Cymro.-Braidd yn glogyrnaiid ydyw ei waith ef trwyddo. Dyma fel y trosglwydda. y frawddeg -olaf :— Yr ydym yn chwanegu at y Ffolinebau parffeith- iedig hyn o wneyd, Ffolinebau mwy perffeithiedig fyth o B idio gwneyd. Wil Bryan.—" Rhaid i ti wella, William," a ddy- wedwn am yr ymgeisydd hwn fel cyfieithydd, fel y I I .dywedodd Mari Lewis wrth ei gyfenw fel hogyn. Wele ei frawddeg olaf At yr ymddygiadau hyn sydd mor lawn o ffolineb ychwanegwn ffoleddau mwy perffaith ddiwylliedig segurdod. Min Afon.-Cyifeithiad da ydyw hwn, ac an- hawdd gwneud ei well ar y cyfan y gair gwaelaf ynddo ydyw'r olaf. Dyma'r frswddeg :— ac yn y diwedd, ychwanegwn at y Ffolinebau Gweithredol Perffeithiedig hyn Ffolinebau mwy per- ffaith Anghyffro. Sarah.-Ba.i penaf y cyfieithiad hwn ydyw anys- ,twythder yn codi oddiar ddilyn y gwreiddiol yn rhy lythyrenol, ac felly llyffetheirir yr arddull Gym- reig. Dyma fel y diwedda :— ac yn olaf ychwanegwn i'r ffolineb gweithred per- ffaith, yn fwy perffaith ffolineb anweithrediad. Fors Clavigera.—Anystwyth eto, ac annghywir vinewn manau. Diwedda:— Ac, yn ddiweddaf, yr ydym yn ychwanegu ab y Ffolineb:m perffeithiedig hyn o gyflawni, Ffolinebau perffeithiach fyth o Beidio Cyflawni. Ein Kind.-Cyfieitha ef arms yn y frawddeg gyn- 1taf yn freichiau yn lie arfau ond y mae ganddo yai brawddegau da. Dybena:— ac yn olaf, chwanegwn at y Ffolinebau perffeith- iedig hyn o Weithrediad, Ffolinebau mwy cain per- tfeithiedig o Anweithrediad. Don Pedl"o.-Cyfieithiad ystwyth a mwy rhedeg- og a naturiol; ond syrth i wallau gydag amryw eiriau. ac, yn ddiweddaf, yr ydym yn ychwanegu at y Ffoleddau perffeithiedig hyn o Weithrediad ffoledd- au mwy perffeithiedig o Anweithrediad. i n lolo.-I I Fynorog ydyw ei gyfieithiad ef o yebbly. Dechreua yn lied dda, a diwedda tel hyn ac, yn ddiweddaf oil, vr ydym yn ychwanegu at ffol- inebau perffeithiedig y gweithredoedd hyn, raddau uwch yn mherffaithiad ffolinebau segurdod. Rusk.—Rhanan yn bur dda, eraill yn dra diffyg- io1. Diwedda :— ac yn ddiweddaf ychwanegwn at y cyfryw ynfyd- rwydd perffeithiedig Gweithrediad, ynfydrwydd mwy cain bertfeitbiedig Segurdod. Un mewn poen ynpwnio pen.-Nid gwael ydyw'r ymgais hon. Ychydig drwsio yma ac acw fuasai yn ei dodi ar y blaen, er nad yw'r frawddeg olaf cystal ag y gwelir hi gan eraill:— ac yn olaf, yr ydym yn ychwanegu at y ffolinebau gweithredol perffeithiedig hyn ffolinebau anweithred- ol mwy perffeithiedig byth. Edmygydd o Ruskin.-Camgymera ystyr yr awd- wr yn y frawddeg gyntaf, ac eraill; a dyma'r olaf ni a ychwanegwn at berffeithiad y Gweithredoedd Ff61 hyn perffeithiad mwy tlws Anweithredoedd Ffol. Wedi darllen yr 11 drosodd fwy nag unwaith, rhaid cydnabod, pan gofier anhawsder y gwaith, fod yn y gystadleuaeth amryw gyfieithiadau rhagorol; ond y goreu ar y cyfan ydyw Min Afon, er nad yw perffeithiach fyth o Beidio Cyflawni. Ein Kind.—Cyfieitha ef arms yn y frawddeg gyn- ,Saf yn freichiau yn lie arfau ond y mae ganddo yai brawddegau da. Dybena:— ac yn olaf, chwanegwn at y Ffolinebau perffeith- iedig hyn o Weithrediad, Ffolinebau mwy cain per- ffeithiedig o Anweithrediad. Don Pedro.—Cyfieithiad ystwvth a mwy rhedeg- og a naturiol; ond syrth i wallau gydag amryw eiriau. ac, yn ddiweddaf, yr ydym yn ychwanegu at y Ffoleddau perffeithiedig hyn o Weithrediad ffoledd- au mwy perffeithiedig o Anweithrediad. s n Iolo.—" Fynorog" ydyw ei gyfieithiad ef o jaebbly. Dechreua yn lied dda, a diwedda lei hyn ac, yn ddiweddaf oil, yr ydym yn ychwanegu at ffol- inebau perffeithiedig y gweithredoedd hyn, raddau uwch yn mherffaithiad ffolinebau segurdod. Rusk.—Rhanan yn bur dda, eraill yn dra diffyg- ■iol. Diwedda :— ac yn ddiweddaf ychwanegwn at y cyfryw ynfyd- rwydd perffeithiedig Gweithrediad, ynfydrwydd mwy cain bertfeithiedig Segurdod. Un mewn poen ynpwnio pen.—Nid gwael ydyw'r ymgais hon. Ychydig drwsio yma ac acw fuasai yn ei dodi ar y blaen, er nad yw'r frawddeg olaf cystal ag y gwelir hi gan eraill:— ac yn olaf, yr ydym yn ychwanegu at y ffolinebau gweithredol perffeithiedig hyn ffolinebau anweithred- ol mwy perffeithiedig byth. Edmygydd o Ruskin,—Camgymera ystyr yr awd- wr yn y frawddeg gyntaf, ac eraill; a dyma'r olaf ni a ychwanegwn at berffeithiad y Gweithredoedd Ff61 hyn perffeithiad mwy tlws Anweithredoedd Ffol. Wedi darllen yr 11 drosodd fwy nag unwaith, rhaid cydnabod, pan gofier anhawsder y gwaith, fod yn y gystadleuaeth amryw gyfieithiadau rhagorol; ond y goreu ar y cyfan ydyw Min Afon, er nad yw annghyffro o lawer yn gyfyetyr ag inaction. Wele y cyfieithiad :— YR ydym yn lladrata ar goel, trwy hawlio gohiriad masnachol cyfrwys o ddyled ac yr ydym yn ang- erddoli ymryson arfau gydag ymryson tafodau, ac yn gallu gwneud malais llyfrdra a drwg celwydda yn waeth mewn argraff gyffredinol a pharhaol; a thrwy hyny collwn ein tymher yn ogystal a'n harian, a deu- wn yn anweddus mewn ymddygiad fel mewn earpiau; tra yr oedd dwy genedl a wahenid gan afonig fechan raianog fel y Tweed, yn yr hen amser yn parhau i ysbeilio a lladd eu gilydd ganrif ar ol canrif heb gol- sddu y drwgdeimlad na dangos yr amharch Ueiaf at eu gilydd, nis gallwn ni roddi curfa yn foesgar, na derbyn un mewn natur dda, heb lefain a dweyd cel- wyddau yn ei chylch ac yn y diwedd ychwanegwn at y Ffolinebau Gweithredol perffeithiedig hyn, Ffolinebau mwy perffaith Annghyffro. Danfoned Min Afon ei enw i'r Swyddfa, a chaiff y wobr addawedig. Y BEIRNIAD. wobr addawedig. Y BEIRNIAD. --0-- Llwyddodd Mr J Herbert Roberts, A.S., i basio jil-ddarlleniad ei Fesur er Gwella Deddf Cau'r Taf- JIornau ar y Sul yn Nghymru, heb un gwrthwynebiad, yn y Senedd, ddydd Mercher.

-0-Y MOR—GWISGOEDD Y MOR.

Advertising

[No title]

PWLPUDAU CYMREIG, Mai 20.

PURWCH Y GWAED.

Cyfarfod Misol Liverpool.

Darganfyddiad Rhyfedd.

Dyffry/t Clwyd.

--0--ADDYSG.

Advertising