Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

ILLYTHURAU

-----------' LLYTHUR XIII.

News
Cite
Share

LLYTHUR XIII. 'RHEN Ffarmwr yn dangos mai byiuyd da ydyw gwir ddedwydd-ivch. WEL mi rydach chi chwedi mund och coie o'r di- wedd debic cin i, o ble y cowsoch chi afel yn y lluthur o'r Llyad hwnw oydd yn y Mysere dwaetha ? Os ydi hwnw chwedi dwad o'r Llyad mewn gwir ionedd, mae'r llfysere chwedi cayl rhw ddrigelwch mawr allan o'r diwedd dene le i chi gayl madel a faint y fynoch chi o'ch papur newydd, gin mae Cymru ydi'r bobol sun buw ono. Mi nay'r dun, ne'r cryadur syfenodd y lluthur hwnw, beth bunag ydio, shoy o Sbarthwr i chi, dduliwn i. Ys dydi o mor onest a chufiawn ag mae o'n cumrud arno fod o, mi fydde'n siwr o dalud am dano fo. Dwi'n siwr y mydawe fo a milodd o honun nhw, tae chi yn i gyrud nhw iddo fo. Mi alle y cynhadwr hwnw ddaeth ai luthur o i chi gumud bwndel efo fo bob wthnos, os tydi o'n tryfaulio mor amal a huny, a dwad ar arian i chithe. Mi rydw i chwedi meddwl mwy am y Llyad na ddaru mi rioed, rol i mi ddarllen y lluthur, a dwi meddwl y gnawn i cysled stromoner a'r gore o hon, och chi tawn i mroi ati hi. Fedrwch chi ne un och gyhebwrs ddeudud i mi faint o ffordd sy i'r Llyad, ag o amser gymre fo i Steme Coits redeg oddyma ono, ag iddi redeg deng milltir ar higen yn rawr heb stopio. Ont tene'r drwcr, mi fydde nanodd iawn gosod rhels. Mi fydde'n llawer haws i un o honun nhw o'r Llyad ddwad i lawr yma, nag fydde i ni fund i fyny ono. Fydde fo ddim yn beth amhosib iddun nhw ddwad yma weithie, ddyliwn i'n siwr. Tae nhw'n gneyd rhaff digon hir a digon ere, mi alien ollwn rhwun i lawr wrth bwlis mewn basged wel y budd y coliers yn mund i lawr i'r pwll glo, ag iddun nhw falud am roid digon o fwud yn i boced o, a mae'n sun gin i, soes ono bobol, na fasan nhw chwedi treio gneyd huny cin hyn. Hwrach mau chwerthin am y mhen i newch chi ach dyrllenwrs, a deudyd modi chwedi gwirioni, ond mi rydw i'n siarad yn ol wel mae pethe yn myddangos. Tae'r dun a syfenodd y lluthur yn dwad yma ac yn disgin yn Merica, chae o fawr o groeso ono dwi'n siwr. Wuddoch chi beth rhw bobol chryslon ydi pobol y Merica hefud. Tybed na fudd arnyn nhw gwiddil bellach, pen mae son am danun nhw chwedi mund mor bell a'r Llyad. Mi fum ine'n meddwl am fund 'r Merica ffun does fawr yma, ond chumrwn i ddim I welis i rioed y rwan a mund at i bathe nhw ne hwrach mai ngwerthud i wel nifel nayn nhw. Dun fon gwarchad ni, dunion yn gwerthu giddil, a rheini yn snogion hefud! mae dun y Llyad yn siarad sens, a mi rydw i'n i licio fo am hyny. Mi liciwn i tau o'n deyd tipin oy hanes nhwthe yn y Llyad eto hwrach tydun nhwthe fawr well na nine ar y ddyar li Llygoden Eglwys' y llysenwid y Cymro, newyddiadur Eglwysig.