Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Coleg y Gogledd, Bangor I (IUn o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru). I Prifathraw: H. R. REIOHEL, M.A., LL.D. DECHREUA'R Tymor nesaf Hydref laf, 1907. Parotoir ar gyfer Arholiaduu Prifysgol Cymru, rhai o eiddo lJrify.<gol Llundain, y Cwrs Meddygol ym Mhrifysgol- ion, Llundain, 'Edinburgh, a Glasgow, ac arholiadau eraill. Rhoir addysg arbennig niewn Amaethyddiaeth .(yn cynnwys trin- iaeth coed) ac Electrical Engineering." Mae yn y Coleg adran Normalaidd i Athraw. on elfennol a chanolraddol. Cynygir dros 20 o Ysgoloriaethau, yn am- rywio mewn gwerth o P,40 i £ 1° ° "yddyn, yn nechreu'r Tymor nesaf. j sgolor- iaethau Tate yn gyfyngedig i Gymry, Ysgol- oriaethau John Hughes yn gyfyngedig i fech- gyn aned yn Sir Fon neu Sir Caernarfon, ac Ysgoloriaethau (Richard Hughes i drigolion Môn. Dechreua'r arholiad am danynt Medi 17eg. Ceir pob manylion gan J. E. LLOYD, M.A., Ysgrifennydd a Chofrestryddd. Telephone 1485 Royal. HUGH JONES ESTATE AGENT, RENTS COLLECTED, INSURANCE EFFECTED PROPERTY BOUGHT AND SOLD 376, Neiherfield Road, N., EVERTON. 4 Thomas & Jones Estate Agents & Valuers, Investment Buildings, 67, Lord St., Telephone t'o 5586 Central. LIYERFOOL. Properties Bouaht and Sold M irtaages ar tanged. Valuations mtde. Rents Collected Telephone No. 7909. J. Lewis Jones ACCOUNTANT AND ESTATE AGENT, 60, Victoria Street, Liverpool. Properties carefully managed. Rents person- ally collected. Purchases and 31e8 negotiated. Mortgages arranged and Insurances effected. Y CYMRO Newyddiadur Cenedlaethol. Lie nas gellir ei gael gan Lyfr- werthwyr danfonir Y CYMRO bob wythnos yn rhad, trwy y Post ar y Telerau canlynol :— Am 3 mis. am is. 8c. Am 6 mis, 3s. 3c. Am 12 mis, 6s. 6c. BLAENDAL. Anfon r wiedydd trainoi ar yn un Teleraa L Nid oes dim fel I Moxon's Nursery Boon' am lanhau penau plant oddiwrth bob matb o bryfettacb, &c. Bydd ei ddefnyddio unwaith yn foddion i symud ymaith yn Hwyr bob olion o NSdd &c, ai ddefnyddio yn fearbaus a faethlona'r gwallt ac a hjrwydda ei dyfiant. Mewn blychau 6J. a swllt,-danfonir drwy'r post, yn ddidraul, mewn amlen gudd, oddiwrth y gwneltburwr:- J. L. MOXON, M.P.S., Chemist, 252, Park Road, Liverpool. GoTuchwyliwr fleol-J. BALDWIN JONES, Chemist, 56, High Street, Pwllheli. PERSONAL APPEARANCE HOW TO IMPROVE Wear the |From Immovable r 2Jg Sealpettes J Have your ) D Hair Combings 2; oz* Made up. } T. S. BROWN, 3 Leece-st., Liverpool. "MAGBEL" RAZORS Are the Acme of perfection. Sheffield Make Guaranteed. Post Free, 3s., 4s. 6d. & 5s. 6d. J. G. Dodd, 10, St. John's Lane, Liverpool. AGENTS WANTED. 4, 111J I Neaves I f Food1 § A Complete Diet I i for the Infant, I I the Aged 1 I the Infirm. | I Easily digestible, 1 1 Health-giving, 1 I Strength-giving. | prepared. I I Quickly and easily I Purveyors by Special Appointment to H.I.M. the Empress of Russia. GOLD MEDALS, London, 1900 and 1906. Gold Medal awarded at Grocers' Exhibition, 1906. Tel. 1832 Royal. P. A. DURKTN High-Class Pork Butcher, 78, SOHO STREET, LIVERPOOL. DARLLENWCH HWN. International Institute of Physiology and Hygeine, 11, Queen Victoria Street, London, E.C. Hyn sydd i dystiolaethu ein bod ni wedi gwneud dadansoddiad anibynnol ac archwilio mewn am- rywiol ffyrdd sam/lau o BRAWN a SAUSAGES o wneuihuriad P. A. Durkin, Lerpwl, a chawsom hwy yn dangos y safon uchel o burdeb a gwerth ymborthol a ystyriwn ni yn angenrheidiol er rhoddi y dystysgrif hon. (Arwyddwyd) J. GRANT STEPHEN, D.Sc., Ph.D. Cyfarwyddwr. Yn Awr yn Barod. GORSEDD GRAS sef Rhif I o Gyfres y Diwygiad gan ELFED. I ddilyn yn fuan, "THEOMEMPHUS," "BOREUAU GYDA'R lEsu," ac eraill. llyfrau byohain Tair Ceiniog yr un. Pwrpasol fel Anrhegion. Anfonir gyda'r Post ar dderbvniad 4c. Telerau arferol i lyfrwerthwyr, Cyhoeddedig yn SWYDDFA'R "CYMRO," 01, Lord Street, Lerpwl. Mewn Mian Hardd, 414 o Dudalennau. HANES Y DIWYGIAD A'R DIWYCWYR: Yn cynwys hares Mr Evan Roberts, ei rieD;, ei ddygiad i fyny, ei alwad i'r gwaitb &c., &c gan y Parch. Thomas Francis, Gorseinior. Hanes cychwyniad a Hedaeniid y Diwygiad rwy Gymru, wedi ei ysgrifennu gan lenorirn adnabyddu-. Han en Mr Dan Roberts a Mr Sidney Evans, a chaagliad o farddoniaeth y Diwygiad. Cynwys* y gyfrol Haws o ddarluniau, y rhai a gyhoeddir am y waitb gyntflf, roegisdarluiiiau o rieni Mr Evan Roberts, Capel Casliwehwr, 80 Tugoldy Pisgah, &c., &c. PRIS HANER CORON, NET. E. W. EVANS, Swyddfa'r Goleuad," Dolgellau.

I Nodion o'r Rhondda.I

" AMBYN.VWR " A " 'PHRE'GETHIWYR…