Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Cwrs y Byd.

News
Cite
Share

Cwrs y Byd. '?0\}(}\O\\ '\1 Yng nghyfarfod diweddaf Cyn- gor Gwledig Penarlag, cytunwyd yn unfryd ar benderfyniad i'r perwyl y dylid cyfarfod y gost o rwystro'r niwed y mae llwch y ceir motor yn ei godi, drwy osod toll lawer uwch ar y ceir hynny. Dywedodd y cynghorwr a ddug y cynygiad ymlaen fod yn hen bryd gwneud rhywbeth, gan fod bywyd yn agos i'r priffyrdd yn anioddefol bron, a bod y motor- yddion fel pe'n meddwl nad oedd gan neb ond hwy hawl ar y ffyrdd. Dylasai dyn a allai fforddio rhoddi mil o bunnau am gar motor orfod talu ugain punt am ei ddefnyddio, ebe fe. Mae'r mwyafrif mawr o bobl yn sicr o fod yn cydsynio, ac eto nid oes dim yn cael ei wneud. Yr wythnos ddiweddaf, cawsom hrofiad ar un o briffyrdd Gogledd Cymru lie mae llawer- oedd o'r ceir motor yn pasio yn barhaus. Yr oedd yn amhosibl i neb deithio'r ffordd honno y diwrnod dan sylw heb fod mewn llwch yn barhaus am filltiroedd o bellter. Yn ddiameu dylid rhoddi terfyn ar y fath beth. Cludir y dosbarth segur difoes sydd yn teithio yn y ceir gwylltion hyn yn glir o'r llwch y maent yn ei godi, ac ni waeth ganddynt, wrth gwrs, am neb arall, sydd yn gorfod llenwi ei ysgyfaint a miloedd o hadau afiechyd o'u plegyd hwy. Pa bryd y cyfyd y lliaws a rhoddi terfyn am byth ar rwysg y dos- barthiadau rheibus a herllyd hyn sy'n byw mor wych ar ein cefnau ac yn ymddwyn mor haerllug ? Dylai pob cyngor a chorff cyh- oeddus drwy'r wlad wneud yr un peth ag a wnaeth Cyngor Penar- lag. A dylent i gyd wneud Z77. chwaneg na hynny hefyd. a TS>\xsw.ss. Mae'r swyddogion meddygol yn tynnu gwg y cynghorau Ryw ychydig yn ol yr oedd yn helynt yn Llanelwy. Y dydd o'r blaen bu'n helynt ym Mwrdd Gwarch- eidwaid Bangor. Mynnai rhai o'r gwarcheiclwaid fod y swyddog meddygol yn ymyryd a phethau na ddylasai. Un o gwynion y swyddog oedd nad ellid galw ar famaeth y Tloty ar ol iddi fyn'd i'w gwely ond drwy Iluchio cerryg at ffenestr y llofft. Eglurwyd fod yn bosibl gwneud hynny yn amgen mewn gwirionedd, ac mai yn hytrach na chymeryd y dra- fferth o gerdded yn ol i ryw ystafell arall y lluchiwyd cerryg J at y ffenestr. Y r oedd ar y meddyg eisiau gweled y famaeth y tro hwnnw. Nid eglurwyd ai drwy'r ffenestr y bu'r ysgwrs swyddogol. Awgrymodd un o'r gwarcheidwaid fod y dull hwn o gael ymddiddanion a merched yn hen arferiad yn Sir Fon. Ac y mae hynny yn wir, yn sicr, cof am oronv/y gynt yn 41 Cnithio'n gras ar y glaswydr." Prun byn- nag, er ei fod yn arferiad ag elfennau rhamant ynddo, mae lie i ofni fod ei ddyddiau -drosodd. o leiaf, nid ymddengys ei fod wrth fodd y swyddog meddygol

Advertising

Cwrs y Byd.