Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Wvbbortio a'r evicb

Advertising

Advertising

Wvbbortio a'r evicb

News
Cite
Share

sef Mir Henry Parry, Maesydref; a'r Hol- wyddorwr, sef y Parch J C Roberts, Gwern- ymynydd. iCyfar.fod 6 o'r gloch.Holi y dosbarth hynaf o'r ddwy ysgol oddiar Hyfforddwr, pen. vi. Rhoddwyd hanes yr ysgol yn y lie gan yr arolygw;r, Mr Daniel Roberts, Pant Farm, a Mr George Ellis. Y cyfarfod nesaf i fod yn Cilcain /Medi laf. Llafur yr ysgol: plant, Rhodd Mam, pen. iii; y dos- barth hynaf, Hyfforddlw,r, pen. v. Mater, Llafur yr Vsgol Sul fel ymddiriedaeth y Saint," i'-w agor "ian Mr J Elias Evans, Gwernymynydd, sef ysgrifenydd y Sasiwn a'r Gymanf.a Ganu. E'i gycl-ysgrifenydd ydyw Mr J Owen, Pentre. ■P f C XIC EL Y N Y D D C) L COMPTON HOUSE. Dydd Iau o'r blaen aeth holi ddwylaw y masnachdy adnabyddlus uchod am eu gwib- daith flynyddol. Cychwynwyd yn brydlon mewn cerbydau gan gyfeirio am Queen's Ferry, oddiyno i Led sham, ac yna i East- ham, o ba fan y croeswyd drosodd i Lerpwl. Yno cyfeiriwyd yn -newynog a. brysiog am Westy'r Gwenyn, lie y mwynhawyd gwledd ardderchog. Gwdi gwneud1 difrod ar y danteithion, cynnygioddl Mr Davies, ar ran y gweithwyr, bleidlais o ddiolchgarwch i Mr a Mrs H.arrison Jones am eu caredig- rwydd yn dwyn treuliau y wibdaith, ac eil- iwyd ef yn ddoniol gan Mr Owen Hughes. Cy<Jta>abyddwyd y bleidlais mewn gefriau cym-wvs g,an Mr Jones, a datganodd fod paiwb yn ,rhydd i fwynhau eu huna.in yn y ffor-dd a'r lie y mynont o hynny hyd saith o'r gloch, y pryd hynny yr oeddynt oil i gyfarfod ar y iLanding Stage i gychwyn tuag adref. Talwyd ynrweliad a llawer man, ond prif wxthrvch syl.v ydoedd yr agerlong Cdric" oedd i hwylio am 5 o'r gloch, ac yn mhlith y teithwyr yr oedd tri o frodyr ienainc o'r -Wyddgrug-, sef Mri Jones, Bull, a illughes. Trwy garedignwydd Mr A Rob- ets (Messrs T Pairry & Co.), cafodd nifer o'r cwmni fyned ar fwrdd y Hong, a myned trwy rannau o honi. YmwelAydi a New Brighton a'r Ham an-d Egg Parade (yn awr yn cael ei ddinystrio) a mannau dyddorol er- eill. O'r diwedd, daeth arnser edrych tua chartref, a gadaiwyd Lerpwl am 7. Gyr- haeddwyd Eiastham yn .birydlon, lie yr oedd te rhagorol yn ein disgwyl. Yna cychwyn- •wyd tua'r Wyddgrug, lie y cyrbaeddwvd1 tua 11 o" gloch. 'Mwynhaodd pob un o'r Cwm- ni eu hun Vil gampiis, ac ni flinwyd ni gan y gwlaw. Actiodd derc y tywydd fel bon- edidwr ar hyd y dydd. HELYGAIN A'R CYLCHOEDD. 'Mae llawer o droion y byd, Yn hueddu cael eu co-tio, Ond rwsut o bryd i hryd, Mae llawer yn myn'd yn angho'. Ebai Glan y Govs yn nechreu un o'i gerddi galluog gyut, ac mor wir oniLe? A dyma i chwi un neu d'.iiau o be-chau o'r gymydogaeth yma haeddant gael eu cofio. Cynhaliodd Anibynnwyr Rhesycae eu cylchwyl bregethu flynyddol ar y 3 a'r 4ydd o'r mis hwn. Y mae hon yn hen gylchwyl enwog a pharchus yn tynnu ar ei 60am oed, a lliosog ac enwog yw inintai y rhai 1u yn ei chynnal ar hyd y cyf nod mai-Lh yna o Ishmael Jones, y Rhos, hyd ix brodyr gatiuog a'i cynhalicnt eleni, sef y JW'uhii k[,eris VVlillLarns, W rexlium; Lôwis Williams, Liverpool, a Philips, Bala. Er fod y tywydd braidd yn anfiafriol eto 'roedd y cynnulliadau yn lliosog a'r eiengyl yn ei bias. Casglwyd yn ystod y cyfarfod fill 16s. 7d. Y Sabboth dri weddaf cynhaliodd Method- istÎtaid Rhoscsmor eu Cyfarfo-d Ysgolion.—Yn y bore holiwyd y plant gan Mr Peter Evans, Vron Eirion yn hanes Iesu Grist. Yn y prynhawn holwyd y dosbarth hynaf yn y 5 bennod1 o'r Hyfforddwr gan Mr D Rogers, Rhosesmor ac yn yr hwyr h-olwyd y dosbarth canol gan Mr Evans yn y pennodau cyntaf o'r Actau. Yr oedd y gofyn a'r ateb yn Hed dda yn neu 1.11no 1 felly y dosbarth canol, y canu yn rhagoroldan arweiniad Mri Peter Williams a Joseph Powiell. Cafwyd anerch- iad bywio-g ac amserol gan Air J H Edwards, Mold. Da yn sicr fyddai i'r ieuenctyd gofio a gwneuthur cynghor (Mr Edwards. Lly- wyddwyd yn yr holl gyfar-fodydd gan Mr Hughes, Flint, yn hynod syml a deheuig. Gobeithiwn y bydd y cyfarfod hwn yn ad- aewyddiad o'r newydd i'r ysgol Sul yn y lie ac yr enilla yn ol ei hen'safie ftodeuog mewn rhif a g-waith, Y Saboth diwoddaf cynhaliodd cyifeillion Wesleyaid Moriah, llelygain, gyfarfod ysgol. Drwg gennyf na chefais y manylion am y cyfarfod, ond deallaf maiMr Pierce, Ysgolfeistr TrcCannon, oeddyn holi y gw.a- hanol ddosbarthiadau. Y mae yr Ysgol Sul yn 'Moriah yn ddiweddar wedi gweddnevvid yn hollol er gwdl, y mae Thif yr aelodau wedi cynyddu y nfavv.r, a .gweithgarweh a sel wedi dyblu. Yn wir yr oedd y nifer li- osog a basiodd! yr arhol'iad talaethol diwedd- C, ar agos yn gymaint arall ar un ysgol arall yn y gylchdaith ar gy-fartaledd. Ac mae yr y adfywiad yn yr ysgol yn taflu ei ddylamwad dros holl adraninau yr achos. Y mae yr eg- Iwys wedi cael loffervn ardderchog at aeth y cysegr gyda'r canu, ac mae1 y canu yn well erddi. lbti yr eglwys yn gall yn penodi Mr Wilfrid Jones, R.A.M., i ddewis offeryn iddynt. 'Bu yntan yn ffodus i gael U'11 yn rhad o wneuthuriarY Fryer, un o'r firms gor- eu ar y Cyfudir.Goh. RHTALTWCIT YR 01AV Y NIA D U R O N. Nos Lun, yn y Neuadd Drefol, cynhal- iwyd Pwyllgor ynglyn a'r mudiad uchod. Oherwydd galwadau masnachol methodd y Cadeirydd--T S Adams, Vsw.—a. bod yn bresennol, ac etholwyd Mr Trickett i'r gad- air y tro. Darllenwyd a chad-iinha- wyd gweithrediadau y cyfarfod bluenoro-1. Dar Hen wyd nodyn oddi wrthMiss West yn addaw parotoi y plant ar gyfer perfformiadau neulltuol, ac yn d'atgan .a:\<v,ydld am was,anaeth ■Band mewn "rehearsals." Cydsyniwyd a'r cais. Darllenwyd llythyr oddiwrth Band y dref yn cynnyg clod i w-asanaetliu am J65 10s, gan ddecJu-eu ddau o'r gloch y prynhawn, ac am wasëtllaethu yn yr orymdaith yu unig, £ 1 5s, fel y llynedd. Buckley Band ofyn- ent J32 am yr orymdaith, a JB5 4s am y diwr- nod i gyd. Fel yr hysbyswyd o'r blaen, ad'dawa N orthop Band wasanaethu am 15s. Wedi cryn drafodaetli, pasiwyd i gael ped- war Band, a chyfarwyddwyd yr ysgrifenydd i anfon am delerau at y Biickle3, Engineers a'r Yeomanry, Gwernaffield Band, a Hal- kyn, a phenodwyd dirprwyaeth i ymweled ag arweinydd seindorf y d'ref i .geisio gwell telerau. Darllenwyd gohebiaetlnu Pwyll- gorau y Fire 'Brigades a'r Entertainments, ac oddiwrth Mr Rowden parth y Town Hall. Add-awodd y Cadeirydd gini o wobr i'r mas- nachdy fydd wedi ei 'wisgo harddaf. Ax gynnygiad Mr Joseph Jones, yn cael ei eilio gan Mr Scarlett, pasiwyd pleid'lais o ddiolch- garwch i'r Cadeirydd. GWYL YR YSGOLION. Dydd Iau diweddaf cau-wyd holi fas- nacbdai y dref, ag aeth pob Ysgol S-abothol i fwynhau ei hunan i rywle neu gilydd, ond eiddo Ilendref. Cafwyd treat yr Ysgol hon tua pythefnos yn ol. Gartref y bu ys- galion yr Eglwys yn mwynhau eu hunain. Gorymdeithiwyd trwy'r dref i gyfeiriad Pwll- glas, lie yr oedd te wedi ei barotoi gan Mr Po-wel1 mewn c-ae fenthyciwyd yn garedig gan Mr Davies, grocer, High Street. Treul- iwyd gia,eddill y dydd gyda chwareuon diniwed. Cymerodd dros 500' ran yn y gweitbrediadaAi.