Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Wvbbortio a'r evicb

News
Cite
Share

Wvbbortio a'r evicb TRIPIAU HAF. Bu Miss Ellen Jones, Heol Newydd, yn garedig gyda' I dosbarth Ysgol Sul, Beth- esda drwy ei gymeryd am "outing" i ben Mynydd Estyn, y dydd Iau o'r blaen. Ar ol cyrraedd i ben y mynydd a mwynhau danteithion oedd wcdi eu parotoi ar gyfer y daith, a syllu ar y golygfeydd sydd i'w gwel- ed oddiyno, hwyliasant eu camrau am Gaer- gwrle, a dringasant i ,fyny at yr hen Gastell, a thTa yno eglurodd yr athrawes i'w dis- gyblion yr adeg a'ramgykhiladau dan ba rai ei hadteiladwyd, a'r rhyfeloedd fu y dyddiau gynt, ac y mae hanes y Castell hwn vn dal perthynas a brwy. Dychwelw f yn i-ach a dianaf wccti mwynhau pr_,nhawn- gwaith hyfryd. Yr un prynhawn gwnaeth iMiss Nl E An- drews, Ty 'Briih, gyffelyb garedigrwydd a'i dosbarth hithau. Aethant hwy i gyfeiriad Maeshafn a Moel Findeg, heibio i Colomen- dy, hen gartref Richard Wilson, yr arlun- ydd. Yr oedd cael cwpanaid o de a thei- senau o bob math ar lethr y mynydd yn foddhad o'r nnvvaf gan y genethod. Er mor hired y dydd, yr oedd y nos wedi taenu ei mhantell yn bur drwm erbyn i'r naill a'r Hall gyrraedd yn ol i'r dreflan. MARAVOT.AETH. Bu farw Mrs Job Edwards, West View, ar ol misoedd o gystlldd. Drwg gennyrn ddeall fodi 'Mr Edwards yn bur wael. Eiddunwn iddo adferiad buan. CYiMAXFA SEJ.EAZAR ROBERTS. 'Mae y igwalianol gynnulleidhoedid wedi deehreu gyda rhaglen y cyfarfodydd sydd wedi eu trefnu vnglyn a Chronfa Mr Eleazar Roberts, Hoylake. Clan fod y mater hwn wedi cymeryd gafael mor llwyr yn Ne a Gogledd' 'Cymru, gresyn na buasai y pwyll- go-r fu yn dew,is y tonau wedi giwneud deth- oliad mwv teilwng o'r amgylcb.iad. Mae gan bob cymanfa gianu leol anrhaethol well deth- oliad1 na hwn. Os ca.fodd y rhai ag y mae eu henwau ar y cloriau ran yn y clewisi.ad, Thaid dyweyd na chymerwyd fawr drafferth i'w casglu yng.hyd. CY FAR FOD YSGOLION. Cynhaliwyd cyfarfod dau-fisol ysgolion y M:C., Dosbarth y Wyddgrug, yng nghapel Horeb, ar ben Mynydd Hope, y Saboth cyn y d-iweddaf. Cynrychiolvvyr yn bresennol o 15eg o ysgolion- Yr oedd cyfarfod y bore am 10 wedi ei roddi er gwneud y trefniadlau ar gyfef Sasiwn y Plant a'r Gymanfa Ganu y flwyddyn nesaf, a derbyn Uais yr ysgolion ar wahanol faterion. 'Yn niysg y cenadwr- iaethau derbyniwyd y rhai canlynol:—0 Mynydd' Isa: "Nad oes unrhyw yohwaneg- iad at y ihaglen argraffedig i'w wneud heb yri n'taf roddi o lei,af iis o rybudd am 6y hynny." O Goedllai: "Yn cynnyg fod Sasi-wn y Plant yn cael ei rhannu—un yn mhob pen o'r dosbarth i gael en cynnal. O'r Pentre Fod yr larholiad cerddorol dydd y Gymanf.a Ganu i gael ei gynnal cyn cyfarfod dau o'r gjocli." Ynglyn a chen- adwri o Ysgol Buckley, pasiwyd i alw sylw at uno Saboth yr Ysgol Sul a'r Cwesiiwn o gadwraeth y Saboth. l'asiwyd fod Sasiwn y Plant chynnal Mai 16eg, 190S. Hol- wyddorwr, y Parch J Howell Hughes, Bala arweinwyr y canu, Mri T S Jones, A.C., Sar- dis, a J F Davies, Llynypandy llywydd- ion, y Parch H H Jones, Nerquis, a Mr D Arthur, Wyddgrug; iMeusydd Llafur, Rhodd (Mam, pen. x, a Hanes Dafydd. Y Gyman- fa Ganu ,i'w chynnal dydd Llun, .Mehefin 20fed, 1908; arweinydd, Mr D Jenkins, Mus. Bac. org any <lde san, Miss M E Rob- erts, Maelor House, a Miss M J Parry, R.C.M., Llys Ifor; arweinyddion lleol, Mri T Parry, Y.H., Wyddgrug; Eeli Roberts, eto E E Jones, iMaesydre Wm Cooper, (Maeshafn; Llewelyn Jones, 'Coedllai; ac 'Edward Morris, Buckley. Vmwelwyr i fyn- ed drwy ysgolion y dosbarth, Mri R Jones, Buckley; D Arthur, Wyddgrug; Owen Wynne a Thomas Wynne, Cilcen J J Evans, Gwernymynydd Thomas Jones, Wyddgrug; Peter Williams, Buckley aWrn Griffiths, iMynyd dlsa. Pwyllgior i ddethol tonau y rhaglen i gyfarfodyn Bethesda am 6 pryn- hawn ificher, 31ain cyf. cylarfod clan o'r gloch.-—Holwydi plant vsgol Horeb a phlaut ysgol Seion, Coedtal- ün, oddtiar Rhodd Mam, pen. lleg. Yr oedd nifer dda >wedi dod ynghyd—yr holi a'r ateb yn fywiog ac deiladol; y canu dan ar- weiniad Mr Edl Davies, Shop-y-mynydd. Hefyd darllenwyd papur rhagorol ac ol meddwl vi-iddo ar Y pwysigrwydd o ddys- gu Gair Duw ar y cof," gan Mr Thomas Davies, Coedllai. Skiradwyd ymhellach arno Mri R Jones, Bucklcy Wm Jones, HGteb; John Owen, Pentre; y Llywydd, ,r

Advertising

Advertising

Wvbbortio a'r evicb