Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Lerpwl a'r Cylch.

News
Cite
Share

Lerpwl a'r Cylch. AT EIN DARLLKXW YR YN LERPAY'L XR CY,J"cH. Gan fod cymaint o'n darllenwyr yn y ddinas yr adeg hon o'r flwy- ddyn yn my-ned am eu gnvyliau i leoedd yag Nghymru nas o-ellir cael newyddriaduron, d}imunwn hysbysu y cyfryw yr anfonir y CYM.RO yn ddi- draul drwy'r post am stamp ceiniog yn wythnosoli unrhy wgyfeiriad yng Nghymru, yn ystod y mis hwn ac. Awst. AGORIAD CAPEL NE:\YiYDD,y. WES LEY A ID, "OAKFIELDRO. 'I:' Dechreuwyd cvfres o gyf,zir agor- jadol y capel uchod nos Wener diweddaf, pry,cl y preg-ethwyd i dyrfa liosog gan y Parch Robert Lewis (arolygwr y gylchdaith). Nos Sadtwrn dnaohefn pregechwyd gan y Parch 0 Madoc Roberts, ar Saboth gan y Parchn Edward Humphreys {Cadeirydd y Dalaetb) ac 0 Madoc Roberts. Cafwyd pregethau grymus, a. chynnuiliadiau lliosog yn yr oil o'r cyfarfodydd. Parheir yr wyl dros y Saboth nesaf eto, pryd y pregethir nos Sadwrn gan y Parch D Tecwyn Evans, B.A. Boren SuI cynheIir gwasanaeth Seism", pryd y pregethir gan y Parch A H Walker, 'B.A., a'r prynhawn al hwyr ac hefyd nos Lun gan y Parch Tecwyn Evans, B.A. Y raae yr adeilad yn un hardd, mew a man cyfleus, ac er nad eto wedi ei lwyr gwblhau, y mae yn .glod i r adeiladydd. Costia oddeutu 6,000p, ond gyda'r swm a ga.fwyd am yr hen gapel yti Shitw Street, ynghyd a thanysgrifiadau gan garedigion yr achos, &c., nid oes ond 600p yn eisian i glirio'r lioll ddyled. Hydervyn na chymer amser maith i wneuthur hynny. Bendith y Meistr Mawr fyddo ar eu llafur, a lhvydd- iant mawr ar eu hymdrechion. CAPEL M.C. AN PI ELD ROAD. Ar ddiwedd yr Ysgol Sul yn y lie uchod y Saboth diiweddaf cyilwy n>\vyd y gwobrwyon i'r aelodau buddug-ol yn yr Arholiad Ysgry. thyrol a Cherddorol perthynol i liudeb Ys- golion Dosbarth Lerpwl. Da gennyrn deleall fod i'r ysgol hon le anrhydeddus yn yr ar- holiad eleni. Yr oreu yn y pumed dosbarth, allan o 216 o ynigeliswlvr, ydoedd Miss Blanche Davies, Anfield Road a chafodd (Hilda M Jones 60 o farciau allan o 64. Am ,ddysgu allan o'r Ysgrythyrau yn y dosbarth 0 dan 21 oed, ennillwyd marci.au llawn, sef 100, ,gan iMiss Lilly Madoc Jones; d-ail 13 oed, Hilda M Jones, 100 o farciau. laith Gymraeg, H Wattersoii Thomas, 71 o farc- iau; eto, ,David Morris Thomas, 71; eto, dan 13 oed, G Madoc Jones, 95; eto, Janet Evans, Burleigh Road, 89; eto, R A Rob- erts, Anfield Road, 85. Tonic Sol-ffa, Mabel Roberts, Edith Rowlands, a Mabel Lloyd. Ennilliwyd safie anrhydeddus gan Mr Hugh Lloyd Jones (Liwyno, o Llwyfo) yn yr Arhol- iad Cyfundebol, a gwobrwywyd ef gan Mr William Venmore. Gweiir felly fod i'r ys- gol hon safle anrhydeddus, ac er fod nifer lied dda wedi ymgeisio eleni, hyderwn y gwelir llawer ychwaneg yn sefyll yr arholiad 11 nesaf. HARRY EVANS, F.R.C.O. Nid oes ond ychydig wythnosau er pan gyhuddodd y gwr uchod y Cymry o leisiad- aeth amhur. Dywedai ein bod fel cenedl yn arfer gormod o'r "crynlais • ('" tremulo '), ,ac fod hynny yn gyffredinol yn anurddo ein datganiwyr goreu fel cenedl. Yn awr eto dywed nad yw ein gwybodaeth o'n halawon c-enedlaethol ond gwan. Yn Eisteddfod y Rhos, dydd Llun, sylwodd ar ei feirniadaeih ei bod yn syndod mai ychydig o Gymry sydd yn gwybod am fwy na dwsin o'r alawon Cymreig. Y mae Cymru, ebai ef, yn rhag- ori ar genhedloedd ereill am eu llu o alawon swynol. Anno-gai Eisteddfodau i ddwyn yr alawon yma i fwy o fri. PICNIC CAPEL DONALDSON STREET. Dydd Sadwrn diweddaf aeth yr eglwys uchod am eu "picnic" blynyddol. Raby Mere ydoedd y He dewisedig ganddynt eleni, a mawr fwynhawyd prynhawn difyr, mewn ch/wareuon, &c., mewn ardal iach yng nglian- 01 y wlad. Daeth pawtr adref yn ddiogel, wedi llwyr fwynhau en hunain. ,COR Y NORTH LIVERPOOL. Anrhydeddir y Cor hwn yr wythnos nesaf drwy eu gwahodd i ddatganu mewn cyfarfod a gynhelir yn y Sun Hall nos Fer. cher, y 17eg cyf. Y mae y cor hwn yn un Ihollol Gymreig, pob aelod o hono yn Gym- ry (a ellir dweyd hynny am gorau ereill y dd.inas ?) Ymarferant drwy'r flwyddyn heb amcanu at elw, oddieithr y pleser a'r m-wyn- had a gant wrth gynortbwyo achosion dyn- garol ac elusengar y ddinas. Y mae clod mawr yn ddyledus i'r cor ac i'w harweinydd '(IMr Robert Roberts, Royal Street) am y llaf- ur gymerant er gweinyddu cysuJ. i achosion o'r fath. CYMRAiEG YN EIN HYSGOLION. Gyda phriodoldeb y gelwir Lerpwl yn brif-ddinas Cymru, nid yn unig am ei hpod yn agos J Gymru yn ddaearyddol, ond hefyd oherwydd fod nifer mor fawr o Gymry 3.11 byw yma, ac nid annaturiol ydyw ofni i plant anghofio y Gymraeg. Y mae edn cyd- rwladwr, y Cynghorydd 'Henry Jones, wedi I codi'r pwnc perbron y Cvngor Dinesig. Dywed fod o 1,00 i 2,00 o blant Cyrnry I d'iben o wrthweithio y dyl-anwadau Seisnig y maent yn eu cyrraedd, apelia ar ran ei J gj'dgenedl fod i'r Cyngor Dines-ig drefnu fod i'r iaith Gymraeg gael ei dysgu i blant y Cymry yn ein hysgolion dyddiol. Y mae yr laith Hebraeg yn cael ei dysgu ynddynt i blant yr luddewon, meddai Mr Jones, a pbaham D,ad estynir yr un fraint i blant y Cymry gyda'u hiaith hwythau ? Y mae y mater wedi ei drosglwyddo i'r Fwyllgor Add- ysgi wneud adxoddiad 'arno erbyn y cyfar- fod nesaf "o'r Cyngor Dinesig.

Advertising

.■ofo :Maeshafn.j

Wyddgrug a'r Cylch.

G \V A H.:CHiEI:DWA ID RUTHIN…

Cyhoeddiadau. I

Llaw-fer Gymraeg.

HUWICO FENMAEN. :

Advertising