Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

II Cyhoeddiadau.j !_____

IDyffryn ClwydI

Kodion o Fon.

News
Cite
Share

Kodion o Fon. CAERGYBI. Haelioni Arglwydd Stanley.—Mewn cyfar- fod o lywodracthwyr yr Ysgol Sirol, a gyn- haliwyd ddydd Sadwrn, darllenwyd Uyihyr oddiwrth Arglwydd Stanley o Alderley yn oytmyg ugain punt y tlwydclyn i Want yn byw tuhwnt i gylch chwe' milldir. Byddai hyn yn cael ei rannu rhwng deg ysgolor, ar yr atiiod fod y rhi«ni yn dod i fyny a theler- au roid i lawr gan ei Arglwyddiaeth. Eg- lurodd y Priiathraw fod y cynnygiad yn cael ei. wneud er denu plant svdd yn awr yn derby 11 addysg rydd yn yr ysgolion elfennol, i adael y cyfryw yn ieuôngach nag arf-er. Byddall y 2p. y pen yn ychwanegiad at y bursaries o 5p y pen a roddir gan y rheol- wyr. Derbyniwyd y cynnyg gyd.a diolch. Ilunanfoddiad.—iBwriwyd rheithfarn o himanfoddiad yn achos un Thomas David Breeze, corff yr hwn a ganfyddwyd ar lan y mor ger Ynys yr Halen dydd lau. Lletyai gyda Mrs Parry, Trefadoc Ferry, yr hon a dystiodd i'r trancedig fyned allan o'r ty oddeutu 6-30 y nosw.aith cyn y deuwyd o hyd i'.w gorff. Y Cor Undebol.—Swn hogi arfau sydd eto yng ngwersyll y Cor. Y maent wedi pen- derfynu ennill y gamp yn 'Eisteddfod New- Brighton yn mis Medi. Hai Iwc, Fonwys- iaid. Byddwch ffyddlon i'ch Jiarweinydd, a diau y rhoddweh gyfrif da o bonodi eicli I iiiiiiaiii yno. I LLAXGEFNI. Y mae trigolion y dref uchod yn bonder, fyuol o wneud Eisteddfod Gadeiriol Mon y fhvyddyn nesaf yn llwyddian: os yn bosibl yn fwy felly nac un clem yng JSghacrgybi. Nis gadewir carreg heb ei tilrol gan y pwyli- gOT er cyrraedd yr amcan hwnnw: Gweiib- iaait vn ddyfal, a chalonogol ar y dechreu yma ydyw iod y boneddwr Mr j Prichard- Jones, Y.H., Niwb>wrch, wed; adchw deg punt yn wobr am brii diaetbawu y L- Eistedd- fod. Y tistyn ydyw llanes Mon yng nghvfnod Tywysogion Aberffraw." A Yr Eisteddfod.—Dyina ydyw piil destyn ymd'diddan pawb vn:.a v uydiiiau byn, sef cael. Eisteddfod Ga-deiriol Mon 190 i'r diet. Cynhaliwyd ptwyllgor ciyf uos Fercher, u d^n lywydd'iaeth y Parcli J J Richards (H). i.'asiwyd penderfyniad i wneud c.ais crjy'f am dani o fiaen y Pwyligor Sirol. Y Post Office.—Adciiad sydd bron ei ovlkn yn y brif heol ydyw y Llythyrdy uewydd. Yr oedd gwir anghen am dano, gan fod yr hen un allan o'r dditithriaid cldod o hvd iddo. Y syndod ydy.v fod yr Air.Jwchiaid wedi aios cyhyd heb y newydd. ELA.NERCHYM EDD. •Marwolaeth -Mrs Thomas (gym o'r AN oik- house).—Dygwy-d gwedd-iriion y iin- weddol uchod j'r LJan u Abergele dydri Gwener, i'w xhoi yn mhnddeliau niynwtut Eglwys y plwyf. Bu yma yn byw am lawer o Bynyddau, y teulu yn faw,r eu parch gan bawb. Cyn feistr y Tloty ydyw Mr 'Jhomas, a rnawr gydymdeimlir gydag ef ya awr ci brofedigaeth. Yr oedd Mrs Thomas yn krch i'r di weddar "Gweirydd ap Rhys," ac yn chwaer i'r farddones Buddug," Caergybi, .ac yr oedd hithau o aHuo^edd a thalentau tra. disglaer. Spring ,Cleaning.Dyna mae y Capel •M-awr yma yn ei gael yn awr. Yma v cyn- hehr Cyrnd-eithasfa Mon eleni, a mawr r parotoi ar ei chyfer. Yma hefyd y cynhelir Arddanghosfa Amaethyddol Mon eleni, a rhwng y ddau ddigwycldiad pwysig fe wedd- newidir gwyn-ebpryd yr liL-n lanerch enwog i groesawu'r di'eithriaid a ddalw i'r dref. o

CWESTIYNAU Y DYDD