Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

II Cyhoeddiadau.j !_____

IDyffryn ClwydI

News
Cite
Share

I Dyffryn Clwyd I r DWY" GYMAXFA GAXU. 'I \r wythuos hon cynhaliwyd dwy Gynv.m'a G.anu gan y Methodistiaid, sef yn Xinbych a "I c s. Y gyntaf dan ariweiniad yr lienafgw r medrus 0 Landud-no, Mr 'Benjamin "Williams, a r oiaf gan wr profiadol a. gw-eith- gar yn ein mysg, sef (Mr R 'Harris Jones, Rhuihyn. Ar y cyf an cafwyd canu da, eto haid addef fod rhyw ddifaterwch xn-awr wedi liJyn gwrts y Diwygiad yn heglwysi, yn lciilluor felly pan y cofiwa mai canu oedd pi a hi yn y.stou y cyfarfodydd hynay. Yn sicr, os na ymroir ati hi ar unwaith i ymJid hwn i ffordd, bydd ein diwedd yn waeth na'n decbreuad. 'Myn'd rhagddi una Miss Laura Evans, yn myel dn. Yn u Nghelt "LLundain, yr wvtb- nos ceir darlun rhagorol o honi, ac ychyaig o i Ixanes. Y 0.1 ynyvv mai. In 1'vdr] brenhines cerdd ein Ihvylanau ceacdla<lhot ya y 111 ;ra. Rliwvdd hyntiddi. Hue Dyffryn Clwyd ya balchio ynddi. J'rif-faald Job o I-ctlicsda Innwai bnl- pud y Capel M.awr yn felus y Saboth, ac 11 id oc'dd dim ll.ai na phump o feirdd cacleiriol yn br-cse)inol k\, wrth goiio, dau o honyrt yn Bri-f-feirdd iiefyd. Oedfeuon bardclor)- ltwli, olilde ? 'Yn ninas y Cymko y bydd y Parch R Uovd Jones (W) yn cartrefu yn ei gylchdaith nesai. Cyll Dinbych, ac enuilla Lerpwl lenor a di- winydd, yn ogystal a pofregethwr galluog. ,111.1 agos i'r iBarnwr Moss orfod gyweithio chwarter gan brysured fu wrthi hi yn setlo cwerylon pobl yn Ninbych dydd lau. Cyngor yii dod a phobl Dinbych "at eu coed." Cwn nid anenwog y dre' hon yn enwogi -eu hunain am annos a roue- ddu defaid, a'u perchenog, wrth reswm, yn gorfod s-efyll y golled pobl LLannefydd a Llansannan yn dod i wrthd.arawiad a'u gilydd a.r y ffardd, ae wrth syrthio í mewn yn syrth- io allan, ac with gwrs "diwedd y gan oedd y geiniug." A'r cyfreithwyr o--dd yn ffraeo C'll gore yn debyg i'r rhai hyany welodd Tudno— l'Ar ol cael rhaith y harnwr, 'Meddianwyd hwy gan fraw, Wrth wel'd eu dau gyfreithiwr Yn serchog ysgwyd Haw. Cymanfa gyfarth ac annos gafwyd el-eni eto yn Mryntrillyn, sef ymdrechfeydd cwn def- aid, pryd y daeth cannoedd Lawer ynghyd. Y gwx ffodus gydia hiufen y gwobrwyon yn aur a chwpan ydoedd Mr G Barcroft, Scout Moors, Shuttleiworth, yr hwn gipiodd tua hanner dwsin o'r cystadleuon, er fod rhai o fugeiliaid goreu Gogkdd Cymru ar y maes. Rhai garw ydyw y Saeson, yn. enwedig am gyfarth, a brathu hefyd os ca nhw hanner cyfle. ■Mae Mrs Andrews, Llwyn A!;d, wedi an- rhegu pwyligor Castell Dinbych a darlun rhagorol o'r diweddar Thomas Andiews, ei. phriod, yr hwn fu ae-lod gweilhgar am flynyddau ar y pwyligor, ac yn wr caredig, da ei air gan bavvb. -if 'Mae hi yn helynt wyJlt yn mhrif-ddinas y Dyffryn. Mae marchogion y nodwydd.au wedi cyhoeddi rhyfel yn erbyn y meistri, ac wedi taHu eu nodwyddau o'r neilltu bob un, gan dynghedu yn eu Hid na roddant edef yng nghiai nodwydd hyrd cldydd tranc os na chant v codiacl yn eu cyflog a ofynant. Er y cynier naw teiliwr i wneud dyn, yn ol hanes credadwy, gallasai pethau fod wedi troi -allan yn alaethus yn y dref pe digwydd- asai i derfys, clorri allan, ond yn ffodus mae presennoldcb pum' cant o feirch-filwyr wedi bod yn foddion i gadw trefn hyd yn hyn. Dywedir fod y meistriaid .am wneud apcl at y Siwydclfa Rhyfel ,arn osgordd atnddiffynol os na bycld y cweryl wedi ei benderfyiiu yn h-ddychol cyn yr adeg y torra gwersyll Cotfon llall i fyny. -)0(-

Kodion o Fon.

CWESTIYNAU Y DYDD