Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Coieg y Gogledd, Bangor (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru). I 1'rifathraw H. R. R'EIOHEL, M.A., LL.D. DEGHREUA'R Tymor nesafHydref laf, -D 1907. Parotoir ar gyfer Arholiad-Au Prifysgol Cymru, rhai o eiddo Prifyrfgol Llundain, y Cwrs YIeddygol ym Mhrifysgol- ion, Llundiain, Edinburgh, a Glasgow, ac arholiadau emill. Rhoir addysg arbennig mewn Amaethyddiaeth .(yn cynnwys trin- iaeth coed) ac Electrical Engineering." Mae yn y Coleg adran No-rmalaidd i Athraw- on elfennol a chanolraddol. G'ynygdr dros 20 o Ysgoloriaethau, yn am- rywio mewn gwerth o £ 40 i P,10 y flwyddyn, yn nechreu'r Tymor nesaf. -Alpe Y^olor- iaethau Tate yn gyfyngedig i Gym :u1- oriaethau John 'Hughes yn gyfyngedig i fech- gyn aned yn Sir Fon neu Sir Gaernarfon, ac Ysgoloriaethau Richard Hughes i drigolion Mon. Dechreua'r arholi-ad am danynt Iedi 17eg. Ceir pob manylion gan J. E. LLOYD, M.A., Ysgrifennydd a Chofrestryddd. Telephone 1485 Royal. HUGH JONES ESTATE AGENT, 11KNTS COLLECTED, INSURANCE EFFECTED. PROPERTY BOUGHT AND SOLT). 376, Netherfield Road, N., EVERTON. « Thomas & Jones Estate Agents & Valuers, Investment Buildings, 67, Lord St., Telephone No 5586 Central. LIVERPOOL. Properties Bought and Sold Mortgages ar. ranged. Valuations made. Rents Collected Telephone No. 7909. J. Lewis Jones ACCOUNTANT AND ESTATE AGENT, 60, Victoria Street, Liverpool. Properties carefully managed. Rents person- ally collected. Purchases and Sales negotiated. Mortgages arranged and Insurances effected. Y GYMRO Newyddiadur Cenedlaethol. Lie nas gellir ei gael gan Lyfr- werthwyr danfonir Y CYMRO bob wythnos yn rhad, trwy y Post ar y Telerau canlynol :— Am 3 mis. am is. 8c. Am 6 mis, 3s. 3c. Am 12 mis, 6s. 6c. BLAENDAL. Anfou r wledydd tramot ar yn un Tolerau Nid oes dim fel 'Moxon's Nursery Boon' am laithiii penau plant oddiwrtb b b math n bryfettach, &c. Bydd ei (Mefnyddio unwaith yn foddion i sfinud ymaith yn llwyr bob olion o Neid &c, ai ddefnyddio yn barhaus a facthioua'r gwallt ac a hjrwjdda ei dyfiant. Mewn blychau G. a swllt,-danfonir drwy'r post, yn ddidraul, mewn amlen gudd, oddiwrtb y gwneytburwi J. L. MOXON, M.P.S., Chemist, 252, Park Road, Liverpool. Goruchwyliwr Ilfol-J. BALDWIN JONES, Chemist, 56, High Street, Pwllheli. PERSONAL APPEARANCE HOW TO IMPROVE Wear the "| From Have your ) p Immovable I Hair Combings „ Sealpettes J ZLS' Made up. ) T. S. BROWN, 3 Leece-st Liverpool. "MAGBEL" RAZORS Are the Acme of perfection. Sheffield Make Guaranteed. Post Free, 3s., 4s. 6d. & 5s. 6d. J. G. Dodd, 10, St. John's Lane, Liverpool. AGENTS WANTED. fir 4- lillin ¡j I Neaves ffood] I A Complete Diet | I for the Infant, J I the Aged; I the Infirm* c, I Easily digestible, | i Health-giving, I Strength-giving. Quicldy and easily | prepared. I Purveyors by Special Appointment || to H.I.M. the 1| Empress of Russia. I GOLD MEDALS, I London, 1900 and 1906. 1 J L Gold Medal awarded at Grocers' Exhibition, 1906. Tel. 1832 Royal. P. A. DURKIN High-Class Pork Butcher, 78, SO HO STREET, LIVERPOOL. DARLLENWCH HWN. International Institute of Physiology and Hygeine, 11, Queen Victoria Street, London, E.C. Hyn sydd i dystiolaeth u ein bod ni wedi gwneud dadansoddiad anibynnol ac archwilio mewn am- rywiol ffyrdd sani,-Iau o BRAWN a SAUSAGES 0 wneuihuriad P. A. Durkin, Lerpwl, a chawsom hwy yn dangos y safon uchel o burdeb a gwerth ymborthol a ystyriwn ni yn angenrheicliol er rhoddi y dystysgrif hon. (Arwyddwyd) J. GRANT STEPHEN, D.Sc.,Ph.D. Cyfarwyddwr. Yn Awr yn Barod. GORSEDD GRAS sef Rhif I o Gyfres y Diwygiad gan ELF ED. I ddilyn yn fuan, THHOMKMPHUS," "BOREUAU GYDA'R lEsu," ac eraill. Ilyfrau bychain Tair Ceiniog yr un. Pwrpasol fel Anrhegion. A Anfouir gyda'r Post ar dderb niad 4o. Tolerau arftrot i lyfrwei-tliivyr, Cyhoeddedig yn SWYDDFA'R CYMRO," 61, Lord Street, Lerpwl. Mewn Llian Hardd, 414 o Dudalennau. HANES Y DIWYGIAD A'R DIWYGWYR: Yn cynwys banes Mr Evan Roberts, ei rieni, ei ddygiad i fyny, ei alwad i'r gwaitb &c., &c., gan y Parch. Thomas Francis, Gorseinion. Hanes cychwyniad a Iledaeniad y Diwygiad rwy Gymru, wedi ei ysgrifennu gan lenorion 8.dnabyddu. Hanes Mr Dan Roberts a Mr Sidney Evans, a chisgliad o farddoniaeth y Diwygiad. Cynwysa y gyfrol lia-ws o ddarluniau, y rhai a gyhoeddir am y waith gyntaf, megisdarluniau o rieni Mr Evan Roberts, Capel Casllwcbwr, ac Ysgoldy Pisgah, &c., &e. PRIS HANER CORON, NET. E. W. EVANS, Swjddfa'r Golet,ad," Dolgellau,

Crwydriaid. I I

Llandudno ar Cylch,'

I J!d trddDoI.

EGLWYS Y WYDDGRUG.