Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Llyfrau a Llenorion --

Ar y Tir

Advertising

Y Werin a Phris y Glo.I

Y Senedd.

DARGANFYDDIAD HYNOD.

Cwrs y Byd.I

News
Cite
Share

fanwl, ebe fe, am ryw fath o lun 0 r Esgob er mwyn i'r ddelw o hono ar y golofn yn y Llan fod yn ddelw gywir, ond ni chafwyd Un, a dywedodd yn Archddiacon Thomas ei fod ef o'r farn nad oes bortre ad o'r Esgob ar gael. Sut bynnag, cynygiwyd i olygydd y cyhoeddiad a nodwyd beth y sydd yn pwrpasu bod yn adlun o bortreiad gwir o'r Esgob. Ni chafodd Cymru," ebe'r golygydd, gymwynaswr mwy na'r Esgob Morgan, ac os yw'r IIun hwn yn wir yn bortreiad o hono, gellir cyfrif ein bod wedi dyfod o hyd i beth gwerthfawr." Dengys yr adlun wr o osgedd urddasol, yng ngwisgoedd oes y Dr Morgan. lJiau y cymerir pob gofal i gael gwybod a yw'r llim yn un didwyll, ac os ydyw, bydd yn dda gan gannoedd ei gael. Am dro, cae'r Parish Magazine gylchrediad cenedlaethol. fo-