Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

LleGI.

News
Cite
Share

LleGI. Nos Sadwrn nesaf, cynelir cyfarfod ymadawol y Parch Peter Jones yn nghapel Bousfield -Street a diau y bydd yno gynulliad lluosog. Nos Sabloth befyd y bwriada Mr Jones draddodi ei bregeth ymadawoL Dydd Gwener diweddaf hwyliodd Mr G C Rees tua gwlad y gorllewin ar fwrdd y Celtic, a bwriada dreulio chwech neu saith wythnos yn mhlith yr Iancwys. Eiddunwn iddo bob mwya- iant Da genym ddeall am ddyrcbafied Mr Thomas W Owen, yr hwD, wedi 15 mlynedd o wasanaetb rn Swydcfa Llytbyrdy Cyffredinol Lerpwl, iydd wedi ei benodi i saflebwysig yn Ngogledd Cymru, Prawf pur sicr 0 boblogrwydd Mr Owens yn mysg ei gydweithwyr oedd iddynt ei anrhegu ag oriawr, myncr, a bronze hardd, yr hwn a gyf- Iwriiwyd mewn cyngherdd a gynaliwyd ar yr schlysur. Yn nglyn a'r adran bellebrol o'r llythyrdv y roae Mr Owens ac y mae yr un adran yn Lerpwl Juaws 0 Gymry ieuanc, ac nid ychydig ohonynt sydd yn dringo yn gyflym. JMaeWeeleyaid Lerpwl a'r cyffiniau wedi pen- derfynu codi Nouadd Goffa i'r diweddar Barch Cballes Garrett, yr hon a gostia tua 27,000p, a bed y swm 0 53 OOOp i gael eu gwario er helaethu y Boy's Home, Lerpwl. Drwg iawn genym ddeall fod y Parch, Wil, liam Jones, David Street, yn lied wad; ahyderwn y ca adferiad buan- Dylaseni fod wedi dweyd yr wythnos ddiwedd- afmai parti Madame Maggie Evans (Megan Món) cnillodd y wobr yn Eisteddfod Cefn Mawr, dydd .Llun y Sulgwyn. Deallwn fod perthynasau y diweddar Barch. Hugh Parry Thomas wedi penderfynu cyflwyno ei lyfrgell, yr hon sydd yn gasgliad gwerthfawi o weithiau duwinyddol ac eraill, i'w rhanu rhwng Jlyfrgelloedd Ysgolion Sul Eglwysi Park Road, Lerpwl, a Clifton Road, Birkenhead—y ddwy egjlwys i ba rai y bu yn weinidog. Yr oedd em cyd-ddinesydd adroddgar Grilf. Tegid Davies, yn clorianu yr adrodd- wyr yn Eisteddfod y Bala, y Sulgwyn, ac yn canu gyda'r thnau yn y cyngherdd. 'Dilynid ef ar y tlelyn gan Miss Bessie Jones (Telynores Gimlia). Dyma'r tro cyntaf i'r delyn gael ymddangos ar lwyfan Eistedd- fod ilynyddol y Bala. Y dhveddar Mr. Ozven Williams. Ddeugain mlynedd yn ol, nid oedd enw mmy adnabyddus yn mysg Cymry Lerpwl, yn emvedig yr adeiladwyr, nag enw Mr Owen Williams, Castle Street. Yr oedd efe y pryd hwnw yn bartner gyda Mr John Johes, tan J'r enw Williams and Jones. Rhoddodd y ddau fonedclwr y pryd hwnw, ac wed'yn, luaws seiri Cymreig ar ben y ffordd i gyfoeth mawr, tnvy werthu tir iddynt a chynghorion a chy- morth gwerthfawr i wneud y goreu o'r fargen. Yinneillduodd Mr Jones yn mhen ysbaid o'r Ain,, a dygwyd hi yn mlaen gan Mr Williams ei hun, ac iddo ef yr ymddiriedodd Mr Holt dori, trefnu, a gwerthiad ei ystad yn ardal .Edge Hill; ac yma drachefn bu Mr Williams -lyc ffyddlon a charedig i'w gydwiadwyr ieuainc, Yn mhen yspaid, cymerodd Mr Williams yn sbartner M r Sutcliffe, a than yr enw Williams and Sutcliffe" dygwyd masnach lwyddianus yn 1ffiaen am lawer o flynyddau; pryd yr ym- neilldaodd Mr Williams i Fangor, gan fyw yn flas Lodwig, palas- hyfryd ar y ffordd rhwng Tr Orsaf a Bangor Uchaf, lie y bu farw, fel f gwetir mewn colofn arall, yn gyflawn o ddydd- iau, ac wedi goroesi bron ei holl gyfoedion. Yr oedd Mr Williams yn ddyn cry-f a gwreidd. íol. Bu ganddo law fawr yn nhrefniad tref Llan- dudno, a threfydd eraill, megys Bootle, lie y preswyliai yn ystod blynyddau olaf ei drigiant yn Lerpwl. Cariwyd lluaws o'i gynlluniau allan ..ac y mae eraill heb eu cyflawni. Yr ydym yn ei geno yn dadlenu scheme yn un o'r papyrfPu dyddiol i gyflenwi Ltoegr o'r naill ben i'r llall a dwfr iach -o3r Alban, gan dapio llynau Cumberland a Chymru ar y ffordd. Yr oedd yn ddrychfeddwl ardd. excho, ac er yn fawr a chostus ar y cyntaf, buasai'r wlad ar ei henill o filiynau o bunau pe dygiesid ef i weithrediad, a chawsem Gymro araU cymhwys i sefyll yn gyfochrog a Syr Hugh Myddleton, gyda'r rhagoriaeth y buasai Mr Wiliiams wedi tori syched teyrnas, ac nid ei Phrifddinas. I Bi odor ydoedd o Fon, neu fe'i ganwyd yn Ler- pwl o rieni o Fon, nis gwyddom. Diau y bydd -.i"U cymydog hybarch y Parch Griffith Ellis, ysgrifenu ei hanes yn deg a manwl, fel arfer. Bu Mr Williams yn aelod o Eglwys Stanley Road, .ac yn flaenor ynddi, am lawer o flynyddau. Merch iddo ydoedd priod y Parch D Lloyd Jones, iilandinam. o

Marohnadoedd.

¡Crybinion.

.I 0---Arglwydd dosebery a'r…

Rhagolyg n Haadwch.

Advertising

Family Notices