Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

Pwyllgor Eisteddfod Bangor.

Y marfogi yn erbyn y Mesur…

ADD YSGr RAD AC YSGOL DDRUD.

Clo ftatal a Chymru

lawn am fywyd Clowr.

Uwch Demi Cymru.

News
Cite
Share

Uwch Demi Cymru. CYXALIWVD cyfarfodydd blynyddol Uwch Demi Cymrn yn Nghaernarfon, yr wythnos ddiweddif. Dyma y degfed ar hugaiu cyfarfod er ei sefydliad. Llywyddid y gweithrediadau gan y Te IwngBnfDemlydd, y Parch R-es Evane, Llanwrtyd. Yr oedd vn bresenol gynyehiolwyr o bob pirth o'r Dywysogaeth ac o L'tpwi. Yn ei adroddiad blynyddol, dywedodd y Prif Demlydd i cyfarfod uoedig 0 siroedd dwy bdf deml Cymrn (Cymreig a Seisi ig) gymeryd ile, i ystyried y cwestiwn o sefydla cyoghor cenedlaethol unedig mewn cysylltOa1 a chyf- rinfaoedd y pTaut, yn ol y cynllun a amJin- ellwyd gan Mc Ecalea, yr hwn oedd ba oi i ddwyn y driul. Desgrifid dosbarth Lerpwl fel y cryfaf a'r cyfoethocaf, ond prin yr oedd Temlyddiaeth Dda yno wedi dal ei thir mawn rhifedi yn ystod y flwyddyn ddiweddaf. Gyda golwg ar ddeddfwriaath ddtrwest 1, datgenid goba;th y deusi y mesur sydd yn awr o flaen y Senedd yn ddaddf yn ystod y tymhor presenol. Ni feddai lawer o bwyot. iau da, oad synid ei fod cystal ag ystyried dylanwad mawr y "pro bragwyr." Mewn ad. roddiad aralIdatgenid gofid oherwydd gwaith y Brenin yn rhoi gwyneb i ddarl!awfa Barton- on-Trent. Dangosai yr ystadegau fod 88 o gyfrinfaoedd ar waith, gyda 4,318 o aelodau, yn dangos cynydd o 514 er y flwyddyn ddi- weddaf. Yr oe ld 17 o gyfrinfaoadd yn Ler- pwl, gyda^821 o aelodau. Pasiwyd penderfyniadau yn argymhell i dalu sylw arbeDlg i weinyddiad Daddf Gwerthiad Diodydd i Blant; i ddatgan boddhad ar gyflwyniad y mesur trwyddedol, ond yn anfoddlon oherwydd gwendid yr adran yn delio a chlybiau i ddatgan gofid oherwydd ymweliad y Breain a Barton a thra yn datgan llawenydd i'w Fawrhydi gynyg cinio i dlodion ar ddydd y Coroniad, ea bod yn gofidio i'r rhai cyfrifol am y gweithrediadau dderbyn cynygioa darllawyr i gyflenwi diodydd meddwol ar yr achlysur. Derbyniwyd dirprwyaeth oddiwrth Gym- deithasfa Methodistiaid Gogledd sir Gaer- carfon, Cymdeithas Bedyddwyr Mon, Cyng bor Eglwysi Rbyddion Caernarfon, a Chym deithasau Dirwestol Gwyrfai, Gwynedd, a Merched Sir Gaernarfon. Atebwyd hwyrit gan y Prif Demlydd, y Parch Morris Morgan C jptain G B Thomas, Mr Llew Wynne, Lerpwl. Cafwyd cyfarfodydd cyhoeddus a llwyddianua. Yn swyddogion am y flwyddyn ddyfodol etholwyd y personau caanlynol :-y Parch Rees Evans yn Brif Demlydd, & Mr Llw Wynne yn Ddirprwywr yr Uwch D tool Prif ganghellydd, Parch John Williams. Abergwynfi; Arolygydd Etholiad l, M Lewis Roberts, Bootle Cyn-Brif Demlydd Plenydd Is-Brif Demlydd, Miss Huiibes Arolygydd Temlau'r plant, Mr A P M rrib Rhondda; Prif ysgrifenydd, Parch 0 N Jones, Pwllheli; prif drysorydd, Capten G B Thomas, Caernarfon; Prif gaplan, Parch Gwenffrwd Evatis, Rhondda prif ysgnfen ydd cynorthwyol, Mr W Jones, Llangyfel- ach; prif warder, Mr Wdiiam Smitfa, Lla elli; prif borter, Mr W Ellis, Dyffryn Clwy prif negesydd, Miss L M Jones, Aberys- Dwyth. Penderfynwyd fod y cyfarfodydd nesaf i'w cynal yn Nghwm Rhondda. --0-- Mae y diwydiant o wneuthur careiau ar ball

[No title]

Undeb Cynulleldfaol Cymru.,

Mr Jenkins ar y " Mefoedd,"

Colofn Coffa Hetber.

Advertising

Eisteddfod yn Awstralla.

Tarw yn lladd gwelnidog,

Pwynt cyfreithiol pwyslg.

Bethesda a'r Coroniad.

Diwygio Credo.

Y Wesleyaid a'r Mesur Addysg.

Y Mesur Addysg a'r Trethi.

Advertising