Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Gohebiaethau.

Dfffryn Clwyd.

Ffestiniog.

Or Bala.

lodlono Faelor.

News
Cite
Share

lodlono Faelor. Y SABBOTH diweddaf, y Sulgwyn, disgwylid yr- Archdderwydd a'r prif-fardd Pedrog i gynal cyfarfod pregethu yn Rhostyllen, ac edryebid yn mlaen yn awchus am wledd. Fel y gwyddoch, tatawyd yr hybarch Archdderwydd yn wael, ac: felly fen siomwyd, oiid yr oedd Pedrog yn ei hwyliau goreu, a thraddododd bregethaa grymus. Yn yr oedfa gyntaf-nos Sadwrn-cvmerodd, un digwyddiad pur annghyffredin le, er penbleth i rai ar y pryd, ac er difyrwch i lawer wedi. hyny. Awd trwy y rhan gyntaf o'r gwasanaeth yn ddwys a difrifol, a dyma'r pregethwr yn dar- llen ei destyn yn hamddenol ond gyda phwyslais, —" Paham y terfysga y cenedloedd ac y myfyria y bobloedd beth ofer." 'Dwn i ddim," ych- wanegai, a yw hi yn ddyogel pregethu ar fater fel hwn yn y lie yor a." Ar amrantiad dyma hen frawd ar ei draed yn y set fawr, gan gyfarch y pregethwr yn wresog, ond gyda chryndod yn ei lais—" 0 ydyw, ewch yn mlaen Mr Williams,, fe ofalwn iai na wiaaiff neb niwed i chwi, go onr frawd." Mor sydyn ac aDnisgwyliadwy y bu hyn, fel yr oedd y pregethwr wedi ei daraw i mudandod, ac nis gwyddai am enyd beth i wneud. Wedi cael ei wynt ato, modd bynag,. daeth gwen dros ei wyneb, ac aeth yn mlien ya ddirwystr, a chafwyd un o'r pregethau grymusaf: a glywsom erioed, gan ymosod yn llym ar yspryd. rhyfelgar y dydd. Trodd Eisteddfod y Cefn allan yn llwyddian. mawr, er i'r anffawd i'r dyn a syrthiodd o ben y babelL bruddbau dipyn ar y cynulliad ar y dech- reu. Yr oedd yno gyDulliadau mawrion, fel y gallesid disgwyl mewn ardal mor boblog ac eis- teddfodol, ac yr oedd y cystadleuon, at eU1 gilydd, yn wir ragorol Rhwng araith wlad- gar yr Esgob, portread D Jenkins o'r nefoedd, &c, codwyd ni i dir uwch nag y ceir ni ya gyff- redin ar amgylchiadau o'r fath, er fod ein go. baith am fyoed i'r nefoedd wedi ei gymylu cryol lawer. Pryd y bu Mr Jenkins yn y nefoedd fel i allu llefaru mor bendant am yr byn sydd ya myned yn mlaen yoo, anhawdd peaderfynw,. Tybiai un brawd mai yao y bu pan yn cyfsnsoddi Dafydd a Goliath." Un o'n cantorion mwyaf Uwvddianus ni yma. er's blynyddoedd eellach ydyw Althur Davies; Yn y Cefn, ddydd Llun, efe enillodd y gini am yr unawd i fas, ac hefyd y tti gini am yr her- unawd oddiar hen ymgeiswyr profiadol. A,, dyma fo noson arall yo enill pedair gini a bath- odyn yn Machynlleth ar yr her-unawd. Yr: ydym yn falch bob amser o Arthur, ac o galorts yn ei longjfarch y waith hon eto. Ddydd Mercher mewn oedran teg bu farw Mr- Joseph Hughes, Beast Market, Gwrecsam, yn fab, deuddeng mlwydd a phedwar ugain. Bu yn wr gweithgar a blaenllaw yn y dref yn ei ddydd, ac- yr oedd yn flaenor gyda'r Methodistiaid er's- blynyddoedd lawer, ac efe yn ddiau ydoedd aelod hyuaf y Cyfarfod Misol. Yr oedd yn wr boneddigaidd drwyadl, yn Gristion gloew, a ba yn ff) ddlawn ac ymdrechgar gyda'r achos goreu. tra y pirhaodd ei nerth. Treuliodd nawnddyddi tawel, a bu farw yn dangnefeddus. Y mae et. goffadwriaeth yn fendigedig yn Seion. DYFFBYNWB.. 0

Trychineb Giofaol Columbia…

tagob a phobl yn oweryla.

Aflechyd yr Archdderwydd.

[No title]