Hide Articles List

9 articles on this Page

[No title]

-&13 yn Mon.

Dan Te (I-Ien a Newydd),

------------------[ 'Cshabi&eiSmu!.

Djffryn Citvyci

i o | Ffestiniog,

News
Cite
Share

i o | Ffestiniog, Caredigion Addysg mewn Cyibghor, DYDD Iau diweddaf, yn yr Adeiladau Sirol, cyfarfu cynadledd yr athrawon Gvyddorol, dan nawdd Bwrdd Addysg Canolog Gogiedd Cymru. Ni roddwyd llawer o gyhoeddusrwydd i'r gweith- iediadau; ond deallwa mae y Proffeswr Auwyl, Aborysw) th, a lywyddai y gynadledd yn He Mr A C Humphreys Owen, A.S., llywydd y Bwrdd Canolog. Yn ystod yr eisteddiad, darileawyd papyr galluog ar Addysg wyddonolfel parotoad i fy w yd masnachol" gau Mr John Griffith, B.Sc., Ysgol Sirol, Ffestiniog, NIs gwyddom a oedd gan Mr Griffith hawl i ddewis testyn ymdrin- iaeth ai peidio pa un byaag, buasai yu anhav^dd dewis testyn mwy priodol ac ams-ijroi; ac anog- wu ef yn galonog i'w roddi trwy ry w gyfiwng yn nwylaw holi ieuenctvd v wiad. Darllen w yd papyr arail gan lVIiss Holmer ar Werth addysg aniauyddol i ferched." Jymer- Nvjd rhan mewn trafoaaeth oellach ar y pyuciau uchod gan y Prifathraw Griffiths, Caerdydd, a'r -Vlri Gtessy, Piudley, Badger, T W Phillips, Charles Lloyd, ac eraill. Yu hen Ysgol irytanaidd y Garegddu, yr hon y prophwydir ilc.wero t ethau lOW ei dyfodol, (tang SYY(I gwatianol lyfrau ac offeryoau yu dai i ertnynas a materion gwyddonol. Dealiwr fod Oyughor Dinesig wedi rboddi croesaw cynes i'r gynadledd i'r ardal. Gresyu na buasai rhai o'r cyfarfodydd yn agored er rhoi eyde i'r gweitUivyr daflu eu buuaiu i lif iriant addysg, a gveled y uiwl yn clino odiiac fanau uwchbf wyddor a chelf yn ng-vres ysbrydoedd dyuiou fel hyn. Beth byuag am duedd meddwl yr oes fel y sylwodd un o'r s aradwyr, i ddarll^n eithiau M Corelli ar uiaul tugiiuimo ily'rau ar Wj ddoniaeth a mesuroniueta, buasai dvVjn ysbrydoedd oarion i ymyl psrthi llosjedig fel hyn yn &K;r o rolli gweledigaefch newydd ar negea bywyd i lawc-r un. Gylehwyl Lenydlol SJlein(:1). Cyoaliwyd yr uchod rni Jau a ins Wener ddiweddaf, dau Iywy.ldiasth y Parch D Jlidl Edwards, M. ac sr veiuiid B-yfdir. Y bsirniad ceiddorol oedd Mr E Ffesfcio Jnns, a chyfeiliwjd g«i Miss Minis a Mr Wrn fLu: Ie, (Talwaenydd). CliLvJd cfirPod pobLJd Id, bywio^, ac adeiladol; ac yr oedd rhai o'r cys- tadleuon cerd lovol yn uie Ida ar deilrngd »•! uchel. E iiihvyd y prif wobrau gn Mri Ala Joue9 (lljfrv»erth«rr) WW Robert*, Mjaatwr og; Robert Hughes (Slieai) Ifilias Robert*. Llwynygell; Misses Sarah A Morris, Dorvil Street ac Eunice Williams, N e" M-rkeh Six Airi William Joaes (Salem) Uobdi't 0 tfz)iip-i, Blaenycae; a W Ambio-.e Evatia. Cor S llem, (I tii arweiuiad Mr W Aaibrose Euaas, a oifu yn y gystiilleuaeth nos Wener. Canodd vir Ffestiu Joiies yn nghyfarfo i nos tVener, a chafed J ei ail-al»v yn wra i, ar ddymuniad y dorf, canodd Y Ikeniit ndi-oida fy nhid." Trm avjryuiiad-i.il■ yn ffeithiau. Dyna wuaeth cyfarfod ys.golioa Methodistiai i y cy.ch nos Wener ddiweddaf Yn y gymtuf i gerJdoroi tidiwedlaf, awgrymoiil anir_»w o r siaradwyr y p.-iodoldeb o iym",iyd ua o'r cufau- weithiau cerddorol i'iv beifforaria tv.Qtra cyni- aufa, gan foi cytostb lleisiol a dealiol y cylch yn gofyn am hyny. a -1. 1 i W 0. t ILI r Piayer" wedi ei ddewis ar gyfer y g\nraofa nesaf, gyda Mr David Evans, Mus Bac, Liun- d-aiu, yn arweinydd. Mr John Griffith Tllolll. ddewiswyd i arwaia cymanfa y plant eleni eto oad nis gwyddom beta y.v mies ceiddorol y yiant. Bu peth yrndrafud ar y priodoldeb o gael geiriau Cymracig ar Here my Prayer," gan na ddaw yn gyceda yn eiphrio 1-wisg i l&wer- uedd yn nghylch y cyfarfod ysgolion. Pender- fynwyd royned yn mlaen gyda'r gwaith fel y niie ar byu o b¡yd, MANION. Hel yr eirin a cnondeinnio coed ,lYlla wneid yu y cyfatfod dirwestol a gynaliwya yn y Neu. add Gyhoeddus yma nos Fawrtri rfdiwed-iaf. Yr oedd y siaradwyr yu ategu Mesur Trwydde lol y idywodcaeth, oud yn coa leniaio y Llywodraetd ddaeth a'r mesur gerbron. Mae y tywydd wedi rnyned yo gyff gwawd yma eis dyddiau. Weitbiau daw cssiir i lawr yu gawodydd. yna ceir hsulweu gyues, ac n bwyrach galVoj o wlaw, Mae y masnaclnvyr yn methu gwybr-d beth i'w lit sbjsdbu, a pobl eraill yn mathu gwybod beth i'w roddi am danynt; rbaid galw duwiau'r awen yn n|hyd i wneud trefa ei c-osbarth ar bethau rhag blaen. M^e Isallt we li dechreu Llaweu genym ddeall fod Cymdeithas Gwyr Ieuainc yr aidal hon yn symud yu mlaea" i sefydlu Eisteddfod Flynyddol. Gyda thipyn < ddoethinib a phrofi.id ge.llii- gwneud yr Eisfcald- tod hon yn sefydliad Ilwyddianus yn eia illYSg. Y dydi o'r blaea gwelsocn Brydiest Gadeir- ;ol Eisteddfod y Nadoiig, er cof ani y di-veldar ysgrifeaydd ffyddloa, Mr W J. Williams, Tyny- cein. Edrychai yn lan a d-stlas gyda sdwadau arweiaiol ctmpas gan y Parch John Ihghs, Tanygrisiau. ° Ysgnfena Mr W J Gri0i;h, YSJolfeisr, HeG- llan, Dinbych, brodor o'r ardal hon, ) n hyawdl iawn ar luaes y Garag a ddisgynodd dro yn ol o'r uchelion i ardd Mr Ow0u Jo-ies, got, L)orvil Street. Oddiar y wyboiaeth drwyadl a arddengvs ya nghylch pethau iei hyn, tueddir ai i ofyn i Mr Grdiith. Pa ddiwrcod, ac ar ba awr o'r dydd Y dtlow y gareg n'sf i lawr? Beth fyd i" ei phwjiSiu. ac i ardd pwy y dis^yin?" I ba i ewyddiadur yr ysgrifenlr ei haoes, a sawl ceiniog a godir am ei gwelei? Mae Pwyllgor Dvdi y Corouial yn gweithio yn egoiol. bydd y trefniidau wedi eu cwblhau ar fyrder Deallwa y bydd tair seiudoif o leiaf yn yr oiymdaith. Mae swfl dyliifad pobloedd yn oyued i 10J cyfeiriad i dreulio'r Llungwyn, rhaid i n-i jau dew; ar hyn ae ymuno gyda'r lluaws er illWYO hwyl ac iechyd. PKYDEKI. n j o

[No title]

ADDVSG RAD AO YSGOL DDRUD.

Advertising