Hide Articles List

9 articles on this Page

[No title]

-&13 yn Mon.

Dan Te (I-Ien a Newydd),

------------------[ 'Cshabi&eiSmu!.

News
Cite
Share

Cshabi&eiSmu TRETHU RHUDWYR. Srit,—Parth yr hyn a ddywedech yu y Rrif- y erfchygl yn y Cyinro diwedduf am y izitit.tr, ) r f fi yn methu deall yu lan, ac er holi Huaws o gvf- eill-on gwyfcodns wedi methu c",el esbouitd, pabasn na rodd a'r Llywoliuefcb dreth, ac UM drymach na phurn's vilt fel yr awgrymech chw;, ar y pe.rianau newydd i.va sydd o gymaiiit mm- tais a pbleser i'r miloedd sy'n eu defuyddio, ■-ydd yu c^el gwasauaeth y ffyrdd y telir am PU badgyweirio yn beuaf gtil fferiz)w),t-, se hefyd o gymaint perygl i'r cyhoedd ya eawedig syrwyr c^rbydau, yr hen a'r metbiautus Ar r Sul, o bob diwruod o'r saitb, y mae eio prif-Syrdd wedi eu feeigio gan y "pleerbid" h/n, yu furched a meibion ac nid dyogel i neb fyu'd ar hyd ddynt. Y petb lieiaf aliasai Cangheilydi y lJlysorfa wneui fuasai eu gurfodi i bryuu trwydded; a chyinaiot tecach fuasii hrUt nj tbrethu eiu bara beanyddiol. Ood v Tori ydyw e yu mhob oes; fedcwch chwi dlim gwneud pwrs silc o glust bwch, chweil y dJiareO tieis- ueg- Yr eiddJch, yu heitJulus, fel pnvb arall, ond olwyawyr, TALWK TKETUI. DUWINYDDIAErii Y CYFUNDEB." SY.R,-Nid oes odid awdwr na i>hregethwr mwy dJddorol i mi ûIÙ' Dr Cynddyiau Joues, ac edrychwu yn mkeu at ei aiJercbhd o'r gadair yu Lerpwl eleni fel n o ddiuteithion in,viaf blasus y Gymanfa Gyffredinol. Y aiae ganddo, Eel rheol, y ftith g) fiawDder o syniadiu uewydd- ibu, ac yu ami barddonol, a'i 'ffoidd ei bua, a bono yn darawgar, o fyuegi ei feddvvl. Nis gall neb wraudo iJr Joiles heb f d ar ei fautais yu llawn cymaiut felly drwy yr hyn a awgryma ag a ddywed. Ac ar achlysur o fath yr uj iia I S) hv yo mhrif gadair ac ar uchaf wyl yr en wad, ac yu ughanoi goreugwyr y Cyfut deb-d-,n y f^tb amgylchiadau, tybiais ya sicr y csid y doctor yn ei oreu, ac y cai y GymlilJfà wiedd eithiiadol. A pliau bysuysodi Dr Jones ei destyu-" Duwiu- yddiaeth y Cyfunleb "-ac yu euwedig pau ych- wauegai mai ni i yu gym^iut er nlwj n y tadau a'r brodyr oud er mviya y bobl ieuatuc yn y weinidogaeth a'r eglwys," yr oedd am lefaru, crjfbawyd fy ngobaith acli ryvvb-.th fyddai yn gais at gyLortbwyo meddyhvyr icuttcc difxifol mevvu rhai o'r auht\\sdera.u illcddyLol ag y me addysg diiweddar wedi eu dwyn wynebyu yn wyneb a. hwytit. Wei, fe gafivyd anerchiad yn me'duamrtw ragoriaethau. Yr oedd yo ddyddorol, ya cyuwys llawer syaiad newydd a da, cydmariaetbau pryd- ferth a tharawgar, ae, wrth gwjs, wyoodaetb eaug, beth bynag am ysgotheigdod dwfu. Er hyn oil, rhaid i mi g, fdddef fy siomi \u aDeixu- iad Dr Jones, yn enwedig fel auetchiad i bjbl ieuaicc yn y weinidogaeth a'r eglwys." Yinddeag) s i rui tod jsbrvd yr aaerchiad yn llawer rhy iym, yu cdilf ,gioi mown cydyui- deimlad a medd,. ivvyr ieuaiuc, yn rhy ysgubol mewn haeriadau, ac ya llawer iawn rhy aufiael- edig yti ei ferii. IhwdJ iawn gan uv Joues gredu y gwaelaf am y boblieuainc. Er eograiift, bl Clywodi yr wythuos flaeuorol am wr ieuauc gafodd addysg dda yu gofyn bethoadd duwinydd- iatth y C)furddb." Parodd hyu i'r doctor gredu fod can oedd o Ayr ieuainc y wiad yn ddiau mewn cyffeiyb dywyllwch iddo, er fod duwmydd aeth y Cyfundeb in gorpboredig yu y Cyifes Ffydd." Hefyd, ey(I-deithiai y dydd o'r blaea a, dyo ieuanc hynod o athrylithgar," ac a fu drwy gwrs o addysg ya y colegau," a phan ofyuodd Dr Joues i'rdyu ieuauc a wyddai efe am bum' pwnc Calliniaetb, atebodd "na chlywodd erioed son am danyot." Ac yr oedd hwa yu bregethwr gyda'r Methodistiaid." Ni ddy- wedai Dr Jones drwy ba golegau y bu y ddau ddyn ieuanc y cyfeiriai atyut, er fod hyny dipyn ya bwysig oblegyd nid yn mhob math o goleg y dysgir duwioyddiaeth, heb son am dduwin- yddiaeth y Cyfundeb." Awgrymai Dr Joaes mai drwy golegau enwadol a duwilJyddol yr aethai y dyn ieua.nc hynod o athrylithgar." Da fuasai gwybod chwaneg yn nghylch y dyn hyood" hwn, oblegyd mae rbai dyuion ieuainc Ily y athrylithgar yn "hynod" o henffel paD fydd rhai hynach yn eu holi mewn ffordd neiilduol Ond gallesid meddwl cyn diwedd ei aneichiad mi nid y bobl ieuainc yn unig oedd mewu au- wybodaeth o Galtiniaefch, ond y rhai hynach hefyd, oblegyd "ofuai vn fawr fud y mwyafiif yn bur ddyeithr i Galliniaeth, hyd yu nod v gweinidogion." O'r oehr arall, pan ddaetii yr areithydd parchus i olygu Calfiniaeth yn yr enwaiau eraill, gallesid meddwl ei bod bron yn hollbresenol, a bod pawb yn wybjddus ohoni os nad yn ei derbyn. "Caliinaidd oedd eithyglau enwad parchus yr Aunibynwyr yn arfer bod, megys yn ngweithiau Dr John Owen a Dr Thomas Goodwin, hen buritaniaid eu cyf- nod. Credai ef yn wir fad mwyafrif gweinidog- ionyr enwad Annibynol yn parhau yn Galfiiz- aidd," Hyn sydd rvfedd-mwyafrif gweit,.i,,Iog- ion y Methodistiaid heb wybod fawr am Galtiu- iaeth, a mwyafrif gweinidogion yr Annibynwyr yn parhau yn Galfinaidd I Ac os yw yr Auui- bynwyr yn parhau yn Galfinaidd, mae'n debyg y rhaid cydnabod eu bod yn gwybod beth yw Calfiniaeth. Os gwir hyn, onid yw yn deg i'r Annibynwyr dyna y casgliad fod eu 11 hertbygi- aa hwy yn fwy ymarferol na Cbyffes Ffydd v Methodistiaid? Gwir y cyduabyddai Dr Jones fod rhai gweinidogioa Annibynol nad oeddynt yn credu mewn Calfiniaeth, ac nid oedd ya annghofio y ffaith fod Dr Dale, Dr Huater, y Prifathraw Fairbum, a rhai "gweinidogion ieuainc yu mysg y cyfryw. Eto, er nad oedd y personau a enwodd Dr Jones yn derbyu Calfiniaeth, rhaid caniatau fod dynion fel Dale, Hunter, a Fairburn yn gwybod cymaiut am daui a Dr Cynddyiau Jones. Yr oeddwn wedi meddwl galw sylw at syaiad- au Dr Jones ar amryw faterioa eraill-perthynas uw a r Cread, amser a lie,, rh-i ddid Duwa fi ii, y pechod gwreiddiol" a deddf etifeddiadaetu (law of heredity), gwasanaeth credoau a chyffes ladau, Cal^m^eth a rhyddid cyffredinol. &c. Ond m threthaf ychwaneg ar eich gofod y tro hwn beth bynag Ond yr wyf wrth derfyuu yn gofidio oherwydd yr ysbryd honiadol a'r dull ysgubol o eiddo Dr Joaes o drafod ewe6tiyiau sydd yn gofyn y pwyll, y tegwch, a'r mauylde. ymresymiadol mwyaf ac hefyd ya ei ddull oar aidd a lied ddirmygus 0 ymwueud a, gweinidog- ion a dynion ieuainc eraill, ydynt yn ymladd âo{ anhawsderau meddyliol dan amgylchiadm sydd yn hawlio iddynt yn hytrach gydymdeimlad caredig. Os myn arweinwyr ciefyddol y dydd gael canlynwyr, rhaid iddynt ddefayddio mwy ar reffynau cariad," a llai ar chwip awdurdod. Locus STANDI.

Djffryn Citvyci

i o | Ffestiniog,

[No title]

ADDVSG RAD AO YSGOL DDRUD.

Advertising