Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

Addewidion. Taliadau. fc Aj Moa 4 7«7 2,080 ■Lleyn ac Eifionydd 1,600 781 Arfon 4513 3.171{ Dyffryn C>nwy 2 () 0 718 'yffryn Ciwyd 1907 3 373 "fiint 4.050 2,471 Dwyrain Mp'rionydd 2 47 i 1 fl, 11) 5 ■Groril»win Meirionydd 5 270 4,337 •Grogl'-d-i Tretaldwyn õ 7,10 4,5)90 De 'l\efa'dwY!l 1 228 598 .Heaadoriae bay T'dwyn 591 103 Henaduri it)th<iu L'shirw 1 497 S-JtJ 'Lerpwl 8 983 ■ 6 21? Mioceittion 720 650 iijfryd wyr y B iLv 10) 52 Gogiedd Abert it] 3 20) 2067 Dshea Abar.edi 600 — Peafro 800 716 dieriyrddia 2 000 1700 .GorlJewin Morga.nw.: 5, v5 t t. )>wyrain M'trganwg 7,550 5 7liO Henaduriaeth .M'gaawp: 2 OyQ 19 3 JMyawy 2,500 2 000 •Bryoheimog 3750 3.290 iJilund^itt 1, H20 1 200 CyflViSWro yo y Viogledd: Addewidion, 48.884p 17s 2a wedi ea talu, 32,129p 8s 9c. ■Cjfanswm yn y <>e:— Addc-vidion, 29,820p wedi 6u tain, 22.966p. O bertlunis i Lerpwl, egluredl Mr Ellis .James Jones fod 3.300p o'r diw mil a add -iwvd yn dyfod o un eghvj8 yn onig—BootSe—2,300p yn dyfod o eglwys At ii dd i-toad, ac Hies i 2,000p o egiwys Princes iioai. Gwnai hyo saith anil rhwti;? tair egivi s. Beth am y gweddili. ? Wedi ila*er o s'.srad, p Muierfynwyd cadw y jgronfa yn agored hyd ddi.vedd y flwyddyn hor, ;ac fod apel j chvvategoi yu cael ei wneud at yr eglwyei. PBYDKAWK DDIDD IAU. Ohweehed Eisteddiad y Qymanfa. Y Cymry ar Wasgar. Cymerodd mdre.fodapth ddyddorol le ar isdroddiad pwyligor y Cymry ar Wss^ar, jr ■kwn a gyif'w^mvjd i tiylw gan y Parch Joho ■Owen, W) ddgrng, yr BWO fydd yn ya-iddiawvddo "i el ysgrirfnydd ar ol blyuyddoedd o wasauaeth yn y ewydd. Hysbysid yu yr adroddiad fed Cymry LIuudaiii yn rhito 51,427 ac fod o leiaf .5,421 obooyut wedi eu geni yn Nghymru a bir Fynwy, ond nid oedd y rbai hya oil yn thesfcru iel Cymry o nn gw-tedoiiaeth ea thafoiiaith. Hysbysid y flaith hefyd fod 9 o eglwyjsi pettti- ynoi i'r Methodistiaid Caifinaidd wedi ea ';efydiu yn Litoedd Durham a Cumberland, 18 yn giroedd Lancashire, 1 yn Swydd Gaerefrog, -2 yn 8 -,& yd d Staffuid, 2 yn S Nydd Gaer, ac 1 yn Nulyn. Talwj-d ir egliv3 si liyci gem Getllldaeth Gartrefol y Gogiedd y tiwyddyu ddiweddaf, l,161p 10s Oc SoL-id hefyd am y Diefeciigaeth Gyinreig yn Patagonia, ac fod yu mr) d liutiws ,0'1' Cymry yuo ymfudo naili ai i Canada neu.'c -America. YDII. cifwyd anerchiad dyddorol am ystad yr acbos Cymreig yn Sydney gan Mr Grifficli Grif- fiths, yr hwn a lauiodd ya jLerpwl o Awstralia y diwrnod hwnw. Dy wtdodd et fod aiaryw for- wyr o Gymry yn wraudawyr ya awr ac eilwaith yn y capel Cymreig. Gwaaeth apel am i wein- idog ieuanc tyned allan i Qaeenslaud, ac erfyu- aai am i'r Gymaafa dalu rhan o draul ei fordaith, ac hefyd, OS yn bosibl, i Bwyllgor y Lljfrau, infou llyfrau emynau at wasaaaeth yr eglwJa yn shad. Dirpnvyaethau i Eglwysi Eraill. Penodwyd y personau caulynol i ymweJed fel .-dirprwyaetbau ag eglwvsi eraill :-EglWy" Bres- i-yteraiid Lioegr, Paxchn J Cynddyiau Jones, D.D., Prifathraw Prys, Trefecca Wm Evans, Pembroke Dock; T J W held on, B. A., Bangor; Mr Wm Evans, Lerpwl, a Mr George Reynolds, aBnewJdd ac i Gymanfa Gyfiredinol eglwysi yr Iwerddon, Parchn John Hughes, M.A., Xerpwl; Mr Evans Da vies, Aberavon a'r Parch J Owen Thomas, M.A., Porthaethwy. Darlith Davies. Penodwyd y Parch Ellis Edwards, M.A., Bala, i draddodi jjarlith Davies yu y GymanLi SJfciStif. .1311 aairyw o fan faterion eraill gerbrun. CrNAKFOD YR HWYR. Yn yr hwyr, traddodwyd Darlith Davies gan y Parch Wm James, Aberdar, ar Gnstion- -aet b. Diolch i B-wyllgor Lerpwl. Talwyd y diolchiadau arferol i bwyllgor lleol j Gyiaanfi yn Lerpwi am y croesaw cynes a xoddwyd i'r Gymaufa, a'r darptriadau helaeth wnaed ar gyfer y cynrychiolwyr, &c.

-&13 yn Mon.

Dan Te (I-Ien a Newydd),

------------------[ 'Cshabi&eiSmu!.

Djffryn Citvyci

i o | Ffestiniog,

[No title]

ADDVSG RAD AO YSGOL DDRUD.

Advertising