Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Y ODAEARCRYP.

CWRS Y BYD

-----"-'0'--lo I--Nosweithiau…

News
Cite
Share

-0' --lo I-- Nosweithiau ya llundain. NOSON IV. A WELSOCH chwi erioed dyrfa o foneddigesau yn ymryson cadw si -,p? Rhywbeth felly a ddigwyddodd i mi un o'r nosweithiau di. weddaf. Denodd un o'r rhyw berswadiol ond annheg fi i dy pend^Sgaidd yn y West End i weled Tywysoges Uymru." Yr oedd y Dywysoges fwyn newydd ddychwelyd o'r Hen Wlad, lie bu'n gwasgar ei gwfin ar dlawd a chyfoethog. Yr wyf tinau yn greadur teyrngarol a meddal, ae felly fe aethum i ganlyn yr ail Efa i Grosvenor House i'w "gweled." Ni soniodd y demt- wraig air am y perygl cyn i ni fyned yno- wedi dyfod oddiyno nid oedd fawr haws; yr oeddwn wedi gorfod myned trwyddo. Palasiy Llundeinio, un o dirfeddianwyr mwyaf cyfoethog y Brifddinas, sef y Due o Westminster, yw Grosvenor House. Saif ar ddarn mawr o dir yn y parth mwyaf ei werth (yn yr ystyr drigianol) o un man yn y ddinas, h.y., yil y llain aristocrataidd sydd yn ym- estyn o Grosvenor Square i Park Lane. Nid yw yn dy cyfforddus i fyiu ynddo, y mae gor- mod ohono ond y mae yn ardderchog fel exhibition Y mae y Due yn garedig °iawn yn ei fenthyca yn ami i gadw bazaars ac i gynal cyngherddau er budd achosion Ilengar- ol a dyngarol. Yr wythnos ddiweddaf rhoddodd ei fenthyg i foneddigesau y Gym- deithas bendefigaidd a adwaenir dan yr enw. Welsh Industries Association, amcan yr hon, fel y dywedwyd wrthyf fi nos Wener, ydyw cynorthwyo llaw-weithvvyr Cymru i wella eu nwyddau ac i'w gwerthu- amcan canmoladwy ac yn haeddu pob cefn- ogaeth. Yn Grosvenor House yr oedd yr olygfa bron yn fwy nag y gallai dyn cyffredin ei dal. Merched pendefigion yn mesur gwlaneni, a mamau arglwyddi yn gwerthu llwyau pren, a'r oil yn casglu arian am y cynta'. Y meddiant o'r olaf yn unig allai osod dyn yn gydstad a'r siopyddion. Os oedd ganddo haner coron i dalu am rosyn,