Hide Articles List

15 articles on this Page

Streic y Penrhyn,

Penodiadau Westeyaidd dyddorol.

Yr Ymweliad Brenhinol a Chymru.

Advertising

Llenyddiaeth.

Aohos Capten Morris, Porthmadog.

[No title]

CRYFBAIR LLYSISUOL GWERTHITAWR.

Undeb Badyddwyr Lerpwl a'r…

News
Cite
Share

Undeb Badyddwyr Lerpwl a'r Cyffiniau. CYNALIWYD y cyfarfod chwarterol yn Evertou Village nos F-wrth, Mii 13. Yn absenoldeb y cadeirydd (oherwydd afieohyd), llywyddwyd gan y Parch Peter Jon-o Wedi agor trwy weddi gin Mr R Roberts, Biikanhead, darllenwyd a chaiarhhawyl gweithrediadau y cyfarfod blaenorol. Wedi ethol nifer 0 frodyr i wnend i fynu Bwyllgor y Gymdeithas Gyoorthwyol, cafwyd adrodd- iad Pwyllgor y Gymanfa Ganu gan yr ysgrifenydd, Mr D Davlea. Llawenycbai y cyfarfod yn llwyddiant y gymanfa, a thal- wyd diole garwch i'r pwyllgor, yn enwedig yr arwein'dd, Mr J T Janes, a'r svydlog- ion am eu llafnr gwerthfawr yn mhlaid y gymanfa. Derbyniwyd yr adroddiad arismoi yn galonog, yn gymaint a bod y cyfryw yn fwy boddha 1 nag arfer. Cyflwynwyd adroddiad parthynol i'r Gymdeitbas Ddirwestol i sylw gan Me Evan Oweo. Dangrsodd fod cyfarfodydd dir- westol wedi eu cynal yn rheolaidd yn y gwahanol addoldai yn ystod tymhor y gauaf, ac fed gobeithlu perthynol i bob capel, a'r rban fwyaf o'r rbai hyny wedi cafl tymbor llwyddianns. Dygwyd matar Trysorfa yr Ugoit f id Gaarif i sylw y cyfarfod er na chafwyd myuegiad llawn oddiwrth yr eg- lwysi, cafwyd fod y symian canlynol wedLeu banfon i'r trysorydd :—Everton Village, 179p 2s 9c Edge Lane, 12p 17" 10c Birk- enhead, 17p Seacombe, 16a 2J Windsor Street, 25p — yn gwnead cyfacswm o 234p 16s. 9J. Heblaw hyn y mae o leiaf 105p yn addewidion y geibr cyfrif arnynt y deuant i yu ystod y misoedd dyfodol. Nid yw Medlock Street, Manchester, yn y cyfrif hwn. Credwn fod yno swm da wedi ei gasglu. Argymhe llwyd yr hoil eglwysi i wneud eu goreu dros y mudiid teilwng hwa. Gwnaed cyfeiriadan cart-dig gan amryw o'r brodyr at ymadawiad y Parch Peter Jones o'r cyloh, i gymeryd gofal eglwjs Colwyn Bay. Datganwyd syuiaiau ucbel am Mr Jones fel pregethwr a gwetnidog, a'n gwerthfawrogiad oheno a'i waith yn ystod y naw mlynedd y bu yn y dref a phasiwyd yn unfrydol, ein bod, tra yn gofidio ei golli o'n piitb, yn dymnno iddo ef a'i deuln bob hapusrwydd a llwyddiant yn ei faes newydd. Gorchwyl pruddaidd oeld y peth nesaf sef, U Em bod fel cyfarfod yn dymuno dat gan eiu cydymdeimlad dyfnaf a'r eglwys yo Park Road yn ei cholled a'i galar ar ol ei hanwyl a pharchns weinidog, y Parch H Parry Thomas, gan ddymuno iddi nawdd ac arweiniad y Pen Bugail, fel y profa yn helaeth o'r dyfroedd hwel; gan diymuno, hefyd, a'r i'r un amddiffyn dwyfol fod dros y fatn weddw ac oedranus yn ei mawr drist weh yu ngwyneb co li mab mor dyner ac anwyl." Hefyd, datganwyd cydymdeimlad a> brodyr y Parch S L'oyd Jones a Mr Thomas Thomas, Edge. yn eu cysttdd, ac a Mr Wil- liams, Bartow Lane, yn ngwyneb y ddam wain a'i cyfarfyddodd yn ddiweddar, gan ddymuno i'r brodyr oil adferisd buan i'w hiechyd ala defnyddioldeb arfero]. Argymhellwyd yr Yagolion Sal i roddi derbYDiad cynea i esboniad y Parch D Powell ar Lyfr Zecharaiah, yr hwn, yn ddiaa, fydd yn deiiwng o'i awdwr, ac yn gaffaeliad gwerthfawr i'r ysgolion yn maes llafur y flwyddyn ddyfodol, a'n bod yn go- beithio y danfouir nifer luopog o archebion am dano yn ddioed. Terfynwyd trwy weddi gan Mr J Owens. J. DA VIES. -0--

Ymweliad y Parch Tudwal Williams…

[No title]

Advertising

PWLPUQAO CYMRSIG, Mai 25.I

[No title]

Advertising