Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Barddaniaath.

Tlotty Pwllheli.

[No title]

Advertising

Cyfarfod Coffadwriaethof y…

News
Cite
Share

Cyfarfod Coffadwriaethof y Parch H P Thcmas. a DAETH cynullJad mawr yn nghyd i addo!dy Pak Road nos Feroher ddiweddaf, i'rgwasan aeth coffedwri.thol a gynelidyno i'r (iiwedd- ar Birch H P Thomas. Llanwyd yr f'ddo'dy < fyny ac i lawr gan rai o bob rhan o'r ddinas, ac o amrywiol enwadan, ac yr oedd njfer laosog yn bresenoi o Eglwys Oliftou Pad, Birk nhead, He y trealiod 1 Mr Tnom'fS fwyaf o'i aresar ac yr oadd pradd- der yn argraple lig ar b(,b gwt dd. Cymejwyd y giidiiir gan y Parch Dr Owen Evans, ac wedi einti yr emyn Tragwyddol- deb mawr yw'th enw," darllenodd y Parch I T E i Evans ra- all o'r Y^grythyr, ac (iffrim- (Id y Parch R Hawen Rees. waddi. Yna c irt v-- y 1, "Mi wilaffyrdl dan sel." Darllenoad y caleirydd enwau nifer !l.i03'>g o bersoa-iu oedd wedi aafon llythyr. a" o gydymdeiralad, a gofi.iio eu hanaliu i fod yn bresenoi ac he yd nifer fawr o a lwvst oedd wedi anfün eu e.Vdymdeimad. Bychtn fed iyllat neb ohonynt y deuai yr am.'ylchiad pradd hwn gyfaifod Eglwys Pdrk Road mor faan. Y mae tywyllwch y noa yn rbodd- cytld i'r s r dJyfod i'r golwg, achredaifody tywyllwch hwn oedd wedi eu goddiweddyd iiwy^hau eisoes wedi ea rhoddi inewa adl, fanteisiol i rhagoriajthau eu hanwyl frawd. A ihiiwdd yd oedd deall trefa Rhag- Juuiaeth- 07mvia a tbywyllwch eydd o'i amgylch Ef," ond cyfi^wadir a birn,' er byi.'y ydyw ei orsaddfa Ef. Fe ohwalir y cwmwl hwn ymaifch eto, a ch ir gwelsd rnai o ddosthineb a thrugaredd Diw y (hBth bya oil. CAwsai Mr Thomas angladd tyvryao^aidi, ac yr oedi galar mawr ar ei ol yn Mli,)rthai;td)g, Ar ol oes faith, g.t',Iai ef (,q.rKvAns) ddwfyd, mai anaml y C, gwelsai fadd vn c leI ei enein:o gan syrnaint o ddgran. D/weiwyd rhai peth u cryfior. yno, ond oddiar ad-iabyr-ldiaeth go faith ag ef, gallai dystio na ddywedwyd dim jn rhy gryf. Yr oeidd yn un o'r cymeriadaa mwyaf cyfan a difwlch a adnabuasii erioed. Dyn- oliaeth dda wadi ei p trydferthu a gras Duw yn bregethwr gaf^eigar, ac yn rhoddi bywyd ac egni newydd mewn hen wiriote idau. Aeth yo fuan i serch dwfn Eglwys Park R-)ad. Y mae ei farw yn golled i'r eglwya, i'r enwad, ac i'r genedl. Oad fe all y nefoedd wnead y gollad hon i fyny, yn ei ffordd ei hun. Mr Paghe, on o ddiaoiniaid yr egVys, a ddywedodd t'f amgylohiad d lyfod ar ea traws yn hollol annisgwyliidwy. Cofiii ef golli tri gweinidog o'r egiwys hon. Am y ddau gyntaf. yr oeddynt yn gweled y CWtUwl yn dyfod o bail, ac yn ei ddisgwyl, ac yn -raf y tramwyasant drwy rosydd Moab. Oad am Mr Toomas, cafodd ef 44 hedeg uwch 7 lli i'r G&naan byfryd." Yr oadd Mr Thomas yn weinidjg ard lerchog, Ni ddv- munai ddweyd dim am daso fel pregethwr ond am y teiml nt ei fod yn bregethwr rhagorol y rhoddasant hwy alwad iddo ac ar ol hir ystyriaeth y eydsyniodd yntau i ddod. Wedi iddo ddyfod, llanwyd eu dis gwyliadau. Ni fu yn eu plith nemawr amaer cyn dyfod i adnab id piwb yn yr eglwys, hyd yn nod y plant, a Iwaenai hwy i gyd wrth eu henwau. Nis gall desgrifio eu teimladau o'i golli; ac nid oedd ganddynt ond plygu i ewyllys y Bugiil Mavrr. Mr Wm Jones, diacon o eglwys Clifton Road, Birkenhaad, a ddywedodd mai gyda gahr ancghyffredin y derbyniasant hwy y newydd, nid gan esrlwys Clifton Road yn unig, ond gan holl Gymry Eirkanhead. Pan y crybwyllwyd y mater i'r eglwys, wylai pawb yn bidl, -y plant fel rhai mawn oed. Dyma yr adeg y teitnlaaant hwy mewn gwirionedd eu bod heb weinidog. Yr oedd Mr Thomas wedi addaw y gwueiai unrhyw beth yn ei allu i Clifton Road tra y byd lent heb wein- idog, ac yr oadd ef yn llon'd ei addewid. Adwaenai eglwys Clifton Road ef yn well na neb arall, a sod io yn ddyfnach i'w serch a wnal o hyd. Yr oedd yn bregethwr noded- ig, a phob amsar yn newydd a ffres. Y mae heddyw yn fyw yn mywyd eglwys Clifton Road y mae ei bregefcbau yn fyw yn ea cof, a gobeithiai y cibnt hwy than nerth i fyw y pregethau byny. Yr oedd yn weinidog ffyddlon a gweitbgar, ac yn ddyn caredig a Uawn tosturi. Dyaiunai ar i'r Arglwydd eto godi dynion i lanw pwlpudau Cymru o gyff- elyb yspryd. Parch 0 L Roberts a sylwodd mai mwyn- had praddaidd iddo ef oedd cael bod yn y ctffarfod hwn. Y tro diweldaf y gwelsai pf Mr Thomas ydoedd y nos Sabboth cyn ei farw, yn y capal hwnw. Cwynai ychydig, ond yr oedd yn siriol iawn, a'i yspryd yn Uawn gwaith. Yr oe Id yn wrandawr dan gamp. Yr oedd yn dda ganddo feddwl mai yn ei waith y gwelodd ef ddiweddaf, a dis- gwyliai mai yn el waith y cai. ei weled y tro nosaf-,yr un gwaith, ond mewn cylch uwch. Collasom wein'dog a chyfaill ardderohog-yr nedd yn gwella wrth et adnabod. Yr oedd 12 mlynedd er pan y gwe!odd ef gyntsf, ac yn ei waith yr oadd yr adeg hono, yn ngbyminfa Merthyr. Yr oedd rbai pethau rbyfedd yn ei gymeriad. Gallai fod yn onest heb fod yn gaa a chaled yn dyner hebfoi yn feddal Dywõdai y gwirioDe ld p'aenaf, ond mawn ffordd na byddai neb yn digio. wrtho. Galled treulio llawer o amaer y cyfarfod i'w gaomol fel pregethwr, &0, ond gwell oedd tewi. Anhawdd ydosdd esbonio amgylchiad fel hwn, ond y mae ynddo wers i rai a adawyd i fod yn fwy ymroddgar, i I weithio yn tfyd ilonach, ac i fod yn barod pan ddeaai yr alwad. Bydded idiynt yn y cyfarfod coffa hwn gysegru ea hunatn o'r newydd i waeanaeth Duw. Pesderfynu na chaiff yr achos diyoddef oberwydd colli Mr Parry Thomas. Y boidhad dyfnaf i Mr Thomas ei hun faasai gwybod eu bod hwy yn cadw ei goffa trwy ymgyaegru i waitb. P,trob R Thomas, Glandwr Tair wythnos i'r S ibboth blaenorol pregefehai ef yn y capel hwn, a Mr Tnomas yn eistedd yn oghongi y set fawr yn gwrandaw. Ychydig feddyliai y bnssai yo yr un lie mor fean dan y fath am- syichiadau. B sont hwy yn byw yn agos at eu gilydd am rai bSynyddan, &c yr oedd arno hiraeth ar ei oL Nis galiai ddwevd fawr, ond cytufsai k'v oil a c'dywedwyd. Credal Mr Th mjwn pregethu, a phregethwr mtwr )Td),od i befyd, ao anhawdd dygytnod k c syciad o'i goSli. Yr oedJynt wedi colli nifer o weinidogion yn ddiweddir yr oedd y Ileill bron i gyd w¡-)dl cael diwrnod pur hir i iafurio, ond am Mr Ttliomas. nid oedd ond megys yn dechrea ei yrfa. Tybed a oedd ar lean G ist ange am un o'i oedraa a'i brofi.d of i'w wasanaethu mewn rhyw gylcb arall 1 Ac yn wir fe all fed o wasanaeeh etT i'r cylch hwn i'w gwaspl yn neit at eu gilydd, HC L'w hyspt-ydoli. Cydymdeimlai yn d iwfn å.5" eglwysi CLfton R i a Park Rd. Pare J Griffith Eilis: Auhawdd iawn ganddo ydoedd dweyd sat yr oedd ya teimlo, a But y teimiodd ptn y clywodd am farwo'asth sydyn Mr Thomas. Mor an- hawdd 5 d ¡ed,1] oredu fod y gwr cadarn a nerthol wedi ei daraw i lawr. Yr oedd enwad y Methodistia:d ya cydymdeimio 4 hwy yn en trailed. Yr oedd Mr Thomas yn ddyn iawn, ae ya Aunibycwr trwyadl o ar- gyfjoe-Jdtid, owl, r oedd yn gwbl rydd, a chyfeiilgar enwadaa eraill. Yr oedd ya an anw/1 inwn iddynt oil. Cofiai ef fod yn angladd y Parch N)ah Stephens, 28 mlyn- edd yn ol, ac hefyd yn anglaid Mr Jenkins, a dyca hwy eto mewi amgylchiad tywyll, da. Dymanai iddynt f«l eglwys amddiffyn- iad D 'tw. D^ ganddo ydoedd eu clywad yn einmawl cymaint ar Mr Thomas fel dyn. Toimlai yofetu bob ams;r mai dyn o ddifrif ydoedd, gw i udog gwirioneddjl i Grist, ac yu byw yn mhob man i Grist. Yr oedd yn drwyadi gysegredig i'w waith. All dya fel yn* ddiai raarw y iiiie yn byw, a byw fydd yn medclylhu a bywy lau y dynion fuont dan ei ddylanwad. Er wedi marw, b/ddei iddo lefira eto gyda g-yai a dylanwad a bydded iddynt hwythau dreslio yr hyn sydd ya ol o'u bywyd ya fwy ymroddedig. Parch Wa;ter Samuel; Da gat-ddo ydoedd cae] cyfla i ddatgan ei gydymdeimlad â'r eg- Iwys yn ei thrallod, Ni cfiafodd lawer o zsflan.st,arau i ddyfod i gyff/rddiad a Mr Thomas, oud cafodd adig)n i weled lluaws o'i ragor aefchau fei dyn a Christion. Yr oedd yn aodedig o bynaws a chared g, a chydawoai oi h 11 oruchwylion yn srlo1 ac ewyllysg-tr. Yr oedd rhyw atiyniad dea- iadol yndd, ac yr oedd ei ddylanwad ar y piant yn profi fod yno gyfoath o ddylanwal gorea yn ei gymeriad. Yr oe id ei ymadaw- iad mor ienanc, yn mlodau ei diydiiau, cyn cyrhaedd canol ei ddydd, pan yr oedd ei r .golygon mor ddisglier, yn gwnend yr am- gvichiad ya hynod bradd. Ond ni ddylem alara gormoi. 41 Pe carech 6, hwy a lawenhaech fy myned i ymaith," ebe'ir Iesa, a phe gallera ninau galll cymandeb â'n han- wyl frawd yr ochr draw, hwyrach y clywem yatau ya dweyd sjeiriau cvffelyb. Parch D 0 Jones Prudd. bleser iddo votau ydoedd bod yno i ddatgan ei srydyai- deimlad a chydymdeimlad eglwys Mynydd Saion, a Wesleyaid y cylch. Yn yr ychydig ,idr adnabyddiaeth gawsai ef o Mr Thomas, caw- sai ef yn ddyn rhagorol yn mhob ystyr. Yr oedcl, fel y dywedwyd, newydd-deb yn ei breg^thaa, ond newydd-deb ydoedd yn ei ffydd'ondeb i hen wirioneddau. Yr oedd hefyd gyfuniad o urddas a naturloldeb yn ei bregethau. 0 weinidoa mor ieuanc, ni welodd neb mwy dignified, mwy urddasol, a sicr pe y cawsii fyw, daethai y nodwedd bono ya fwy aralwg ynddo. Heblaw yr u~dias yr oedd yn hollot naturiol. Yr oedd ya ei feddwl, hefyd, gyfuniad o nerth a phryd- ferthwch. Nid peth oyffredin yw hyn yn ami y mae y prydferth yn colli mewn nerth, a'r nerth yn colli mewn prydferthweb. Hiwd 1 oadd canfod y ddau bath yna yn Mr Thomas. Cynnriad gonest, unplyg, ydoedd. Fel gweinidog a phregethwr, yr oedd ganddo syniad uchel o bwysigrwydd ei swydd. Par- otoai gyda manylder ar gyfer y pwlpad, darllenai lawer, ac nid rhoddi meddyliia amrwd, mewn gwisg garpiog, a thraddodai y pethau hyny gyda dylanwad a nerth. Yr oedd mswn eydymdaimlad llawn &'r oes, ac & chwestiyaaa yr oes. I bob ymddangosiad yr oe Id dyfodol disglaer o'i flaen, ond welet gob dthion wedi eu chwaln. Pa-ch John Williams Ni ddactiai ef yno gyda'r bwriad i siarad, ac awydd i fod yn ddistaw oedd arno. Da ganddo ydoedd cael gwrandnw ar yr hyn a ddwedwyd, a gwell ganddo fuasai cael ymnetllduo i dawelwch ei ystafell i fyfyrio arnynt Daethai yno I gydymdeimlo ac i gyd-alara â. hwy. Fe garai yntaa gael hogi ei gryman ar gareg ftodd ei anwyl gyfaill. Bath oedd yr am- gylchiad yn ddweyd wrthynt hwy? Bdth oedd y pwlpud gwag yn ddweyd ? Hwyrach fod DJW wedi ei gymeryd ymaith i'w bre- gtbau gael Uafaru mwy wrthynt. Carai yntau allu dweyd c. 0 lesu cymer fi i gyd, Fel mynost gad im' fod Dyma ddyn ieuanc wedi cael el dori I lawr yn mlodau el ddyddlao-wedi rhoddi ei hun i gyd i wasanaeth ei Feistr. Wedi canu yr emyn 44 Henffych fore cawn gyfarfod, Yn Nhy ein Tad." terfynwyd trwy weddi gan y Parch Peter Price.

[No title]