Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

Cymry yn Llys Ysgariaeth

News
Cite
Share

Cymry yn Llys Ysgariaeth "DYDD Gwener yn Llys Ysgariaeth, Llundain, o I? jlaen Syr Francis Jeune a rheithwyr arbenig, gwran- ilavvycl cynghavvs Edwards yn erbyn Edwards. Deiseb y wraig ydoedd am ddyfarniad i fyw ar wahan, a deiseb groes o eiddo y gwr am ysgariad. Gwrandawvd y cynghaws yn 1897, a chaniatawyd ysgariad yn erbvn Mrs Edwards. Yr oadd Dr Edwards yn feddvg yn Nghemaes, sir Drefa.dwyn. Cyhuddid Mrs Edwards o odiueb a dyll auhysbys, a honai y deisebwr mai- nid efe oedd tad y plentyn. Ysorifeuodd gvfad. euad olla-i. Ar ol i'r ysgar- iad0 gael ei gauiatau, ysorifeuodd Mrs Edwards lythyr at Mr Edwards yn cyfeirio at ei phechod ac yn gofyn am faddeuant; a dadleuai am gael gweled ei merch. Gwendoline. Dvwedai y dadleuydd a gynrychiolai Dr Beddoes, v cvfrvngwr presenol. mai y tirar ba un j gofynent i'r archeb hono gael ei gosod o'r neilldu ydoedd, tod Mrs Edwards wedi arwyddo y cyfaddefiad o aan oln ffyrnigrwydd. fod ei gwr yn dal cyllell fawr yn ei law; tra yr oedd y llythyr a ysgrifenwyd yn ddilyn- ol i hyny wedi cael ei wneud yn ei gorawydd i weled ei merch.1 Wrth roddi ei thvstiolaeth ddydd Gwener, gwadai Mrs Edwards iddi erioed odinebu, a'i bod hi yn deall fod penderfyniad yr achos blaenorol yn un preifat. Gwadai yn bendant na fu erioed ddim byd rhyngddi hi a Mr Lloyd George. Dvwedodd Mr Brvn Roberts, A.S., ei fod ef yno ar ran Mr Lloyd George ond hysbysodd ei ar- gi wn-ddiaeth ef nad oedd Mr George yn barti yn yr achc-s. ac nad oedd un cyhuddiad yn ei erbyn. Croesliolwyd Mrs Edwards mewn peithyuas 11 gwrth-gyhuddiad yn erbyn Dr Edwards. Gafod'd y rheithwyr nad oedd yr atebydd, Dr Edwards, wedi bod yn euog o greulondeb, a bod Mrs Edwards yn euog o gamymddwyn gvda dyn anhvsbvs. L—. J Ar hyny, taflodd ei arglwyddiaeth y cyfryngiad allan. gan adael y costau rhwng y cyfreithwyr a'r sawl a gynrychiolent; cytunwyd hefyd i wneud yr archeb yn derfynol ynfuan. Ymddangosai Mr Foulkes Griffiths ar ran y cyf- rvngvdd (Dr Beddoes): Mr Bargrave Deane, Q.C., a" Mr Ellis J. Griffith, A.S., dros y gwr: a Mr Inderwick a Mr Priestley dros y wraig. -0-

Pwyso papur gyda r Te.

Siaradwyr Clan y Mor.

Y Cenadon yn China.

Hawyddion ig» * !

Cyrddau y Dyfodol, &o.

Ueol

Tan yn Mhont Menai.

jMarchnadoedd

Advertising

Family Notices

Advertising