Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Y Wasg yn Nghymru.

News
Cite
Share

Y Wasg yn Nghymru. Oks monochi nabod Eos y Cwil." ts dywed yr Ilwntws ? Gwr bychan sionc enboidus" yw, a inil o ysl)rydion direidi'n ysbio "maes" o'i lygaid duon, ac yn dawnsio ar big ei bwyntil, fel yr angyl- ion heini hyny ddawnsiai ar flaen nodwyddau dur i wyr Ilea y Canol Oesau geisio eu rhifo. Oad son oeddwn am bwyntil Eos y Cwil, canys lluniwr peth- Ai ods, 0 ryfedd YW; mewn du a gwyn. Ddoe ddwevtha anfonodd i mi leui'n llawn o luniau y Wasg Weddus Gymreig, yn ol ei syuiad ef am dani, Pe credech chwi, Mr Golygydd, fwy mewn darlun- io a llai mewn gohebu, cawsech y lleni hyn i'w had- lunio yn eichpapyryn otid wel y mi" petlie, hwdiwch bwt o ddesgrifiad ohonynt Y Wasg Gymreig: Morwynig mewn bet uchel, Yn goryn bron i gyd, Yn gwiso pxis a begon, A'i gwa^g ar ad j'r byd. Y TraetSodyd P^nsh Cymru yn llusgo yethwr if in,! gwylaidd i fynu tylau serth Parnasws, a Venws ar ei gopa fry yn g*venu'n wiwlon arno. Y Geninen.—Tai mawn ar aelwyd Cymru Fu, c-oohan eawl cenin anfeidrol o faint yn crogi tucha idd ), a Hen lian Pedr yn arilwys ei noil gynwys i'w gylla anniwall "Y Drysorfa. —Yd?ubor Sion Gewph, y dddr yn gil agored, a mwdwl o wellt newydd-" ddvrnu yn barod i'w hendrefa. Cymru.- Lliinpty Dumpty ar lawr, ac un o feibion Anac'efo throsol anferth yn fwy ns, phrysur yn ei godi'n ol. Cymru'r Plant.—Plant ysgol Llan U, wd Llymru hefo'u bysedd yn eu safu, a dyn a'i ben mewn mwgwd yn parotoi i dvnu eu Hun. Trysorfa y Plant.—Dryw bach yn dal cerdyn cofyn ei big. Y-Lladmerydd.-Pont newydd yn croesi hen afon. Yr H tiil.-Dlffyg ar yr haul a phastwn onen wyllt yn y pellder. Young IViles. --Gyi- o d(la y dolvcl,l ar y ffordd i Loegr, a R chayd Jones Davies hoew wycb yn dilyn o fewn Jlthen i'r fan y mae asgwrn cefn y 110 olaf yn troi yn gQnffùn, Y Ctsrdlor -T-Td.-orn arian a d iuddyn yn mron ym- dori trwy chwythu yn mhob pen iddo. Y Gymra^s.—Torf o la-di-das, neu ladis da Gwlad y Bryniau, mewn llodrau llydain o Twrci, a riiban las 0 faint napcin yn nhwll uotwn eu cdt-gwta. Y Winilan -Grawnwin addfei yn crogi ar ben m tr, a chadno safnlydan o danynt yn disgwyl -azine-Peg top yn cysgu. neu yn gogor IU.C W. ATal,, dvoi yn ei unfan. Y Dysgedydd.—Gwr "embyd" o annibynol yn lygio hogyn gwingliyd gerfydd ei glust, ac yn ei àn- erch, Mi ddysga i ti Y Tyst a'r Dydd.—Gwr o anian gywir yn syllu ar yr ucbod ei lafar ef ydyw, "Mi gweles o'n gneud, a hyny ddydd gole glan." Y Cymro.—TvVr anferth i'w nithio, a gwyntyll fel melin wynt yn chwalu'r manus i bed war ban byd. Y Genedl Gymreig. -Boes o beleni pine Dr Wil- liams. Y Werin.-Bowlet). o botes pig y tegell a llu o fys- edd ynddi. The North Wales Express.—Trol a cheffyl—y cyfan o bren. Y Faner. —Plentyn yn gyru gez-r/ec. Gwalia.—Eglwys wag o bob speth ond "gwalia," chweil meib Kryri. Y Llan.—Mynwt-n" a bedd agored ynddi dan gang- au ywen ddu. Y Goleuad.—Main gryman. lloer sych, a het feddal hir gantal yn bachu ar ei chorn is-if. Yr Udiorn.—Chwibanon ddeudwll o risgl pren masirn un twll cnl ar y blaen yn fynedfa i'r gwynt, a'r llall ar y canol, o lun A' fawr. yn agorfa eang iddo ruthro a!Ian. Y Rhedegydd —Gwr a (Iwy goe-i bren yn dianc am ei hoedl, a gwrach y rhibyn ya cythru ar ei ol. Y Seren.—Hen lan'ar gorn, fel het befar, efo'r geiriau "Llusera yw, oleu wiw," mewn paent fu gynt yn wyn am ei choryn. Yr Wythnos.—CI JC wyth niwrnod, a Wil Bryan yn ei lanhau. Herald y Rhoi.-Melin hen ffasiwn a dwy aber yn troi yr olwvn. Tarian y Gweithiwr.— Gwr byr gyda chlompen o wa'g mewn cyflav/n arfogaeth, nid amgen, basged cl lilLul ar ei fraich aswy, a ehoesysgub yn ei law dde, ac yntau yn barod i'r gelyn, deled pan ddelo. South Wales Daily News-Ysgotyn mewn pais gwta, yn bwyta cenin a'i boll egni. Western Mail.—Y-tyllen hir gasgen gwrw, Tori cibdda,ll yn fforchog ar un pen, a Chymro gwladgar ar y pen ivall, a'r dd.iu'n ymgiprys siglo am y goreu. Mertbyr Times.—Ystanc a ffagoda'J, dipyn o dan a digon o fwg ond mae y merthyr ? Oswestry Advertizer.—Mab a mun yn sisial wedi cweryl, Lqt bygones be bygones.' Wrexham Advertizer. —Noe olch o faintioli m6r pres teml Rolomon. Cambrian News —Mil o gwils y "fretful poreu- pine." Aberystwith Observer. -elain farw gorn gegor y good dog Dingo," a dynyn yn wylo dyfroedd heli dagrau galar uwch ei ben. Celt. —Bwyell gareg o'r cyn oesau yn llawn tolciau o naddu gormod. Celt Llunden.— Mwlsyn yn pon tywarchen sy werdd. Welsh Gazette. -Y.c,,ub o fanadl ar blodeu heb Iwyr wywo, cwmwl 0 Iwch yn ym^odi o'i blaen, ond II ^-elir vr un ilychyn o'i hoi. Hera'd Cymraeg.— Herod(r) Fawr ar ymdaith i SIem, Papur Pawb.-Siou Gwerthu'r Cyfan yn gwaeddi ¡ nerth esgyri ei ben, Sold again. Carnarvon and Denbigh Herald.—Casteil Caernar- 0, fon a Seilam Dimbech yn cyfnewid trigojion el y • ■orphwv*n i'r cyntaf, a'r ymwelwyr i'r olaf. b Yn mhlith y boblach ar bwys y Gwallgofdy, tyn- edd y gwalch lun Bila BIL.

[No title]

Ffestiniog.

MarwoUeth Mr. Lawson Tait

Cydnabod Mr Charles Ashton.

Nodion o Faelor.

[No title]

----------Llenyddiaeth.

Eisteddfod Genediaetho! Caerdydd.

Ar Finion y Ddyfrdwy.

[No title]