Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Telephone Nos. 27 & 128 Toxteth, and Telephone No. QÖ4 Bdge Hill. JOHN JONES & CO., GENERAL HOUSE FURNISHERS Also Dealers in & Pianos, American Organs, Gramophones, Musical Boxes, &c., 224, 226, 245 & 314 PARK ROAD, Alac 211 & 213, CHATSWORTH STREET. Works & Warehouse-2, PARKHILL ROAD, ILVERPOOIL. All our Goods are guaranteed to be of sound value. Terms for Cash or Hire to suit Purchasers. Telir cludiad Nwyddau gwetth nros £ 10' i bob rhanGymru. Y mae'r Electric Trams (Ceiniog o Castle Street) yn pasio'r Maanachdai yn Park Road. SAFETY! PROMPTITUDE! ECONOMY! ilSlSllSlw COLEMAN'S DEPOSITORY, OVERTON STREET, LIVERPOOL, E. Branch Offic,49, EDGE LANE. D C RJ ft\/ A Q satisfactorily completed to or from any dis- HtlVIUVrtLO taace by Ko&d, Bailor Sea, in covered Icck- ap'Vans. J A/ A O i* LI H! I ^1 V P Furniture, Pianos, &c carefully WAlttnUU DrilU Warehoused in Dry P.ooms fieateii throughout[ Telephone No. 34i Sefton Park. ESTIMATES AND PltOiPECTiTS POaT FREE. The Nervous, Intemperate,& mentally Afflicted t Provided with Superior Attendants and Companions for Trave I I I I 70, HOPE STREET, LIVERPOOL. Telephone 570. Telegraphic Address "Nurses." Also 16, ALBANY STREET, LONDON, W. (For Male Attendants only). K The "IWONA" 4 E ROLL-TOP DESKS. § I I, pF-i IF-1 1,r ii -1 i, "I The Modern Desk ia the" MONA." Every convenience. Saves time and energy. Keeps books 4m and papers ready for ^9 instant reference.. Handsome, dust tight, compact, and of immense capacity. 93 12: 8d. I el' d flogue of AND VPWiRDS. Office & Library Furnitura ||^ LLOYD OW!:N & CO., — gp" 133-139, JlNSllUliY PAVE3IEXT, LONDON, E.c. A a.. A ILAA &A AA i-AA. CHESHIRE LINES. GWIBDEITHIAU YR HAF. 0 ORSAF GANOL MANCEINION. I LERPWL. bob dydd Sadwrn, am 1, 2 neu 3 diwr. nod; bob dydd Llun, am 1 diwrnod, gyda threnau 8-30 a 9-30 y bore a 12-30, 1-30. a 2-30 nawl-i; a phob Sul, am 1 nea 2 ddiwinod, gyda'r trenau 9-30 bore a. 2 bndnawn. I SOUTHPORT, bob dydd gwaith hyd rybudd pellach, geliir codi Tocynau Rhad o Manceinion (C), Urrnston, Flixton, Irlam, a Glazebrook, IYNYS MAN AW a GLANAU MOR GOGLEDD CYMRU, ar ddyediau gwaith, gydag unrhyw un o'r gwibdrenau sy'n gadael Gorsaf Ganol Manceinion rnewn pryd i ddal yr agerddlongau. Y mae'r trenau yn gadael Gorsaf Ganol Manceinion ar haner pob awr ac am 9 a 10 yn y bore. I GAER, bob dydd Sadwrn, am haner diwrnod, neu 1, 2 neu 3 diwrnod, gyda'r trenau 7-28, 9-33,11-45 bore a 1-17 a 1-50 nawn Suliau gyda'r trenau 9.20 bore a 1-55 nawn; ac ar ddyddiar. Mercher gyda'r trenau 7-28, 9-33, a 11-45 bore am un diwrnod a haner diwr- nod. I KILLARNEY, Cork, Dublin, Belfast, Portrush, Giant's Causeway, Larne, Dundalk, Siigo, Galway, a phob rban o'r Werddon, bob dydd Gwener a Sadwrn, agored am 8 neu 10 diwrnod. Am wibdeithiau eraill. prisiau cludiad, a manylion pellach, gweler tafteni i'w cael yn yr Orsaf Ganol neu gan oruehwylwyr atferol gwibdrenau. DAVID MKLDRUM, Rheolwr. Gorsaf Ganol, Lerpwl, Mehefin, 1899. • Y Gwir yu erbyn y Byd." 0 Iesu na'd Gamwaith." ARWEST GEIRIONYDD) AWST 14-16, 1899 "Eu N er a folant. lu hlaith a gadwant." Awdl y Gadair-" Y Cynfab,y Gadair Arian a'r braint. Ber-Awdi Gyfallwy, 303 llinell-" Tom Ellis Cymru,Bron- wyrdden Arian-Braint Gyfallwy a chydrodd. Traethawd-" Yr Efengylwr 'a ddysgodd yr Efengyl Ghrist ac ysgrifen rhdl a phlagawd i Gymry Eryri' yn y rhan olaf o deyrnasiad Tiberius Cesar,Tlws y Tafod Arian a 5 Gini. Rhestr gyfiawn o'r Testynau a'r manylion, pris Ceiniog. GWILYM COWLYD, Prifardd Pendant Barddas Gristionogol Cymru. Y mae Bwrdd y Llywodraeth Leol wedi rhoddi ei gydsyniad i Abartawe fenthyca 52,000p., i gario cynllun o oleuni trydanol i'r dref hono. ADDOLDY ANNIBYNOL KENSINGTON. Cynelir CYFARFOD PREGETHU SAB BOTH, MEHEFIN 25, 1899, Pregethir am 10-30, 2-30 a 6 gan y Parch W. BOWEIV, Penygroes. Eisteddfod Genedlaethol Cymru 1899. GAERDYDD, Corphenaf 18fed -22aina Dydd Mawrth, y 18fed.—Y Brif Gystadleuaeth Gorawl. Dydd Mercher, y 19eg.—Pryddest y Goron.—Cys- tadleuaeth y Seindyrf Cerddorfaol.-Corau Merched. Dydd Iau, yr 20fed.-Awdl y Gadair.—Ail Gystad- leuaeth Gorawl.—Corau Plant. Dydd Gwener, yr 21ain.-Corau Meibion. Dydd Sadwrn, yr 22ain.-Seindyif Pres—Seindyrf Milwrol. Catherine St. English Presbyterian Church. ANNIVERSARY SERVICES, NEXT SUNDAY, Rev. EDWIN WILLIAMS, Hi, Vice Principal Trevecca College, President English Conference Will Preach at 10-30 a.m. and 6-30 p.m. SPECIAL COLLECTIONS YN AWR YN BAROD. Pris Tair Ceiniog; Trwy y Post, 43 "DILYN Y MEISTR:" CYFIEITHIAD CYFLAWN A GALLUOG Y Parch. J. O. WILLIAMS (Pedrog), "t o Lyfr mwyaf poblogaidd yr oes, sef "IN HIS STEPS" (Chas. M. Sheldon). I'w gael gan lyfrwerthwyr, neu oddiwrth y Cyhoeddwr, 1. FOULKE3, Swyddfa'r Cymro. M. E. PLOWDEN, First-class Millinery. Establishment, 22 LAWRENCE ROAD, WAVERTREE. Latest London & Paris Fashions & Novelties at most reasonable prices. Gymry, dewch at Gymraes. Prepared tender Medical Instruction, M | FERRU- COOO ENRICHES THE BLOOD and I I. THE ONLY COCOA containing | FERRUGINOUS ELEMENTS. M FREE SAMPLES SENT TO ALL g On Application (mentioning this Paper) to the 11 Ferris-Cocoa Marjufact'g Co. Ltd. 1 329, GOSWELL ROAD. LONDON, E.C. |g ",JMi- 0. G. PRITCHARD, Auctioneer & Valuer, 178b South Road, Waterloo PROPERTIES SOLD ON MODERATE TERMS. Pellseinydd 2S59. Sefydlwyd 1840. HOWARD'S Tarpaulins, Tents, Marquees, &c., AR WERTH NEU I'W HURIO Pob math o DDILLAD CEFFYLAU. Ystafelloedd Coed i'w ijurio am Dymhor, Fe'u Hadeiledir, Addurnir, Goleuir, gosodir ynddynt loriau disglaer. ac fe'u hawyrir yn brlodol i Ddawnsfeydd, <SfC. CODIR AWNINGS RHAGBAROTOAWL. Swyddfa ac Arddangosfeydd- 35, Redcross Street, LIVERPOOL. Ysgrifrnweh neu danfonweh am Maiau. I GLOVES A SPECIALITY. The Hoa, Complete Stock of Ladies' and Ohildren 15 Gloves in Liverpool MILES' PATENT SEAMLESS GLOVES, 31l per pair, made from the finest French skins. Endiess variety of Reliable M&kea of Kid an S lede Gloves for Ladies at 116t. I/lli, 2/6!, an 2/11 per pair. Strong and Useful English Leather: Glove for Girls, Boys, or Infants at 1/0f. 1I6f, and, 1/11J per pair. LTENRY MILES, 25, 25A, and 31, CHURCH STREET, (Corner of Tarleton Street) LIVERPOOL. T- J flL live some distance from Parker Street but it does not prevent you from drinking ———— Thos JONES & Co's TEAS. They deliver inland about Liverpool -By their own vans.— In the Country -By Parcel Post- TEAS ofthejFINEST QUALITY Deliveredjat your own door AT IMPORTERS. PRICES. If you have not tasted TP. JONES & Co. Ltd$ 8 New Season Blends -do so at once. A Postcard will bring samples free. 9, PARKER STREET, LIVERPOOL

Y CYMRO:

At Eta Goheliwifr.

CYNWYSIAD:

Y TRANSVAAL ETO.

CWRS Y BYD.