Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Dyffryu Clwyd.

News
Cite
Share

Dyffryu Clwyd. DIUBYCH. Achosa marwo'aeth y Maer seid wag ar y Cynghor, Nid oedd ond haner blwyddyn er pan etholwyd ef. Ddydd Gwener pasiodd yr ynadon b'eidlais o gydym- deimlad a'i deulu. Yn y CLwb Rhyddfrydig nos Wener, caed anerch- iad gan Mr T Arcemus Jones, s vyddfar Daily Tele- graph. Brodor o Ddinbych yw Mr Jones. Ddydd Sadwrn symudodd angau hen gymeriad hy- N nod, sef John Jone Copenhagen, nen "John Jones, y criwr," yn 84ain oed Brod jr o Ruthin a saer wrth ei grefft ydoedd, ond ni bu ganddo fawr o gariad at ei grefft. Pysgoti oedd ei dd fyrwch, ar adeg nad oedd y gyfraith yn caniatau. Ni thrafferthai a man bysgod. Eogiaid oedd ei ffafriaid. Gwyddai'n dda lie i'w cael, a sut i'w dal a dod a hwy gartref heb ocni cyfar- fod y g6t las. Pwy fuasai'n disgwyl ei weled ar y ffordd fawr ddydd goleu a hen glorian fiawd dan ei gesail a 'mochyn ynddo,' chwedl yntau, wedieigudd- io a dail fel berw dw'r. Edrychai'n bur ddiniwed, ond eto'n urddasDI, pan ar ei daith b.ysgota. Yropdd ganddo gorph cryf a mwy a, harddach na'r cyffredin o ddynion, ac yr oedd mor gartrefol yn y dwfr as; ar y lan Digwyddodd fod unwa,ith wrth yr afon Glwyd, a daeth rhywun nad oedd John yn ei hoffi heibio, ac er mwyn tawelwch aeth yntau at ei wddf i'r d.vfr lies diflanodd y gelyn. Ni hoifai ei elynion ei weled wrth yr afon Glwyd rhag i ganlvoiadau dyfrllyd gymeryd lie. Digwyddodd un o'r rhai hyn ei gyfa.rfod un tro, a rhaid oedd i John fyn'd gydag ef a chroesi'r aion dros bompren, ac ebe John yn druanaidd, "Well i chi groesi'n gynta dydi'r b jrnpren ddim yn saff ddaua phan oedd y cydymaith ar ganol y bompreni diangodd John yn ddiseremoni. Treuliodd lawer o'i fywyd yn 'Glanrafon Hotel,' chwedl yntau, ac wrth ddod adref byddai yn eu eyfarwyddo i gadw ei wely yn airy.' Ni hoffai fyned o flaea yr ynadon am na byddai un amser wedi gwneud dim ond wedi digwydd gwel'd samon yn yr afon, ac yr oedd yn demtasiwn ei ada el yno. Byddai'n btir foneddigaidd pan o flaen ei well,' ac eisiau dim ond llonydcl web. Treuliodd ddi wedd ei oes yn Ninbych. Er pan gyfarfu a dam- wain, nid oedd i'w wel'd gymaint o gwmp\s; yr oed I yn'gorwedd er's rhai inisoedd. Yn nhlotty Llanelwy ba farw hen gymeriad arall, Richard Williams (' Die y Felin'), mab y diweddar J Williams, Felin, Brwewc. Yr oedd yn felinydd da, ond ei hoff waith oedd gyru catal a gwario'r enill. Yr oedd yn un o'r rhai mwyaf ffraeth ei difod, yn enw- edig 03 tynai rhywun yn ergrib, RHUTHIN. Ddyddiau Mercher a Iau cyiialiwyd cyfarfod pre- gethu yn y Tabernacl; y Parchn J Morgan Jones, Caerdydd, a T C Williams, Porthaethwy, yn progethu Nos Lun cynaliodd \nnibynwyr Graigfechan gyng- herdd. Cymerwyd rhan gan y Parch W W Thomas, Maesglas Mri W Williams, A Roberta, J Pugh, ac eraill. Rhuddenfab gyda'i ffraethineb arferol yn ar- wain. Anfonodd yr ynadoa A McDonnell, bachgen 15 oed o Fanceinion, i ysgol ddiwygiadol am bedÚr blynedd am ladrata oriawr R Lloyd, Fronhaul, Clocaenog, yn mha le yr oejd yn aros. LLANELWY. Yn nghyfarfod y Gwarcheidwaid, daeth aehos Jane Bland gerbron, yr hon a fu 47 mlynedd yn Ngwallgof- dy Dinbych, ac a gostiodd i'r undeb l,000p. Ddydd Iau, cynaliwyd cyfarfod llenyddol y Groes. Wele rai o'r buddugwyr Traithawd, J Roberts, Ty Capel, Saron, haner y wobr penillion eoffa, Elldeyrn, Nantglyn; eto, J Jones, diwedd iro Rhydgoch; englynion, 0 Evans, Dinbych; cys-tadl- f-uaeth gorawl, cdr Bjdfari; côr meibion, Dinbych deuawd, R P Robeits a J Daniel Dinbych unawd bariton a ba s, R P Roberts ffurfio cwestiynau ar Marc, T P Roberts, Star Shop, Dinbych. CLWYDFAB. O

[No title]

TABERNACL, NETHERFIELD ROAD.

CAPEL (A) GREAT MERSEY STREET.j

. PWLPU DAU CYMREIG, Mehefin,…

Barddonlaeth

Llythyr Lerpwl,

Advertising

CHWEDLAU ELIAN.