Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

Boddiadau.

Marwoiaeth sydyn Aelod Seneddol.

Caernarfon a'i Henwogion.

Helynt y Transvaal.J

Merched a Byrddau Cyhoeddus.

IPriodas Miss Katie W. Jones,…

Lleol

Teithio heb Oocyn.

News
Cite
Share

Teithio heb Oocyn. DIKWYWYD Capten Bailees, R.N., i 2pa'r costau gan ynadon Conwy ddydd Llun am deithio ar reilffordd y L. & N.W. heb docyn. Arol.ygwr bywydfadau yw'r Capten yn Kresenol ar y glrnu gorllewinol; ac yn ol y tystiolaethau yrnddeng-ys idd) godi tocyn haner diwrnod ol blagii o Fangor i Landudao. Wedi cyrhaedd Cyffordd Llandudno, disgynodd o'r tren a chododd docyn sengl i Landdulas. Sylwodd rhai o'r swyddoglon ar hyn, ac amhetii,ant ef. Pellebrwyd i orsaf Llanddulas ar iddynt ei wylio. Pan yn dy- chwelyd ni chododd doyn yn yr orsaf hono, ac wedi cyrhaedd y Junction aeth i dren Bangor, a phan aed i arch"ilio'r tocynau dangoso'cl y Capten ei dicyn dychweliadol o Lancludno, Aeth dau swyddog ato, gan ei gyhuddo o deithio o Landdulas heb docyn. Dywedodd mai ar frys yr ydoedd yn ngo saf Llan- ddulas. ac iddo annghofio wedi hyny am y tocyn. Cynygiodd dalu y 6ic, ond gwrthodasant eu derbyn. Ceisiodd yn mhob modd setlo'r mater, a chynygiodd 2s 6c iddynt. Cynghorasant ef i weled gorsaf-feistr Bangor. Cynghorodd hwnw ef i ysgrifenu at yr ar- olygwr. Gwnaeth hyny, gan wneud amryw eagusod- ion, ond y canlyniad fu i wys gael ei chodi yn ei er- byn, a chaed ef yn euog o dwyllo'r cwmni yn fwr- iadol. Dymunem roddi yr ychydig Gymry anonest a'r Saeson sy'n trigianu yn Ngogledd Cymru ar eu gwyliadwriaeth, gan fod y cwmni yn eu gwylio; ac nis gwaetli gan y cwmni a droisant y Cymry o'u gwasanaeth am na fedrent Saesneg ddwyn gwr mawr fel Capt 2eddoes oflaen ei well am eu twyllo o 6h. c Yn yr un llys, cyhuddwyd Thomas Francis Hop- kins, Dudley Arms Hotel, Rhyl, o deithio ddwy waith gyda'r tren o Rhyl i Gyffordd Llandudno efo'r un tocyn. a chyda'r bwriad o dwyllo'r cwinni. Dir- wywvd ef i 20s a'r costau. Cyhuddwyd Wm. Owen, Blaenau Ffestiniog, clerc ac is-onichwylivvr mewn melin lechi, o deithio o Deganwy i Landudno heb docyn. Bu raid iddo dalu dirwy o 20s. Y pedwerydd cyhuddiad oedd yn erbyn Saul Freeuan, Iuddew o Fanceinion, a chostiodd ei daith o Fettwsycoed i Gyffordd Llandudno iddo 20s a'r costau. u Mrs-Alltwen Williams (Miss Maggie Jones Wil- liams y pryd hwnw) oedd y gyntaf i ganu y gan biblogaidd o waith y diweddar Eos Brad wen, sef Bugeiles v Wyddfa." oddiar gopi yn llawysgrif yr awdwr. a hynv yn Nghwmyglo tiynyddau lawer yn ol, pryd y perfformid ei gantata Owen Glyndwr." Yr unig foneddiges oedd yn bresenol ar agoriad y Gy iadledd Heddwch yn yr Hague odd y Farwnes Von Suttner, awdures Down with our arms." Cymerodd angladd Eos Bradwen le yn myn- went Llanbeblig, Caernarfon. ddydd Gwener. C-inodd y cor cyn cychwyn ac ar lan y bedd.

--Cyrddau y Dyfodol, &o.

Priodas y Parch S. Roberts,…

Advertising

Family Notices

Advertising