Hide Articles List

5 articles on this Page

--------Nodiadau o Lanberis.¡

Dyffryu CHwyti.

Sarddoniaeth

News
Cite
Share

Sarddoniaeth BUM FARW I FYW. Myfyrdod ar f(trwola,th GLAN ALUN, mewn cyfeiriad at y penillion pruddaidd, 'Rwy'n miLrv/n f,l/w!" a ysgriieMvyd gan y tratvedig, ac a uyhoeddwyd yn y CYMRO diweddaf. GLAN ALUN hoff! terfysglyd iawn Ei ganol oes a'i fyr urydnawn, Nes teimliti 'i buaid brotiad ilawn 0 farw'n f y w. Gan 'stormydd blio, gan nerth y don, Gan lawer picell yn ei fron, Gollyngai yr ochenaid hon- 'Rwy'n farw'n fyw Bu farw—do ac aeth i'r bedd, Ond g«el—mae bywyj yn ei wedd, A chlyw y tain o WI ad yr Hedd— Bl1'm fiArw i fyw Breuddwydio ? na: nid breuddwyd yw Y mae GLAN ALUN eto'n fyw Traidd Jlais fy nghyfaill i fy nghlyw- iiuia farw 1 fyw Dy fyw nid oedd und marw'n wir, Ond troes dy farw'n fywyd pur Nid bywyd ond mewn nefol dir, Drwy far", i fyw. Fel marw wrth borth y bywyd pur, Dy ysbryd llesg lwfrhai yn hir, Ond lledodd Angau'r dorau dur, Cêot farw i fyw. Os marw'n fyw dan lawer loes, Y bywyd oedd uoheigais d'oes, Coronwyd hwn yn An^au'r Grces, Drwy farw i fyw. Oa marw'n fyw, i'th awen lan Yn fad mewn traliod diwaban, Melusach fyth y tioed dy gaa, Drwy farw i fyw. Rhy fawr dy enaid yn ei fryd I ddim ond marw yu y byd .1 fyw, rhy fach oedd hwn i gyd- Rtiaid marw i fyw. Llewyga bcodor hinsawdd giir lVlewn caddug o-,rw anial dir Rhaid brysio yn ol i'w wlad yn wir- Rhaid mudo i fyw. Os oedd dy wynfyd gynt mor wyw, Nes fel yn farw, er yn fyw, Cest wynfyd uwch o nefol ryw, Drwy farw i fyw. Os rhodiaist yma yn dy hna, Deffro'ist ar ddelw Mab y Dyn, Yn ddelw fyw, nid marwol lin, Drwy farw i fyw Yr haul faehluiodd ganol dydd!" Na-cwmwl ddaeth i guddio'i rudd; Ond heddyw hwnt goiidiau prudd, Drwy farw i fyw. Diflanodd boreu teg dy oes, A gobaich cyxiar mebyd ffoes Ond hv^yr brydnawn yn wynfyd droas, Drwy farw i fyw. Os marw'n fyw wrth wel'd y lion A'r galon ysgafn ger dy fron, Cest beddyw hOdn yn don ar don, Drwy farw i fyw. Os coliwyd parch, os nyefcodd serch, Tynerwcii dyn, addfwynder merch, Enillwyd mwy o'r stocmydd erch, Drwy farw i fyw. Os marw'n fyw heb uawdd na hedd, A pherthvnasau yn y bedd, Cest uno a. hwy yr ngwlad y wiedd. Drwy farw i fyw.. Os rnarw';It- "wrtii dremio ar wedd y w Anwyliaid hoff o gylch dy sedd, Cest nefol D..d dy han 11,ewn hedd, Drwy farw i fyw. Os syilu hob obaith ar bob un O'th blant diniwed teg eu llun, Dy obaith llesg ddaeth ato ei hun, Drwy farw i fyw. Tywysa'th Nefol Dad dy blant. Lie ceisiaisfi fyw o bant i bant), Cest dithau'r bedd yn ol dy chwant, A marw i fyw, Er gwgu o'r byd, cyrhaeddaist hedd Cyfododd gwen i ioni th wedd Cest dawel fron ar fin y bedd, A marw i fyw. Å i¡ fyw mae'r "defnydd oeddib gynt, Adseinio'r "croesaw" mae y gwynt; Cest groesaw'r nef ar ben dy hynt," Drwy farw i fyw. Ti gefaist wel'd y stormydd drwy Cryfheist "cyn myn'd na byddit mwy," Mewn gobaith teg am wlad heb glwll, 'Roi marw n wir Y diweddar 1. D. FIRAID,

MAE FFORDD I BEN Y MYNYDD.

Advertising