Hide Articles List

5 articles on this Page

--------Nodiadau o Lanberis.¡

Dyffryu CHwyti.

News
Cite
Share

Dyffryu CHwyti. DINBYCH. An faes Glas Medw y eyaelir y Gymanfa ganol y mis hwn. Y mae'r gwaith coed i w wneud gan Mie T j Roberts, a bydd lie i 2,000 eistedd ac i 4,000 seryll. Nos Fawrth cynaliwyd cyfarfod dirwestol yn Bod- awen. Pasiwyd pleidiais o cidiolchgarweh i 1\11' J Harrison Jones am ei ddoethineb fel ynad yn, ilglyn â dirwect. Yn Eglwys St. Mary ddydd Iau cynaliwyd Cyman fa ganu dan arweiniad y Parch H Lloyd, T rein ant. Pregethwydgan yr Archddeou Wynne Jones a'r Archddeon Evans. Gofid yw"clywed fod talent dyn yn troi yja golled iddo. Flynyddau'n ol daeth Mr T Casson I yma yn oruchwyliwr cangen o Fane Gogledd a l)eheudir Cymru. Yr oedd ei holl fryd ar yr organ. ''JynHun- iodd welliant pwysig a chafodd fraintysfrnf, ond trodd yn golled o filoedd o bunau. Yr oe,c'l yn allu- og fel ehwareuwr hefyd a boirniad cerddoro^ Nos Fawrth rhanwyd tystysgrifau a bathodau i'r rhai llwyddianus yn nglyn a'r Ysgol G^fyddydol yn ystod y gaaaf. Mae Jas Williams, cludydd llytlltyrau oddiyma i'r Bylchau, yn dod i flwydd-dal. Cer-rj^odd bob dydd i'r Bylchau er's 32 uilynedd. Yn ol eu harferiad blynyddol, cyLiaiiodd Eglwyswyr y lie eu Sul blodeu a wyau. Anfon 'agarit troa fii 0 wy. au a blodeu^i feddygdai Manceinion a Birmingham. Yn ol adrodd'ad blynyddol y Bwrcrd Ysgol, yr oedd rhodd y Llywodraeth i ysgol y becbgyln yn 2oip 3s 3c: genethod, i38p 7s babanod, 146p 16s. RIIUTHIN. Ddydd Iau cynaliodd Bedyddwyr y dy-ifryn eu oy- manfa ganu. Canwyd amryw (ionau, a 5wobrwywyd deiliaid yr ysgolion. Yn ystafell y Cynghor nos Fercher, qarllenwyd ad- roddiad yr arholwyr am yr Ysgol Gelfyddydol. LLANEL WY. Ddydd Iau cynaliwyd cymanfa ysgtoi;on y Weslev- aid. Gwobrwywyd y goreuon ar HL.nes 5oseph' a Bywyd Crist,' a R Roberts, BodÚm, am draithawd ar Damel.' LLANRHAIADR. Am fod Bwrdd Ysgol Gyffylliog yn g( )fyn tal am addysg 12 o blant plwyf Llanrhaiadr sy'\n mvnvrhu ysgol Gyffvlhog, cynaliwyd oyfarfod nos Wreiier vn vr Yfgoldy Cenedlaethol. J J TRKMEIBCHION. Ddydd Llun bu einio blynyddol Clwb Brynelwyd yn yr Hen Ysgol, a chv/aieuon ar faes Mr W Oweo. Yr o-<ddynt yn lladd dwy fran ag un ergyd trwy ddathlu dyfodiad Mr Douglus, Caegwyn, i'w oed. CLWYDFAB. --0-

Sarddoniaeth

MAE FFORDD I BEN Y MYNYDD.

Advertising