Hide Articles List

12 articles on this Page

----------Eisteddfod Genedlaethol…

Nswycfdlon Cyrrersig.

Advertising

i I PWLPUOAU CYMREIG, Mehefin,…

-,-,,-Cohlrio Priodas.

PWY SYDD YN FFOL ?

Syr Wm. Harcourt yn Nantyglo.

Colofn Oirwest

News
Cite
Share

Colofn Oirwest Nid oes mo'r deufis er pin gyhoeddwyd llyfr y Mr Rwntree a Sherweil ar "Ddirwest a Diwygiad Cym- deithasol, ae y mae eisoes alwad am ail argraphiad. Y mae arweinwyr yn unllais eu canmoliaeth i alln, Ilafar, a dybenion ei awdwyr, ond amrywiant yn fawr yn eu barn am y cynllun a gynygir fel gwelliant ar y drefn bresenol. Fodd bynag am hyny, arwydd dda ydyw gweled llyfr fel hwn yn cael eroesaw mor hel- aeth Y mae'n ddangoseg fod pwno y ddiod a'i beff- eithiau ar gymdeithas yn cael ei deimlo'n fater o'r pwys mwyaf g-an ddiwyg-wyr a gwleidyddwyr. Fe ddeogvs hefyd fod rhywrai beth bynag, er mor an- fertli a dyrus ydyw'r anhawsderau, yn barod i'w gwynebu a gwneud cais teg i'w symud. Y mae mwy o rinwedd yn hyti nfig mewn beirniadu ymdrechion Inhl eraill neu yssroi'r casbwnc trwy siarad yn ellw" a Olodenog am rywbeth arall. Ar ol ymgyndynu'n hir, y mae Pwyllgor Eistedd- fod agoshaol Caerdydd wedi barnu trwy fwyafrif m ffjrdd i apel y wlad atynt a pheidio cynwys pobl i'r wyl trwy werthu diodydd meddwol yn nghyffin- lau r babell. Fe wnaeth Undeb Ejlwysi Rhyddion v d.ef ei oreu i'w darbwylio i hynyma, felly hefyd y cyrcdeitaasau dirwestol a chyfryngau daionus eraill ond credwn mai'r two a glywsant fod gwyr go gefn- og am atal eu tanysgrifiadau oni alwai'r Pwyllgor en penderfyniad yn ol a birod J gyfnewidiad en meddwl Bydd pawb yu faleh o'r cwrs a gymerwyd, ac fod yr hen ^efydliad wedi ei curbed rhag suddo d achefn i'r geuffos y bu ynddi gyhyd er's talm. Yn en hareithiau yr wythnos ddiweddaf datgano-Jd i\l"i Moriey a Harcourt yn groyw ill dan eu bod ya d,] eu serch yn gynes o hyd at aeho;, dirwest ac at 1) lewisiad Ueol. Arswvdai Mr Morley wrth fedd vi fod buddiant arianol y diody Jd meddwol yn cynyddn mor aruthroi yn y wlad, ac fod Brenin Brag yn yni ffrostio. am bob punt a gyfrenir gan ddirwe-twyi- u dreuliau ethohado], y rhydd ef ganpunt i'r un dyben Y mae'r Alliance i' w longyfarch am weithio mor' ddygn a chwyddo cymainb ar fwyafrif Syr George Pilkington yn etholiad Southport yr wythnos ddi- weddaf. Er pan ei gwnaed yn Chwip, ni chlywyd fawr ddim gan Mr Gladstone fod Dewisiad L'eol yn fwgan mor byll fel ag i ddychryn Rhyddfrydwyr gweiniaid a gobeithio ei fod yn credu bellacti mai pleidwyr pybyr y Dewisiad sydd oreu yn y pen draw i'r blaid Ryddfrydol. Fcdd bynag, mae'r Alliance a'i llygad arno. Y mae'r Odyddion wedi penderfynu diddymu'r hen arfer yn eu plith o dalu ardreth gwlyb," hyny yw cynal eu cyf o-fodydd rheolaidd mewn diottai. Y maent wedi diarddel wyth ijyfrir.fa perthynol i'w Hurdd am iddynt oiuedd cydymffurfio a'r rheoi uch- od. Gresyn na ehaid pob cya.deitbas gyfeillgar i fab- wysiadu yr un rhe >i, neu gwell fyth i'r gweit'iwyr— ond eu bod mor araf yn doi i weied hyny-fyddai cyfuno'r ddwy egwyddor—liwyrymwrthodiad a dar- bodaeth—fel y gwna Meibio i Kechab. Y mae Burgon-i Limited, ffirm o chwegwyr neu grosers enfawr yn Manc-jinion a'r cylch, wedi gwrth- od pob anogaeth iddynt ychwanegu gwirod meddvvo1 at eu masnach. Golygai hyny etw mawr iddynt, ond tybiant yn annheilwng sicrhau hyny ar draul difwyno aelwydydd eu cwsmeriaid. Geilw Mr W G Jonej, Lleyn, Birkenhead, fy sylw at waith 70 o feddygon Finistarre, rhan o Lydaw, yn rhybuddio eu cydwladwyr tiwy ddatganiad cyhoedd- us rhag y dinystr y maeut yn neju atd 6rwy yied diod gadarn. Y mae eu geiiiau gyda'r datganiad cryfaf a gaed erioed ar y mater, ac apeliaut at eu cydwlad- wyr ar dir eu dyogelwch ceuedlaethoi, ieohyd eu cyrph, a'u llwyddiant yn mhob cysylltiad. Mae llawer o bethau da yn nghymernd y Llydawr, ond.un o'i wendidau parod ydyw llymeitiall. -0-

Cohebiaethau,

Dringo Cegin y Cythraul.

Tabwrdd ag iddo hanes.

' Anffawd mewn Angladd,