Hide Articles List

12 articles on this Page

----------Eisteddfod Genedlaethol…

Nswycfdlon Cyrrersig.

Advertising

i I PWLPUOAU CYMREIG, Mehefin,…

-,-,,-Cohlrio Priodas.

PWY SYDD YN FFOL ?

News
Cite
Share

PWY SYDD YN FFOL ? Mae llawer o ddyniou yn ein gw]ad a gyfrifir gan eu cyd-ddvnion a'u cydnahod yn bobl ffol, oherwydd eu gwastraf a'u diofalwch am gysur eu teuluoedd. Ystyrir eraill yn ff J ch ac yn mhlith y rhai ffolaf yn v byd, 09 ar wae haf rhybuddion a chynghorion cyf- eill'ion y parhant i niweidio eu hiechyd. adinystrioeu cysuroa. a pheryglu eu bywvdau trwy loddesta, neu an^hymedroldeb o unrhyw fath. Gellir rhestru yn yr un dosbarth y rhai sydd yn parhau i esgeuluso eu hiechyd trwy wrthod defnyddio moddion priodol i'w gadw a'i adfer pan mewn perygl o'i golli Mae llawer o besonau a gyfr fir yn bobl gall yn gwneud hyn. Maent yn wir wrthrychau o dostun yn ogvstal a cherydd. Nid yw ditfyg archwaeth at fwyd "anbreuliad, iselder yspryd, anhwvlderau yr afn a'r coluddion, culliant cwsg, &c, ond arwyddion o ddyn- esiad afiechvd pervglus. Ffohneb mawr yw eu diys- tyrua'u hesgeulu«o, ac mae natur yrusior o ddwyn cosb am hyny. Os gwneir defnydd pdlOn a phriod- olo Bitters Gwilvm Evans, bydd yn sicr o ..tal y trychineb o afiechvd parhaol, a rhydd hefyd we lhad llwyr i anhwyldeiau fel diffyg treuliad, gwied afiach, gwandid gieuoi. ac anhwylderau yr afn. Meddyglyn llysieuol yw Bitters Gwilym Evans. Mae wedi bod gerb on y eyhoedd a-n chwarter canrif, ac mae ei b )h'ogrwydd vn cynyddn yn barhaus. Cynwysx rinweddau adgryfhaol y prif lysiau meddyg- inia- thol sydd yn a^nabyddus. Gocheler poo efelych- iad o hono. Gwcthir mewn poteli 2s ila a 4s 6e yr un, gan bob fferyllydd, neu trwy y post am y prisiau hyn yn uniongvrcbol oddiwrth y p .rcheuogion Quinine Bitters Manufacturing Co., Limited, Llanelly, South Wales. Y raa-i Cyrghor Tref Caernarfon yn evi yn-) fod eiaitn rh gor o heddweis yn y dref hono.

Syr Wm. Harcourt yn Nantyglo.

Colofn Oirwest

Cohebiaethau,

Dringo Cegin y Cythraul.

Tabwrdd ag iddo hanes.

' Anffawd mewn Angladd,