Hide Articles List

12 articles on this Page

----------Eisteddfod Genedlaethol…

Nswycfdlon Cyrrersig.

Advertising

i I PWLPUOAU CYMREIG, Mehefin,…

-,-,,-Cohlrio Priodas.

News
Cite
Share

Cohlrio Priodas. CYMEUODD digwyddiad pur od le yn Mai pas, sir Gaer. ddydd Mercher diweddaf. Yr oedd priodas Miss Amy Eliza Huxley a'r Parch J. Ogmore Mor- gans, gweinidog yr Annibynwyr, i gymeryd lie yn y capel am 12-30 o'r gloch, ac ymgynullodd llon'd y capel o gyfeillion ac ewyllvswyr da y par ieuanc. Ar yr adeg benodedig gwnaeth y cofrestrydd ei yra- ddangosiad, a galwodd ar y priodfab i'r festri. Yno y buont am lawn deng munyd nes oedd y briodferch a'r gynulleidfa wedi myned yn bur anesmwyth, ac vu disgwyl yn bryderus am esboniad ar yr oediad. O'r diwedd daeth y Parch John Morgan, Caer, i mewn, a hysbysodd y byddai raid gohirio y briodas oherwydd esgeulusdra y ]>riodfab i roddi y rhybudd gofynol i'r cofrestrydd. Ilawddach dychymygu na desgrifio effaith yr hysbysiad arnynt oil. Cymro ydyw Mr Morgans, ac hyd yn ddiweddar gwein Idogaethai yn Johnstown, ger Rhosllauerch- rugog. --o- Gwella mae'r fasnach lo yn y Deheudir, a'r wyth- nos hon penderfynwyd codi ychydig yn y cyflogau. Mae holl fasnachdai myglys Caerdydd i gael eu cau ar y Sul o hyn allan. Y Parch John Owen, Wydclgr, g, yw ysgrifenydd presenol Coleg y Bala

PWY SYDD YN FFOL ?

Syr Wm. Harcourt yn Nantyglo.

Colofn Oirwest

Cohebiaethau,

Dringo Cegin y Cythraul.

Tabwrdd ag iddo hanes.

' Anffawd mewn Angladd,