Hide Articles List

12 articles on this Page

----------Eisteddfod Genedlaethol…

Nswycfdlon Cyrrersig.

News
Cite
Share

Nswycfdlon Cyrrersig. Y mae Rhaith Gwledig Bethesda wedi peuu fod 11 treth y rhanbarth yn 3s y bunt. Gwrthododd Bwrdd y Llywodraeth Leol gais Cvnghor Sir Ddinbycii i gael eithrio troliau a wag- em rhag gorfocl cario goleuni wedi by nos. Ddydd Iau, yn Fflint, cyhuddid Francis Brown, 17 Oed, o ymosod ar Margaret Jane Jones, geneth 12 oed ond oherwydd pall yn y dystiolaeth rhyddha- wyd ef. Cynaliwyd jCymanfa Ganu Methodistiaid rhan uchaf Maldwyn yn Llanidloes ddydd Gwener. Yr arweinydd ydoedd Mr John Thomas, Llanwrtyd, ac amlygodd ei foddhad mawr yn y cann. Dydd Gwener, penderfynodd Cymry y Trallwng ffurfio pwyllgor ileol yn nglyn a chronfa goffa MrT E Elliô. Arweinydd y symudiad yno yw y ficer, Parch J Grimaldi Davies. Bu agos i un o wib-gychod y Royal Welsh Yacht Club, Caernarfon, gael ei andwyo yr wythnos ddi- weddaf trwy daro yn erbyu un o greigiau Culfor y Fenai. Mae Mrs Frost, Minydon, Colwyn Bay, wedi cynyg bywoliaeth Eglwys Crist, Brynymaen, Col- wyn Bay, i'r Parch J Meredith Hughes, curad Col- wyn, ac yntau wedi ei derbyn. Aeth pleserfad o'r enw "Charmer," perthynol i Mr Seeker yn erbyn craig, gerllaw Pout Menaidydd Gwener, a niweidiwyd hi fel y bu raid ei chymeryd i gei Caerna-fon. 5 Mae Esgob Llanelwy wedi penodi y Parch Wm Joseph Williams yn rheithor Llanvchan, sir Ddin- bycn; y Parch Wm Christopher yn rheithor Llan- wyddefan". Maldwyn, a'r Parch Owen Davies yn gurad yn Mostyn. Yr oedd ein cydwladwr y Parch H. Price Hughes yn bresenol yn yr ymgomwest frenhinol ddydd Llun cyn y diweddaf. Llywydd cyntaf y Gynadledd Wesleyaidd a wahoddwyd i'r miri blynyddol hwn ydoedd y Parch Richard Roberts. Ddydd Mercher, yn Wyddgrug, gwerthwyd fferm Penypare, yn cynwys 38 acr, i Mr S. Thomas, Itfiostyilenam 600p. Mri Ltoyd a Roberts, cyf- leithwyr, Rhuthin, a weithredai dros y perchenog- ion. Yn llys ynadon Oldham ddydd Sadwrn, dirwywyd Cwmni Ffordd Haiarn y Cambrian i 5p a'r cosfcau am greulondeb at nifer o loi yresid o Ellesmere i'r dref hono. Ev nid gan y Gymdeithas er Atal Creulondeb at Anifeiliaid. Dewiswyd Miss Caroline Pearse Tremain, B.A., allan 0 25 0 ym.geiswyr YJ1 Mistress of Method, ac Assistant Lecturer in Education,, yn Aberystwyth. Addysgwyd Miss Tremain yn Nghaegrawnt o dan Miss E P Hughes. Y mae Bwrdd Llywodraeth Leol wedi danfon at Raith Gwledig Gwyrfai i ddweyd y gvyneirymchwil- iad ganddo i gwyn* Rhaith Tief Caernarfon fod JiheTt iiau Gwyrfai a Glasiyn yn esgeuluso gvyneud dreiniau tuag at gadw'n bur gyflenwad dwfr Caer- narfon. Dydd Gwener, bu Esgob Henffordd yn anerch mvfvrwvr Aberystwyth, a chafodd dderbyniad brwd- frvctig. Hongyfarchai y Cymry am eu brwdfrydedd dros addysg ac ar safie bresenol y Brifysgol a'r Coleg- au Cenedlaethol. Talodd deyrnged uchel i goffad- wriaeth Mr T E Ellis, a chredai y byddai ei esiampl a'i waith yn werthfawr yn ngolwg ei gydvyladwyr. Aurhegwyd Coleg Aberystwyth a clierf-ddelwo'1' diweddar Arglwydd Aberdare, gan Mr Herbert Hampton, cerfiwr, Llundain. Gwnaed y cyflwyn- iad ffurfiol dydd Gwener diweddaf, yn nghanol Ilu o edrychwyr," a diolchwyd yn gynes i Mr Hampton am ei garedigrwydd. Gosodwyd hi i fyny yn mhetryal y Coleg. Mawr yr helynt sydd hefo ewyllysau. Y mae'r annghvdfod ynnghylch 500p a ddyfarnwyd gan y Barnwr Darling yn Mrawdlys ddiweddaf Caernar- fon wedi ei ddwyn eto at farn Lly3 } r Apel yn Llundain Mr Montgomery ddadleuai o du'r apel- vdd, a Mr Bryn Roberts, A.S,, a Mr W. C. Davies tros'yr amddiffynwyr. Oedodd y llys ei ddyfarniad. Yn fuf1,u priodir Mr J. Davies-Williams, clerc trefol Southport, ag unig ferch Mr Joseph Leese, chwaer Svr F. Leese, A.S. Brodor o Gaerfyrddin vw Mr Williams, a bu'n is-glerc trefol Caerdydd cyn ei apwyntiad i Southport. Bu hefyd am dym- lioryn swy'ddfa Mr Parry Jones, clerc trefol Din- by ch. sfDvdd Gwener bu farw Mr R Lloyd, dilledydd, I Albert House, Treffynon, yn 5G mhvydd oed. Er dechreu ei fasnach ar radd fechan, llwyddodd yn fawr, nes dyfod yn un o'r prif fachnaswyr, ac yn ddefnvddiol mewn llawer cylch. Prynodd fferm yn Ysceitiog. ac adeiladodd drigfod hardd yno dan yr eil% I'la- COC',I, aC YDO y bu farw. Gedy weddw, pedwar mab a dwy ferch. Creda Bwrdd Ysgol Casnewydd nad yw dysgu yr iaith Gvmraeg o un fantais yn y byd i r plaut. Os am chlysgn rhvw iaith heblaw y Saesneg, y dylas- ent ddvsgn un o'r ieithoedd masnachol iddynt. Gwnaed cais gan rai o'r aelodau i gael barn y rhieni ar y mater vr un modd ag y gwnaed yn Nghaerdydd gyda chanlyniad mor ragorol, ond ni fynai y mwy- afrif mo hyny. Dferbyniodd Mr Frederick Temple, yr hwn oedd Tn gofalu am wartheg Mr J. R. Burton, Minera Hall. Gwrecsam. y newydd o Ddeheudir Affrica fod e' fam wedi marw a gadael iddo y swm o 600,000p. Anfonwyd mop i dalu ei dreuliau i fyned allan yno, a chychvyrnodd yntau i'w daith ddydd Ian diwedd- ,,f. Ymddengys i Temple ddianc oddicartref bym- then<r mlynedd yn ol, a threulio bywyd crwydrol. JJu am dymhor yn ystablwr yn ngwestty'r Feathers, Crwrecsam.

Advertising

i I PWLPUOAU CYMREIG, Mehefin,…

-,-,,-Cohlrio Priodas.

PWY SYDD YN FFOL ?

Syr Wm. Harcourt yn Nantyglo.

Colofn Oirwest

Cohebiaethau,

Dringo Cegin y Cythraul.

Tabwrdd ag iddo hanes.

' Anffawd mewn Angladd,