Hide Articles List

17 articles on this Page

R. J. Derfel.

llanbedrog.

Glyn y Weddw.

Oyn doeth a Chymwynaswr.

Afbnyddu'r Marw.I

Gyffredinolj

CohebiaethauI

! Sefyll Allan yn Chwarel…

jDail Te (Hell a Newydd).

News
Cite
Share

Dail Te (Hell a Newydd). I GoG-oneddus ydyw desgrifiad un bardd o ganiad y Gwcw y dyddiau hyn. Yn nghiniaw un o sasiynau sir Fon, a gynelid yn Nghaergybi, yr oedd pawb yn bwyta a'i het am ei ben, am nad oedd darpariaeth arall ar eu cyfer. Cod- odd un o flaenoriaid yr eglwys a dywedodd braidd yn geryddol mai anweddus iawn ydoedd gweled gweini- dogion Efengyl a swyddogion eglwysi? yn bwyta a'u hetiau am en penau a chan droi at Griffith Jones, Tregarth, dywedai, Doweh, Griffith Jones, vhowch esiampl dda i'ch brodyr crefyddol tynweh eich het." Mi wnaf yn union," ebe Griffith Jones, ond i ti ddangos rhyw beg arall i mi ei rhoi arno." Cyhuddwyd dyn du o ladrata cywion ieir. Gwadai yntau yn bendant. Galwyd dyn du arall yn y llys i roi caritor da i'r lleidr, a dyma ddywedodd, Taswn i'n gyw iar. ac yn gwel'd y nigar yma'n gwybeta o gwmpas, mi faswn yn clwydo ar frigyn ucha'r goed- en." Dyddiau golchi defaid ydyw rhai'n, ac ebe Ceiriog, Wrth^jlehi defaid, nid di les Fyddai scrw'o gj dda i groen sydd nes." Mae dynion, ebe Zabulon Dafydd, yn ddigon tebyg 1 datws pine eis Llanufydd, "Rhai da, rhai drwg, a rhai symol." Nimkod TŒfOS. (I barhau).

[No title]

Helynt yn Nghynghor Trefol…

Damwain yn Nghonwy.

Damwain i Alltwen.

Cais i ddymchwelyd tren,

Ymneillduad AS. Cymreig.-

Marchnadoedd.

CWRS Y BYD.