Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

R. J. Derfel.

llanbedrog.

News
Cite
Share

llanbedrog. YR oedd pob man yn nodedig o hardd ar y laf o Fehefin, ac felly Llanbedrog. Uao faesdrefi Pwllheli ydyw Llanbedrog, yn gorwedd bedair milldir i'r gorllewin o'r dref henafol hono, a cherbydau yn rhedeg ar dramffordd o'r naill fan i'r llall bob rhyw hauer awr. Y mae cangben o'r mor, a Cnantref y Gwaelol tan ran ohono, ar yr ocbr cbwith i ni, a Oaasteli Harlech a Dyffryn Arduawy i'w canfod tudraw lddo. Mor glir ydyw'r awyr, mor dawel y weilgi- Llyfn iawn ydyw heddyw, heb Arw don ar hyd ei wyneb. -mor las y meusydd, tnor beraidd eu hanadl, mor swynol can yr adar yn y twyni o bob tu i'r dramwyfa. Mae hyd yn nod y csffyl sydd o'n blaen a llonder yn ei lygad heddyw, yn lledu ei ifroeaau i dderbyn yr awyr iach, ac yn pincio ei giustiau i wrando peroriaeth natur. Mewn llai na haner awr (taith rby fer o lawer) dyma hi ar ben, a ninau wedi ein symud megys gan lathen swynwr o'r dref fechan brysur, gul a charegog ei heolydd, i un o lanerchau hyfryt af natur. Nis gallwn fyned ar ein hunion yn mhellach heb fyn'd trwy fol mynydd praff uchel sydd yn gwthio ei drwyn anferth i'r mor gyf- erbyn ag Ynysoedd Tudwal, ac yn gwneud bau cysgodol i longau ar ddrycin. Mewn llanerch goediog yn nghysgod y mynydd hwn, a'i wyneb tua haul canol dydd, y saif Llan Bedrog, eg- Iwys gymharol newydd wedi ei hadeiladu ar sylfeini arall neu eraill fu yno o'i blaen er y seitbfed ganrif, pan sefydlwyd y gyntaf, medd- ir, gan Bedrog Sant, milb Clement Dywysog o Gernyw.

Glyn y Weddw.

Oyn doeth a Chymwynaswr.

Afbnyddu'r Marw.I

Gyffredinolj

CohebiaethauI

! Sefyll Allan yn Chwarel…

jDail Te (Hell a Newydd).

[No title]

Helynt yn Nghynghor Trefol…

Damwain yn Nghonwy.

Damwain i Alltwen.

Cais i ddymchwelyd tren,

Ymneillduad AS. Cymreig.-

Marchnadoedd.

CWRS Y BYD.