Hide Articles List

11 articles on this Page

Llythyr Lerpwl,I

Ar Finion y Ddyfrdwy.

BETH YW CYNILDEB?

Eisteddfod Cenedlaethol Caardydd.

Y PWYLLGOR A GWERTHIANT DIODYDDI…

Nodion o Faeior.

0 ! EN NBBO.

[No title]

---0---V MOR-GWI3GOEDD Y MOR.

Advertising

DILYN Y MEISTR.

News
Cite
Share

rhywbeth am y dylanwadau ysprydol a feddianodd y rhai oedd yn bresenol yn nghyfarfod Dr Bruce y boreu hwnw. Mae hefyd yn sicr Da phrofodd Fel- icia y fath ddylanwad o'r blaen, ac na feddyliasaiam ei ranu a'i inham onibai am y weddi y noson flaen- orol. Mae ffaith arall am Felicia y pryd hwn yn adnabyddus. Pan fu iddi o'r diwedd uno a'i thad a Ros wrth y ciniaw, ymddangosai yn analluog i ddjyeyd fawr wrthynt am y cyfarfod. Yr oedd yn anmhaiod i siarad am dano, fel un yn petruso i geisio desgritio machludiad haul i un na soniai am ddim byd ond y "tywydd." Pan dynai y Sabboth yn nliy Mr Sterling tua'i derfyn, a phan dywynai y gol- euadau cynhes, tyner, trwy y ffeuestri mawrion, yr oedd Felicia yn nghongl ei hystafell, lie yr oedd y goleu yn llwydaidd, yn penlinio a phan gododd hi ac y troes ei gwyneb i'r goleuni, yr oedd yn wyneb dynes oedd wedi penderfynuiddi ei hun ganlyniadau mwyaf bywyd ar y ddaear. Yr un hwyrddydd, ar ol y gwasanaeth hwyrol, siar- adai y Parch Calvin Bruce, D.D., o Eglwys Naza- reth, am ddigwyddiadru y djdd drosodd gyda'i wraig. Yr oeddynt o uu meddwl ac un galon ar y mater, a gwynebent eu dyfodol newydd gyda holl ffydd a gwroldeb disgyblion newydd. Ni fuout yn siarad yn hir cyn i'r gloch ganu, ac fel vr elai Dr Bruce tua'r drws, dywedodd wrth ei agor: "Aiychwisydd yna, Edward? Dowch yn miaen." Daeth ffurf tarawgar i fewn. Yr oedd yr Esgob o daldra aunghyffredin, a chanddo ysgwyddau llyaain, ond mor gymesur drwyddo fel nad ymddangosai yn gymaint ag ydoedd. Yr argraph a roddai yr Esgob ar bawb ydoedd—yn gyntaf-, ei fod yn iach yn ail, ei fod yn serchog. vaeth i mewn I'll parlwr achyfarchodd Mrs Bruce, yr lion, yn mhen ychydig funydau, a alwyd allan, a gadawodd y ddau ddyn gyda'u gilydd. Eisteddai yr Esgob mewn cadair ddofn, esmwyth, o flaeri y tan. Yr oedd digou o leithder yn nechreu y gwanwyn i tVneud tiln yn hyfryd. "Calvin, yr ydych wedi cymeryd cam pwysig iawn heddyw," ebai ef o'r diwedd, gan godi ei lygaid duon, mawrion, i wyneb ei hen gyfaill a'i gyd- fyfyriwr gynt. "Clywais am liyny y prydnawn. Nis gallwn ymatal heb ddod i'ch gweled yn ei gylch heno." "Da genyf i chwi ddod." Eisteddai Dr Bruce yn agos i'r Esgob, a gosodai ei law ar ei ysgwydd. Yi ydych yn deall beth mae'n olygu, Edward? Credaf fy mod. Ydwyf yn sicr." Llefarai yr Esgob yn araf ac ystyriol. Eisteddai gyda'i ddwylaw yn eu gilydd; a thros ei wyneb, oedd wedi ei nodi gan linellau o ymgysegriad a gwasanaeth a chariad at ddynion, cerddodd cysgod, ac nid cysgod oddi- wrth y tan. Cododd ei lygaid drachefn at ei gyfaill. Calvin, yr ydym bob amser wedi deallein gilydd. Bvth er pan mae eiii llwybrau wedi eiu harwain i gyfeiriadau gwahanol mewn bywyd eglwysig, cerdd- asom yu nghyd mewn cymuLdeb Cristionogol." "Mae yn wir," ebai Dr Bruce, gyda theimlad nas gwnaeth ua ymdrech i geisio ei guddio na'i ddaros- twng. Diolch i Dduw am hyny. Yr wyf yn gwerthfawiogi eich cyfeillacll yn fwy nag eiddo un- dvn byw. Gwti bob amser beth y mae yn ei olygu, er iddo fod bob amser yn fwy na'rn haeddiant i Edrychodd yr Esgob yn serclmg ar ei gyfaill. Ond arosai y cysgod eto ar ei wyneb. Wedi peth saib, llefarodd "dracbe'n. "Mae y syniai newydd yma am Ddilyn y Meistr yu gOiygvi cyfyugbwynt pwysig i chwi yn eich gwaith. Os cedwch yr ymrvvymiad hwn i wneud pobpeth fel y g .vnaethai yr lesu-feI y gwn y gwnewch-nid ots eisiau prophwyd i ragddweyd cyf- newidiadau pwysig yu eich gweinidogaeth." Syllai yr Esgob yn awyddus ar Dr Bruce, ac yna aeth yn iiulaeu "Mewn gwirionedd, w:i i ddim beth a ddaw oddiwtth yr ymrwymiad yma yn Rhydwilim, os cedwir ef allau ac allan, ond chwyldroad Cristionog- oldrwy yr hon eglwysi lie y derbynir ef." Ym- bwyllodd am ychydig, fel pe n disgwyl i'w gyfaill ddweyd rhywbeth neu ofyn rhyw gwestiwn. Ond ni wyddai Bruce am y tan a losgai yn nghalon yr Esgob dros yr un pwnc yn union ag y bu Baxter ac yntau ei hun uwch ei ben Yn awr, yn fy eglwys i, er engraipht," ychwaneg- egai yr Esgob, "byddai yn iater lied ddyrys, mae arnaf ofn, i gael llawer o bobl fyddent yn foddlon i gymeryd yr ymrwymiad yna a'i fyw. Mae mertli- yrdod yn gelf golledig gyda ni yn awr. Cara ein Cristionogaeth ni esmwythyd, ac ystyria yn rhy dda i gymeryd i fyn u ddim byd mor drwm a garw a chroes..Ac eto, beth mae Dilyn y Meistr yn ei feddwl? Beth yw canlyn ei 61 ef ? Yrr oedd yr Esgob yn awr yn ymson, ac mae yn amheus a oedd efe yn ymwybodol o bresenoldeb ei gyfaill. Fflachiodd drwy feddwl Dr Bruce am y tro cyntaf amheuaeth o'r gwirionedd. Beth pe buasai yr Esgob yn taflu pwysau ei ddylanwad mawr ar du symudiad Rhydwilim ? Yr oedd ganddo gan- lynwyr o blith y rhai mwyaf pendefigaidd, cyfoethog a ffasiwnol o bobl, nid yn unig yn Chicago, eithr hefyd mewn amryw ddinasoedd mawrion. Beth pe byddai i'r Esgob ymuno a r symudiad newydd hwn ? Yr oedd y meddwl ar gael ei ddilyn gan air. Estynasai Dr Bruce ei law allan, a chyda rhyddid cyfeillgarwch maith, gosodasai hi ar ysgwydd yr Esgob. ac yr oedd ar ofyn iddo gwestiwn pwysig iawn, pryd y synwyd y ddau gan swn caniad y gloch. Aethai Mrs Bruce i'r drws, a safai yn y neuadd yn siarad a rfcywuu. Yr oedd yno siarad cyffrous, "ac yna, fel y codai yr Esgob ac yr elai Dr Bruce tua'r lien a grogai o flaen y fynedfa i'r parlwr, gwthiodd Mrs Bruce y lien o'r neilldu. Yr oedd ei gwyneb yu welw, a chrynai. "0, Calvin 1 Y fath newyddion dyclirynllyd 1 Mr Sterling 0, nis gallaf ei ddweyd Y fath ergyd i'r ddwy eaeth Beth sNIdd? Aeth Dr Bruce gyda'r Esgob yn mlaen at y cenad, gwas Mr Sterling. Yr oedd y dyn heb ei het, ac wedi rhedeg drosodd gyda'r newydd, oblegyd yr oedd y Doctor yn byvvyn nesi'r teulu na neb o'u cyfeillion." Saethodd Mr Sterling ei hun, syr, ychydig fun- ydau yn ol. Mrs Sterling Af drosodd ar unwaith. Edward," ebai Dr Bruce, gan droi at ei gyfaill, ddeuwch chwi gyda mi? Mae teulu Sterling yn lien gyfeillion i chwi." Yr oedd yr Esgob yn bur welw, ond yn dawel fel arfer. Edrychodd yn ngvvyneb ei gyfaill, ac atebodd: Deuaf Calvin. Deuaf gyda chwi, nid yn unig 1 r ty hwn o farwolaeth, ond drwygymliorth Duw ar hyd y ffordd at bechod a thrueni dynolrvw." Ac hyd yn nod ar yr eiliad hono o ddychrvn an- iiis, lusgwyliadwy, deallodd Calvin Bruce beth addawsai yr Esgob wneud. -0- Dvwedir m'ai sir Aberteifi ydyw y waelaf am anfon 7 plant i'r ysgol, ac er rawyn gvyeHahyn obethbwr- ia ,a ysgolfeistri Cwm Aeron gael cvnadledd yn fuan 1y dangoiir y pwysigrwydd o orfodi i'r plant gael haufoTi i'r ysgol yn rlieolaidd.