Hide Articles List

11 articles on this Page

Llythyr Lerpwl,I

Ar Finion y Ddyfrdwy.

BETH YW CYNILDEB?

Eisteddfod Cenedlaethol Caardydd.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Eisteddfod Cenedlaethol Caardydd. Y RHAGOLYGON. Y MAE y pwyllgor yn cael pob cefnogaeth a chym- horth a sirioldeb gan bawb yn ddiwahaniaeth—Cor- phoraeth y dref, y bendefigaeth, y dosbarth arianog, a'n dynion poblogaidd. Y mae'r rhoddion gwir- foddol yn cyrhaedd y swm o l,7o3p—y swm mwy- af, ni gredwn, a gafwyd at unrhyw Eisteddfod erioed o'r blaen y rhai diweddaf i gyfranu yn haelionus ydynt Arglwydd Windsor, 200p; Cwmni Glofa yr Ocean, lOOp y Brodvr Cory, lOOp ac fel y gwyddys y mae Ardalydd" Bute ac Arglwydd Tredegar wedi cyfrauu cyifelyb symiau. Y mae y boneddwyr canlynol wedi cydsynio i lywyddu'r amrywiol gyfarfodydd-Arglwydd Windsor, Ar- glwydd Castletown, Mri J 1\1 Maclean, A.S., Alfred Thomas, A.S., Owen M Edwards, A.S., Dr Isambard Owen, y Prifathraw Yiriamu Jones, a'r Henadur David Jones. Disgwylir yn bryderus y bydd dau foneddwr. arall—y Barnwr Vaughan Wil- liams a Mr Choate, y Ll_ysgenhad wr Americanaidd —yn derbyn y gwahoddiad ydys wedi anfon iddynr, ac y ceir eu gweled yn cydgadw gwyl a'r hen genedl yn Nghaerdydd y mis nesaf. Wele nifer y cynyrchion a ddaethant i law yr ysgrif- enyddion yn nglyn a gwahanol gyatadleuon yr Eis- teddfod uchod Burcldordaeth. Awdl y Gadair, Gladstone.-Gleisiad Glynllifoi), Selwyn, Seiriol, Hallam, Lief Gwareiddiad, Crom- well.-6. Pryddest y Goron 'Y Dyddanydd Arall.Pseu- daioi, Durante Vita, Aleph, Myfyrian, Polycarp, ¡ Emwnt Owea, Un o'r Deiliaid, At y Gair, Galahad, Cd,]on -10. CywydJ, 'Y Porthladd.10. Can Ddesgrifiadol, 'Y Glo wr.'—12. Englyn, Mam.'—114. Duchangerdd.—22. lVIarwuad. -4. Marwoad Sniti ig, Deon V allghan.' -5. Myfyrdraub, Panl yn H.hufain.7. Cidwun o Englynion, Dan Isaac lJaviea.5. Drama Gymraeg, Ivor Bach.'—3. Casgliad o Gaueujn yr Yoham Sir Forganwg.—5. Libretto i Gantata.—3. Ithi/clcliae'h. Prif Dra'thawd.-G. Gweithiau Annghyhoe Idedig.—2. Traithawd Hanesyddul.—8. Tra>th;iwd Saesneg, Brythons of Strathclyde.l. Traithawd, 'Llyf ryddiaetti Cerddoriaeth Gymreig. 3 Llawlyfr, 'Gwrontaet::J yn Nglofeydd y De.'—3. C=isgliad o Briod dduliiau y Gymraeg.—1. Haues y Diwygiadau Cretyddol yn Nghymru.—2 Traithawd, Cyfnewidiadau y 50 mlynedd diwedl- af yn rhanau gwled'g Oyairu.' &c.-8. Liawlyfr Cymraeg ar Fomeg Gristionogol, &e.—5. Addysg Grefftol.—6. Historical Primer of Siluria.— 2. Casgliad o Gaueuon Cymreig.—8. History of Education in Wales.—3. Cofiant y diweddar Nathaniel Thomas.-l. Ffugchwedl Seisnig—16. Cyfie thu Alegoriau Christmas Evan'—15. Y Nos' (Islwyn).l-l Cyfieiihu 'Selection from Henry Vaughan., -3. 'Greatness' (Emeroon).—12. Co rau. Y Brif Gy.-tadleuaeth Gorawl.-5. Ail Gvstadleuaettl Gorawl.—8. C jrau Meibiou -8. CystadlHuaeoh GAiiigol.-5. Corati Me.ched. —10. I Corau Plant -20.

Y PWYLLGOR A GWERTHIANT DIODYDDI…

Nodion o Faeior.

0 ! EN NBBO.

[No title]

---0---V MOR-GWI3GOEDD Y MOR.

Advertising

DILYN Y MEISTR.