Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Llythyr Lerpwl,I

Ar Finion y Ddyfrdwy.

BETH YW CYNILDEB?

News
Cite
Share

BETH YW CYNILDEB? Mae sran lawer o bobl syniadau cyfeiliornus am yr hyn yw gwir gynildeb, Credt rhai mai ymwadu a'u hunain yn mhob dim ydyw, ac o ganlyniad ymgadw- ant yn ami ihag yr hyn a wnelai wir les iddynt. Cam- symad mawr yw hyn. Nid yw y fath ymddygiad, ond rhith o gynildeb, ac mewn gwirionedd mae yn "ml yn ach. s o esgeulusdra sydd yn profi yn niweidiol, a cholledas. Gwir gynildeb ydyw gwneud y defnydd goreu o bob peth yn ein meddiant. Mae y gost o fyned i Ian y mor, n,u i'r ffynhonau, yn enwedig i'r dosbarth gweithiol, gymaint fel y mae yn ddyJedwydd arbenig arnynt. ac yn neillduol ar y rhai vydd yn glaf i geisio cael y lies mWYílf sydd yn ddichonadwy. Mae profiad llv oed dyn ein gwiad yn tys'io fod cym eryd cwrs o Quinine Bitters Gwilym Evans, yn Yhtod eu hymweliad a glan y mor, neu pa le bynag yr ant i dreulib eu gwyliau, wedi profi yn llesol iawn iddviit ac wedi dyblu y budd a dderbynient oddiwrth newid awyr, pe heb gymeryd cwrs o'r meddyalyn rhagorol hwn. Mae Qainine Bitters Gwilym Evans yn gyd- gasgliad gcdidog o'r hyn sydd feddyginiaathol ac ad- g yfhaol yn holl brif lysiau y byd llysieuol. Mae pawb sydd wedi rhoddi prawf arno yn cydnabod ei rinweddau a'i effeithiolrwydd, ac mae llawer wedi ceisio ei efelychu, ond yn ofer. Nid yw y goreu o'r efelychiadal1 hyn yn cynwys ond cyfran fechan o'r rhinweddau geir yn Bitters Gwilym Evans. Gwerthir I y Quinine Bitten hyn gan fferyllwyr yn mhob man, I mewn poteli 28 9c a 4, Cc yr un, a gellir ei gael trwy y post am y prisiau hyn yn uniongyrchol oddiwrth y perchenogion .-—Quinine Bitters Manufacturing Co Limited, Llanelly, South Wales. j

Eisteddfod Cenedlaethol Caardydd.

Y PWYLLGOR A GWERTHIANT DIODYDDI…

Nodion o Faeior.

0 ! EN NBBO.

[No title]

---0---V MOR-GWI3GOEDD Y MOR.

Advertising

DILYN Y MEISTR.