Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

ISynod Wesleyaidd Gogledd…

News
Cite
Share

Synod Wesleyaidd Gogledd Gymru CYNALiAyrx.) yr uchel-wyl hon yn Nolgellau, gan ddechren ddydd Llun, y Parch Hugh Jones, Birken- head, Cadeirydd y Dalaeth, ynllywyddu.—Croesaw- wyd y Parchn Rice Owen, Treorci, a Thomas Man- uel, Penygraig, cynrychiolwyr Talaeth y De.—Ail- etholwyd y Parch Edward Humphreys, Lerpwl, yn ysgrifenydd, a'r Parch P Jones Roberts, Caer, yn gynorthwywr iddo.—Coffhawyd am y Parch Hugh Owen, Llanfairfechan, fu farw y fhyyddyn ddiwedd- af.—Caniatawyd i'r Parch S Parry Jones fod yn uwchrif, ac i'r Parch John Pierce, Cefnmawr, ail- ddechreu ei waith bugeiliol.—-Uarllenwyd yr ystad- egau yn dangos cynydd yn rhif yr aelodau mewn 2(> cylchdaith, a lleihad mewn chwecli, tra na bu cyf- newidiad mewn tair cylchdaith. Cyfanrif yr aelodaw yn y dalaeth (heb gyfrif y cylchdeithiau Seisnig) oedd 20,976, cynydd o 320.—Cafwyd adroddiadau calonogol gan yr arolygwyr am sefyllfa ysbrydol y cylchdeithiau, a'r moddion arferir i gyfarfod angen- ion y plant a'r bobl ieuainc.—Cyflwynodd y Parch P Jones Roberts adroddiad arliolwyr y gweinidogion ar brawf. Ar y cyfan, ystyrid y canlyniad vn fodd- haol. Pasioddy rhai canlynol gydag anrhydedd :— Parchn D M Jones (Llandduias), A W Davies (Llanfairfechan), R J Williams (Colwyn Bay), F E Jones (Leigh), R T Davies (Aberdyti), WL Davies (Penisa'rwaen), T G Roberts (Lerpwl), Rhys Jones (Eglwysbach), William Owen (Meifod), a Charles Jones (Rhiwlas). Cyme-tadwj-wyd y Parch D Meurig Jones (Llanddulas) i gael e ordeinio yn y Gynad- ledd nesaf, sydd i'w chynal yn Machynlleth fis Meliefin. o

Cyrddau y Oyfodol. &o.

Lleol

CYHOEDDI EISTKDDKOJ) 1900.

Advertising

Family Notices

Advertising

Cymanfa Gyffredinol y Methodistiald…

Cymanfa Gyffredinol y Methodistiald…