Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ENW-OGIO-N LL AN S AN N AN. Cymer y seremoni le o DDADORCHUDDIO COFGOLOFN i'r Enwogion canlynol:- TUDUR ALED. HENRY REES. WILLIAM SALESBURY. GWILYM HIRAETHOG, IORWERTH GLAN ALED. DYDD MA WRTH, MAI 23am, 1899, Yn Llansannan am lor glocli, pryd y llywyddir gan yr Arglwydd Farnwr Syr R. VAUGHAN WILLIAMS. Cyflawnir y Ddefod o Ddadorchuddio gan Mrs HERBERT ROUERTS, Disgwylir presenoldeb v rhai canl-iiol -Cynry(-Iiiolw-r Teuluoedd y rhai y codir y Gofgolofn iddynt: Mrs Mainwaring, Mrs Richaxd Daviea, Mr Ebent z,r Rees, Parch Henry Itees, Eos Aled, ac eraill. Mrs Mary Davies. Mrs Wynne Yorke. Proff Edward Anwyl, M.A. Mr W Cadwaladr Davies. Parch J Cad van Davies. Mr D R Daniel. Mr J H Davies, B.A. Mr 0 M Edwards, A.S. Parch Ganghellydd Silvan Evans Mr E Vincent Evans. Parch J Fisher, B.D. Mr Isaac Foulkes. Hefyd- Mr W Goscombe John, A.R.M. (Cynllunydd y Gofgolofn). Mr D Lloyd George, A.S. Mr Tudor Howell, A.S. Mr T Harris, Parch J Spinther James. Mr William Jones, A.S. Parch Francis Jones. Proff W Lewis Jones, M.A. Dr Emrys Jones. Mr Hudson Kearley, A.S. Mr J W Lumley, Y.H. Dr Isambard Owen. Parch Dr Abel J Parry. Prifathraw Reichel Mr J BrYIl Roberts, A.S. Mr J Herbert Roberts, A.S. Parch J J Roberts (Iolo Caernarfon). Parch R Williams (Ihvfa Mon), (Archdderwydd Cymru). Parch R Williams (.Bc.rw).' Mr Thomas Williams. Y.H. Mr W Llewelyn Williams, B.A. Parch H Cernyw Williams, &c. Cynelir CYFARFOD CYHOEDDUS yn yr hwyr dan lywyddiaeth Mr J. HERBERT HOBERTS, A.S., pan y traddodir Anerchiadau gan amryw o'r rhai a enwyd uchod. Am fanylion pellach, ymofyner a'r Ysgrifenyddion—Parch Dr ELLIS, Llansannan, neu Mr J MORRIS, Lletty'r Eos, Llansannan. Cymanfa Gyffredinol y Methodistiaid Calfinaidd 1899. JVOS IAU, MAI 18, am ISO, YN NGHAPEL FITZOLARENCE STREET, traddodir y ct D AVI ES" LECTURE, Gan y Parch. T. J. WHELDON, B.A., Bangor. Yr un Noson ac awr yn PRINCES ROAD, cynelir CYFARFOD Y FORWARD MOVEMENT. Cadeirydd Mr J. HERBERT LEWIS, A.S. SlARADWTR-Prifathraw Prys, Parchn J. T. Lloyd, J. M. Jones, Lewis Ellis, John Pagh, ac eraill. Total Abstainers and Life Assurance. UNITED KINGDOM TEMPERANCE AND GENERAL PROVIDENT INSTITUTION The OLDEST, the STRONGEST and the BEST OFFICE which offers SPECIAL ADVANTAGES to Abstainers. The Largest English Mutual Life Office. FOUNDED 1840. Total Accumulated Fonda • • ••• — — £ ^690 000 AmonnVofCPoHoVe» in Force 31st D»oambei, 1895 1' il! SliMm Surplus Divided amongst Policy-holders, 1896 ••• Far the Society's Full Handbook, 48 pages, apply to the liepresenta've,— JOHN HUGHES, 1 Venice Chambers, 61 Lord Street, Liverpool. Residence-2, Elm Bank, Walton Breck Road.

ISynod Wesleyaidd Gogledd…

Cyrddau y Oyfodol. &o.

Lleol

CYHOEDDI EISTKDDKOJ) 1900.

Advertising

Family Notices

Advertising

Cymanfa Gyffredinol y Methodistiald…

Cymanfa Gyffredinol y Methodistiald…