Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Attarofa Prifysgol Cymru, Aberjstw^\v Un o Athrofaau Cyfansoddd Prifysgol Cymru. Llywydd Y Gwlr Anrhyd. Arglwydd RENDEL. Pr-if,Atbraw: T. F. ROBERTS, M. A. CYNWY3A y ewrs 0 Addysg y psrotoad anhenrheidiol am Raddvu wewn G«'yddoniaeth a Chelfyddyd yn Mhrifysgol Oymrti- Ai hefyd bydd y cwr< yn wasanaethgar M hri y rii. A fyri i efrydwyr yn parotoi H? gyt'er Arholiadau Prifysgol Llundain niewn C elf a. Gwydd >r, yn gystil ag ar gyfer Arholiadau Rhydycliain a Chaersfrawnt, ac am astudiaeth Feddygol yn y Prifysgclion hyn lie yn YsgoUsnd. Gall meibion a merched dierbynir i'r Adran Normalaidd fyned trwy y cwrs gofynoi at fod yn Athrawou ac Athr^wesau Trwyddedig, ac or yr QQ pryd b iroiai am y gradd 0 B, A. neu B.Sc Y mae y swm dderbyniact fel Ysgolorion y Freahinee yTl ddigon i'w cycal yn Aberystwyth am dymhor eu hefryd- aeth. Yn yr Adran Amaethyddol, cyfrenir yr addysg mewn Amaethvddise h » phy cUn nerthynaHol sydd yn gvmwys Amasthwyr Goruchwylwyr Tir, Athrawon mewn Amaeth- yddiaeth, &e, a hodlir parotoad ar gyfer y graml o B. Be. ac ar gyf,Jr Arholiad CyadeithM AmaelhyddGl xrenninol Iiletya y myfyrwyr mewn tai yn y dref. a'r marched, dan arolygheth Miss E A Carpenter" mewn neuadd cang (Alex- andra Hull) wedi eu darparn ar ei cyfer. Cynelir arholind yn mis NIedi, pryd y cynygir nifer helaeth o Ysgaloriaethau, rhai yn agored ac eraill yn gyfyng- edig i Gymry. Am bob manylion ymofyner âT MORTIMER GREEN, Cofrestrydd. 1FW E s ww Cheshire lines. Yn deokrsu GORPHENAF I hyd MEDI 30, 1898. Rhedir GWIBOREN AU CYFLYM ARBENIG rhwng MANCEINION (,o-s-f Gauol), a GLANAU MOR CYMRU, fel y canlyn:- Amser Amser Gorsaf, Dyddiau'r Gorsaf. Dyddiau'r Wythnos Wythnos C 1. c.a. Mancunian (Ganol) gad 10 10 Pwllheli gad 1010 St'kport(Tivlot dale) 9 5 Porthmadog 1048 Altrincham& Bowdon,, 1026 Abermaw „ 1140 Knutsford „ 10 36 Aberystwyth 12 5 Northwich 1046 Drenewydd 155 Hartford & Green- Trailwng bank 10 51 Cioesoswallt 2 55 Caer (Liverpool Rd) 1117 w a. Nawn Wrecsam (Ganol) cyr 3 40 Wrecsam (Ganol) cyr 12 0 Caer (Liverpool Kd) „ 423 Croesoswallt 1240 Hartford & Green- Trallwne ,> 120 bank 4 4o Drenewydd 148 Northwich „ 4 50 Aberystwyth 335 Knutsford „ 5 0 Abprmsw 3 50 Aitrincliam & Bowdon,, 5 10 Porthmadog „ 5 18 So'kport (Tiviot dale) „ 618 Pwllheli M 645 Manceinion (Ganol) 530 Am y trenau eydiol yn y Gorsafoedd ar hyd y ffordd a rranylion am y Trenau eraill, gweler y Tafleni. Gyda'r Tceaau hyn rhedir cerbydau di-newid yn y doslmrth laf ar 3ydd, yn cynwys ynddyut bob cyfle i ymolchi, &c. DAVID MELDRUM, Goruchwyliwr. Gorsaf Ganol, Lerpwl. Awst, 1898. Yn ckxor yn bchTod. 384 tudal. Grown 8vo. Pris Sa 6ch. COFIANT A PHREGETHAU Parclv DAVID DAVIES, Bermo, TAN OLYGIAETH PARCH WILLIAM JONES (David Street LERPWL. ISAAC FOULKES, 8, Paradiise Street, Liverpool Trvdvdd Argraphiad o CAN lAD AU iaJ-FED," Gyda Darun newvdd o'r Awdwr. I. JTOTJLKE3, 8, PAai-OXSE STREET, LIVERPOOL L IVERPOOL ANI) NORTR WALES. SPECIAL DAILY RETURN SAILINGS "St Tudno" "St Elvles, and "Snowdon. ™JVKR1O0L TO LLAN DU NO BE4UM ^RI? BANGOR MENA1 BRIDGE, AS O C v UNAR> ON Mondays and SATCRBAYS-9 4') am.,1115 a.m., & 2 30 p m. TmaaBATB—10 45 ft Hi » and 2 30 p.m. WEDNESDAYS. THURSDAYS, and FRIDAYs-10 45 a m. Passengers leaving Liverpool at 9 40 a.m., on Saturdays and Mondays can travel to Carnarvon and return same day, hack in Liverpool at 8 15 p m. tow fares. The 1115 am steamer on Saturdays and Mondays (10 45 » m nthPr davs) is due back in Liverpool at 7 30 p.m. WWK FND TRIPS -Saturdays 2 30 p.m. returning Mondays from Menai Bridge at 6 30 a.m, calling at Bangor, Beaurnarts, and Llandudno due m Liverpool at 10 15 a.m. AFTERNOON EXCURSIONS Passeag'ers leaviog Liver- pool at 2 30 p m. on Mondays, Tuesdays, and Saturdays, can return from Llandudno at 515 p.m due in Liver- rnol at 7 30 p.m. Mondays extra sailings. St. Tudno £ «.!■" snss (Return), 4s 6d; Second Saloon Se.,Tnp., and all POOL & ?-QORTH WALES STEAMSOTP CO., LTD.. T G BREW, Secretary, 20 WATER STREET, LIVER- POOL Tel. 63 GAiiTiiBF CYMREIG I TSWSWTR a LLUNDAIN. o. le i gael llety eysuriis yn Lluudaiii ? Ewcb o Padding- ton Station, G W R., TJnde gro,uad Gower Street ot-at'on am' No. 9 ueu 30, Euston Jqu.are, neu o Euston St^tio!j'(L. & N.W.Tiy.), pa un sydd yn agos iddyn. GLASLYN HOUSE P VAUS' TESVIPERAMCE HOTEL, 9, Euston Square, London, N.W. D. EVA-NLS, Perchenog CELT (KELT) rrEMPERANCE I()TEL, — m;V^> on Square, Ixrndon N.W. F.. DUNN, Perchenog T mwy&f ccmolog i bob rhon o Luiidain. THOS JONES & Co. Ltd TIME-TESTED TEAS @ 1/3. 1/7, and 2/- per lb. SPECIAL VALUE. Parcels of Tea value 20i. and upwards sent carriage paid by Rail when remittance is sent with the order. SAMPLES FREE ON A PPLIOA 7 ION. T M TliOS.JONES Co. Ltdl Tea & Coffee Importers, 9, PARKER STREET, LIVERPOOL. Y CYMRO: Danfonir UN COPI yn ddidraul trwy y Post: r- Am 12 mis, 5/6—Am 6 mis, 3/0 Am 3 niis, 1/8 Blaeudal yn unig. At Ein CahebwMr. Dylai pob gohebiaeth retlaidd gyrhaedd z'r Swyddfa cyn canol dydd Linn, neu I ni ellir eu cyhoeddi yn y rhvfyn canlvnol Yn aver yn barod COFIANT y Dr. JOHN HUGHES, AIL RAN. Pris Swllt. Cyhoeddir gan Isaac Foulkes, Swyddfa'r Cymro.

ERNEST TERAH HOOLEY.

CWRS Y BYD.