Hide Articles List

10 articles on this Page

--0--Yn yr Eisteddfod.

-0--' Cymraeg yn y Colegau.

YPMOR- GWISGOEDD Y MOR

[No title]

--:0:--Gohehiaethau,

----Saethu y Barnwr Parry.

News
Cite
Share

Saethu y Barnwr Parry. BORE ddydd Mawrth, saethwyd y Barnwr Parr y yn LIye y Manddyledion, Manchester, gan feili eedd newydd ei ddiswyddo gan y Barnwr am afreoleidd-dra wrth gyflawni ei waith. Gyda i Mr Parry draddodi ei ddedfryd, tynodd yr adyn lawddryll odditan ei gob ac anelodd ato, gan ei daro ddwywaith-un tro yn ci en, a'r tro arail yn ei wddf. Ofnid ar y cyntaf y troisent yn angeuol ond er nad yw'r Barnwr allan oberygl, gobeithir, gyda bendith, y bydd iddo wella. Enw yr ymosodydd ydyw William Taylor, y mae yn tynu at driugain oed, a chan ei fod yn ddyn cryf, ac yn hsner gwallgof ar y pryd, nid gwaith hawdd na diberygl oedd ei ddal yn y Flys nes y deuai'r heddgeidwad. Fel y gwyddia, ii)al:) y(lyw'r Barrwr -Perry i'r diweddar ddadleuydd enwog yn y gyfraith, Sergeant Parry ac wyr i J. Humphreys Parry, brodor o'r Wyddgrug, a golygydd y Canibro- Briton, awdwr y CCfItùrian Plutarch, ac amryw lyfrau eraill o fri ar Gymru a'i hanes.

---0--Brawdfysoedd OogEedd…

--0--Llwyddiant Cantores Gymreig,

-0--Marchnadoedd.

: o; CWRS Y BYD