Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

CWASTRAFF 0 BYMTHEC MILIWN.

: o; CWRS Y BYD

News
Cite
Share

o; CWRS Y BYD Miss Anne Jane Davies. COLLED drom i Gymry Lerpwl yn gyffredinol ydyw marwolaeth annisgwyliadwy y foneddiges uchod. Llanwai gylch, yn wir gylchoedd, ag y bydd yn anhawdd eu llanw am amser maith. Bu o fawr wasariaeth fel aelod o'r Bwrdd Yagoi, a phrawf o'i defnyddioldeb yn yr amser aeth heibio ydyw'r mwyafrif mawr a gafodd ya ad- etholiad y Bwrdd bwnw yn mis Tachwedd di- weddaf. Trwy brofiad halaeth yr oeid Miss Davies wedi dyfoi i adaabod ei dyladswyddau ar y Bwrdd, trwy ffyddlondeb naturiol i'w holl ymrwymiadau yr oedd hi yn eu cyflawni, a thrwy synwyr cyffredin cryf yn gallu gwneud hyny yn'y dull goreu, mwyaf deheuig, a thrwy hyny er clod mawr i'w chenedl ac er cyfLiwnder i'r sawl a'i hetholodd. Yr oedd ei chymwynas- au annghyhoedd ya lluosog. Mynych y rhodd- ai fenthyg y swm gofynol i rieni tlodion er eu galluogi i ddwyn plant addawol i fynu yn pupil teachers, ac y talodd am addysg plant eraill, pan nas gallai eu rhieni fforddio gwneud" Cai pob aches da, yn enwedig yn mysg ei chydgenedl, ei nawdd a'i help, ac yr oedd ei chynghor a'i chymhorth yn werthfawr bob amser. Hyderwn y dewisir rbywon o blith yr Ymneillduwyr Cymreig i gymeryd He Miss Davies ar y Bwrdd Addysg ac y bydd yr un mor ffyddlawn, medrus, a hynaws yn nghyflawniad y swydd ag y bu hithau. Llew Llwyfo. Yii oedd Llew yn Ffestiniog, ac yn edrych yn dda o ran iecbyd mae'n heneiddio, ond erys ei feddwl mor glir bron ag erioed. Caforid dder- byniad caredig yn yr Orsedd fore ddydd lau ac adroddodd yntau yn ei hen ddull dihafal v gan ganlynol, a gyfaasoddwyd rhyngddo 'a Thaliesin o Eifion cyn belled yn ol ag Eistedd- fod Rhuthin, 1868. Yr oeddynt yn galw i aôf yr hyn a glywsent gan wladwr eiddigus o lwydd- iant cymydog. Y mae'n dda genyf gael cyf- lwyno'r gan i'r darllenydd, wedi ei hysgrifenu gan Llew i'r perwyl r— DANGOS DY HUN. MAR llawer o bobol yn byw yn y byd, Darostwng rhai eraill a fynant o hyd Hunanol a balch, meddant hwy, yw pob dyn A fyddo'n gyhoeddus yn dangos ei hun. 'Roedd 'ftteddfod yn Llanfair ddydd Sadwrn bryd A William o'r Fotty areithiodd yn iawn nawn Ond dyna beth glywais, bea bore ddydd Llun, A welaist ti Wil yno'n daagos ei hun ?" 'Roedd cyngherdd un noswaith yn neuadd y dre' A Mari o'r Faenol wefreiddiodd y lie; Ond tranoeth, medd rhywun wrth son am y fun A welaist ti Mari yno'n dangos ei hun?" Pe byddet yn brif fardd neu lenor y byd, Ac hefyd yn ben y cantorion i gyd, Mae rhyw greaduriaid di lee a di lun Yn si wr olth gyhuddo o ddangos dy hun.