Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

EISTEDDFOD GADEIRIOL CORWEN DYDD LLUN (GWYL Y BANC), AWST 1, 1898. PRIF EISTEDDFOD GWYL Y BANC. Llywyddion-W. R. M. WYNNE, Ysw.; SAMUEL MOSS, Ysw., A.S.; PROFF. J. E. LLOYD. DATGEINIAIlJ- Soprano-Miss Maggie Davies. Tenor-Mr. Maldwyn Humphreys. Bass Mr. Daniel Price. Telynores—Miss Jenny Parry (Telynores Lleifiad) Arweinydd Llifon. RHAGOLYGON YSPLENYDD. TRI 0 GORAU MA. WR-Corau Rhuthin, Cefnmawr, a Bangor. TRI 0 CORAU MEIBION- Cor Meibion Walton Park, Oldham, a Cwalia, Lerpwi. AIL GYSTADLEUAETH GORAWL-Toxteth, Lerpwi. PEDWAR 0 CORAU PlANT-Corau Dinbych, Bala, Corwen, a Trawsfynydd. PUMP 0 YMGEISWYR AM Y GADAIR. A Un mawr o ymgeiswyr ar y Gelfyddydwaith, y Cyfansoddiadau Barddonol a Llenyddol, &c. Am faoylioa pellicb gweler y Rhagleni, pris 3c., trwy'r Llythyrdy 4c., i'w cael gan yr Ysg, HUGH MORRIS, -Ten., Cesail y Berwyn, Corwen. CYNELIR GRAND INDIAN PALACE BAZAAR YN LLANGEFNI, Medi 7, 8, 9, a 10, 1898. Yr elw at G-apel Coffadwriaethol y Parch. John Elias. D. R. JONES & Co.l- PIANOFORTE ORGAN, HARMONIUM & MUSIC SELLERS 106, HOLT ROAD, LIVERPOOL. Tuning & Repairing a Speciality Music sent by Post cannot be exchanged, Cedwir Stock helaeth o bob math o offerynau Cerdd. PIANOS o ios. 6ch. y mis ac uchod, AMERICAN ORGANS, 5s. y mis, &c. HARMONIUMS, 4s. y mis, &c. Stock ragorol o'r Careuon goreu, newydd a hen. School of Music, Voice Training, Violin, Piano, &c., &c. Vo-ice Trainer, JOHN HENRY, R.A.M. 1 •• J. H. IOBERTS Mus. Bac. (Cantab), A..R.A..11., F.T.S.G., London (Orga,nist of Onatham Street Presbyterian Church). Begs to announce that he gives Lessons at 149, GROVE STREET, LIVERPOOL, On the Pianoforte, and Organ, also in Singing, Harmony and Composition Pupils thoroughly prepared for the various Exams, in the above subjects,also in Musical Analysis, Foim, Orchestrating ,1 Acoustics, and in reading from Score and Figured Bass. "> and The largest money prixe ever given at an Eisteddfod for Solo Singing was won by one of hid pupils. Out of a large number of eindid ite« throughout the-United Kingdom at the Local Exam, of the Royal Andom* +„ 1 bonours in Harmony, two of whom were Mr Roberts Pupils. His Pupils have also taken valuable prizes" in Pi an A and in composition, Postal Lessons in Harmony and Composition. Playing, Full particulars on application. Soprsno Son? THE tfONDflOUS CROSS. Competition piece at the National Eisteddfod, 18as. 2s. neu CHESHIRE LINES. GWIBDEITHIAU GWYL Y BANC 0 LERPWL (GORSAF GANOL). TOCYNAU UN-DIWRXOD RHAD o LER- PWL i SOUTHPORT fel y canlyn:- c.a. c.a. nawn w.a. w.a. Sadwrn, Gorph. 30, am 9 0 11 3 12 20 1 25 222 Llun (Gwyl y Bane), ) Pob haner awr o 9 c.a. Awst laf. I hyd 2.55 w.a. .Ni ellir dychwelyd gyda'r toeynau ond ar y diwrnod y'i codif. ATDYNIADAU ARBENIG YN NGERDDI Y BELLE-VUE, MANCEINION. GOLWG ARDDEROHOG AR RYFEL GOROR.AU INDIA. Seindyrf at Ddawnsio. Cychod ar y Llynau. Casgliad ardderchog o Anifeiliaxd. YMRYSONAU CRICKET PWYSIG YN OLD TRAFFORD. TOCYNAU RHAD o LERPWL (Ganol) i MANCEINION fel y canlyn:— Ar Sadwrn, Gorph 30, am 1, 2, neu 3 diwrnod, Gyda GWIBDRENAU. c.a. c.a. w.a. w.a. w.a. Am 8 30 9 30 12 30 1 30 a 2 30 ac Ar WYL Y BANC, Llun, Awsb laf, c.a. c.a. c.a. c.a c.a w.a. w-a, w.a Am 8 30 9 30 10 30 11 0 11 30 12 30 1 30 230 Am 1 diwrnod yn unig Am fanylion o Wibdeithiau eraill i Matlock, Buxton, Worksop, Cleethorpes, a gorsafoedd ar y Glan- au Dwyreiniol, ac hefyd i Lundain a De a Gorllewin Lloegr, gweler tafleni yn y gorsafoedd. DAVID MELDRUM, Goruchxoyliwr. Gorsaf Ganol. Lerpwi. Gorphenaf. 1898. Os am gyfrol o feddyliau mawreddog yn y Gym- raeg goethaf, pryner COFIANT Y PARCH JOHN HUGHES, D.D. dan olygiaeth y Parch JOHN WIL LIAMS, Princes Roid, Lerpwi. Mae'r rhan gyntaf, pris Swllt, allan o wasg y swyddfa hon, ac yn cyn- wysrhai o'r pregethau godido?af sydd yn yr iaith. A oes genych sisieu MORWYN ? Hysbysebwch yn' fjymro. 18 gair am 6ch. | LLYFRAU PWRP/FSOL i Goleg yr Aelwyd. Swllt yr qtn. Llythyrau Goronwy Owen. Barddoniaeth Goronwy Owen Y ddau uchod wedi eu rhwymo yn un mewn Ilian hardd ac yn cynwys Holl Waith Prif-fardd enwog Mon am HANER CORON. Gwnai anrheg gymhwys ar ben" blwydd. Llyfr y Tri Aderyn. Caniadau Elfed. Elienau Athroniaeth Foesol Gan y diweddar Parch. J. JONES, Tuebrook LIVERPOOL: CYHOEDDEDIGGAN I. FOULKES, 8 PARAPH, St CARTREF CYMREIG I TMWELW78 a LLTJNDAI1T Pa le i gael llety cysurus yn Llundain Fw<.h « „ T,„ ton Station, G.W.R., gyda'r Undersrrminiii ri Padding:- Station, am No. 9 neu 30, Euston SonaSL r „street SWte'(L. X.W.Ry.), P« «» GLASLYN HOUSE EVANS' TEMPERANCE HOTEL, 9, Euston Square, London, N W „¥ „ ^J^jPerchenog CELT (KELT) TEMPERANCE HOTEX,, 30, Euston Square, London, N.W. v s F. DUNN, Perchenoe 7 mwyaf candog bob rhan o Lundain. THOSJONES&Co. Ltd TIME-TESTED TEAS @ 1/3. 117* and 2/- per lb. SPECIAL VALUE. Parcels of Tea value 20;- and upwards sent carriage paid by Rail when remittance is sefct with the order. SAMPLES FREE ON A PPLIGA 7ION. THOS. JONES Co. Ltd I Tea & Coffee Importers, §» PARKER STREET, LIVERPOOL. Y CYMRO: Danfonir UN COPI yn ddidraul trwy y Post: r- Am 12 mis, 5/6—Am 6 mis, 3/0 Am 3 mis, 1/8 Blaendal yn unig. At Ein Cohebwyr. Dylai pob gohpbiaeth reelaitid gyrhaedd I zlr Swyddfa cyn canol dydd Llun, neu ni ellir eu cyhoeddi yn y rhifyn canlynol GADAWYD allan yr wythnos hon amryw ohebiaeth" au a ddaethant i Jaw yn hwyr, oherwydd prinder lie- R. Jones.-Oes, y mae piwyf yn Mon, a'i enw yn llyfrau swyddogol y sir fel y nodwch. Dyma fel yr ymddengys yn rhestr etholwyr Mon :— Llanfairpwllgwyngyllgertrobwllgerchwimbwll- tysiliogogogoch." Modd bynag, gan fod amser yn awryn brin, fe wna Llanfair P.G. y tro yn y llythyrdy. Y mae Proff J. M. Jones yn byw yn y plwyf, ac yn bwriadu dadansoddi'r enw wedi y gorpheno rhyw bump neu chwech o fSn job sydd ganddo ar law. Yn barod Gorph. 29, COFIANT y Dr. JOHN HUGHES, AIL RAN. Pris Swllt. Cyhoeddir gan Isaac Foulkes, Swyddfa'r Oymro.

CWASTRAFF 0 BYMTHEC MILIWN.

: o; CWRS Y BYD