Hide Articles List

8 articles on this Page

I Yru'r Haf i Anerch Morganwg.

Damwain i Dywysog.

Lleol.

News
Cite
Share

Lleol. Fel y gwelir oddiwrth hysbysiad, bydd y Proff Edwin" Williams, xs-lywydd Coleg Trefecca, yn pregethu yn nghapel Catherine Street, y Sul nesaf. Yn y Christian Endeavour am yr wythnos ddi- weddaf, ceir darlun da o'r Parch Griffith Ellis, Bootle, fel Ilywydd cyntaf y symudiad yn mhlith Cymry Lerpwl; a bywgraphiad cryno gan Mr John Lewis. Yn nglyn a'r Gymdeithas Ddadleuol Ganolog Gymreig—chwiliwch am enw byracb, da chwi, frodyr --cynelir cyfarfod am 8 o'r gloch nos Fawrth, yn nghapel Chatham Street, i wrando ac ystyried ad- roddiad yr is-bwyllgor; a thaer wahoddir boll gared- igion yr Undeb newydd fod yn bresenol Yn Eglwys St Thomas, Toxteth, bu cryn gynhwrf fore Sul. Aeth nifer fawr o Orangemen yno i'r gwas- anaeth gan ddangos eu hannghymeradwyaeth o'i ddefodaoth a ddygir yn mlaen yn y He. Gwedi cryn lawer o helynt, pryd y diflanodd yr offeiriad y Parch Ernest Underbill, o'i golwg, galwyd am wasanaeth yr heddgeidwaid i glirio'r eglwys- Mr George Wise oedd arweinydd y cvnhwrf, a than ei lywyddiaeth ef cynaliwyd yn ol llaw gyfarfod ar yr heol i brotestio yn erbyn Pabyddion EgIwys Loegr, -:0: I Y mae Ficer Apostolaidd Cymru (yr Esgob Mostyn) wedi cysegru ystafell genadol i'w enwad yn Beaumaris. Croesawyd y Parch J. W. Humphreys, Llan- wrtyd, ddydd Mawrth, yn fugail eglwys y Bed" yddwyr, Rhoaddu. Aelodau Hwrdd Vagol nevrydd-etholedig Arthog ydynt :Mri Owen Jones. J. O. Jones, Cadwaladr Roberts, Yuysfaig Ellis Williams, Bwlchgwyn. Gofidus gan Gymru yn neillduol fydd ymneill- dit^d un o'i chyfeiilion penaf yn y gorphenol o fvwyd cyhooddus a gwleidyddol y wlad, sef Mr A, H. D. Acland, yr hwn a wnaeth gymaint er hyrwyddo addysg yn ein gwlad. Y mae Gymdeithas Gorphoredig Cerddorion Gogledd Cymru wedi pencdi Mr Llewelyn Jones, hyrwyddo addysg yn ein gwlad. Y mae Oymdeithas Gorphoredig Cerddorion Gogledd Cymru wedi pencdi Mr Llewelyn Jones, I organydd eglwys Llanfairfechan, yn llywydd, fel oiynydd i Mr Westlake Morgan. Ddydd Gwener, mewn gwres mawr, wrth gy. weirio gws.ir yn y Fron, Llandwrog,"tarawyd dyn oV eiw S. W. Jones gan afiechvd Eydyn, a bu farw.

Marchnadcedd

Advertising

Family Notices

Advertising

--YR EISTEDDFOD GENEDLAETIJOL…