Hide Articles List

10 articles on this Page

Byffryn Clwyd. j

Erawdlysoedd Qogledd Gymru,…

---0--11HAGFARN. I

Newyddion Cymreig.

Advertising

Aeigiadd CSoteufryn* |

Etholiad Gravesend.

--0---Liythyr Lerpwl,

News
Cite
Share

0 Liythyr Lerpwl, [Oan SYLLDREM.] ELLYLLON. RAID i ddyn ddim myn'd i'r Bardd Cwsg na mwydro ei ymenydd a gwirod er mwyn eu gweled. Y maeot yn cymwair trwy bob heol yn mhob man. as nid yw dwsin o lygaid yn haner digon i sicrhau dyogelwch rhagddynt. Qwibiant yn y ddinas hort fel gwybed, ac y mae'r ddau ryw yn eu plith. A laid dweyd mai'r deurodwyr ydynt, a dyma'r pla sydd yn blino fwyaf ar gymdeithas o b-nvb y dyddiau hyu. Y dydd o'r blaen aeth un o'r eliyil- on ar draws y cyfatll mwyn, Mr P Lloyd Huges, Cheltenham Avecue, Cafcidd ei niweidio er Bad yn ddifrifol. Nid oes geayf tair yn erbyn y sawi a ferehyg ei geffyl haiarn heb beryglu- bywyd y troedolion; ond yn ri-ihell y bo'r genfaint hacer gorphwyllog Dad. ydynt yn malio mwy am fyn'd ar draws dyn nag edrych arno. HAUL AR Y FODRWY, DJJYDD Sadwrn, yn nghapel Chatham Street, priodwyd y cerddor a'r lienor addien, Mr R D Glyn Roberts, Kelvin Grove, mab hyaof Mr Henry Roberts, Waen, Nantglyn, a Miss Mary E (Pollie), unig ferch Mr Griffith Roberts, Verulam Street. Gweinyddwyd g&n y Parch W 0 Jones, B.A., ac yr oedd tvrfa luosog wedi ymgynull i weled y ddefod ddyddorol. Chwareuwyd dwv ymieithdon briodasol ar yr organ gan Mr J H Roberts, Mus Bac (Pencerdcl Gwynedd) Ar ol y seremoni mwynhawyd Deithior yn 10 Amberley Street, eirtref y par dedwydd. Boed eu bywyd priodas- 01 ddisgleiried a'r haul tanbaid a belydrai ar y fodrwy, a ilwyddiant iddynt gydol eu hoes. MANION. Un o Gymry Lerpwl yn unig a gafold enw new' ydd yn Ngorsedd Ffestiniog, sef Mr J. R. Jones. Gelwir ef mwyach yn nghylohoedd can yn Trebor Alaw.—Diegwylir y Parch Wm. Jones, David Street, a'i briod. a'i ferch, adref yr wythnos hon o'r America.-Mae Ffestiaiogiaid Lerpwl wedi myn'd i gyd i'w hen gartref yr wythnos hon i gadw'r wyL Pobl sir Foa a Ffestiniog yw tri chwarter Cymry'r ddinas --M,Ae tri chor o'r ddinas yn i Eisteddfod Corwen ddydd gwyl Awst, sef Wal- tm Park, Gwalia, a Toxteth. Mae dau ohonynt am ddod a'r wobr yma., meddant hwy. Cawn weleii.—Mae Bwrdd Ysgot Lerpwl wedi cael swyddfeydd newyddiou.— rysurir yn mlaen gyd. a'r gwaith o wneud y dramffordd drydanol o'r Landing Stage i'r Dingle. Os gweiir fod y llinell newydd yn fuddiol, bwriedir gwaeud ei ohyffelyb J drwy'r ho!l d(linas.-Elr nad oes ond y Ferswy rhwng y ddinas hon a Birkenhead, nid oes fawr o gydymdeitolad na ohydweitbrediad rhw.ng y ddwy dref ond y mae Cynghor y ddau le wedi ymuno i wahodd yr Wyl Genedlaethol Gymreig i Lerpwl yn 1900. Ai swynlath Mr Lc-w Wynne a waaeth byn 1—Mae dolur disgwpl ar lawel' yma'a awr— disgwyl seibi'jint a gwobrau, a disgwyl sicrwydd fod y doethioa yn Ffestiniog ya ddigon call i roi'r Eisteddfod i ni yn anad dim. ——— :0: ———

CRYFBAIR LLYSIEUOL.

Advertising